C (6001-7000)

Człowiek nie jest w nieskończoności jedyną istotą, obdarzoną rozumem.(Nikola Tesla)
Człowiek nie jest z góry skazany na sukces lub porażkę, chyba że uwierzy w jedno albo drugie.
Człowiek nie jest z natury zły, ale ma wrodzone ku temu zdolności.(Emilia)
Człowiek nie jest z niczego zadowolony, wyjąwszy swój rozum.I im mniej go posiada tym bardziej jest zadowolony.(August Kotzeube)
Człowiek nie jest żadną rzeczą, lecz dramatem.(Jose Ortega Y Morales)
Człowiek nie koń, wszystko zniesie-oprócz jajka.
Człowiek nie ma natury, ma tylko…historię. (Jose. Ortega Y Gasset)
Człowiek nie ma nic na celu jak być szczęśliwym, Jezus Chrystus przyszedł na świat aby dać nam możliwość bycia takimi.(Bossuet)
Człowiek nie ma przyjaciół, przyjaciół ma tylko powodzenie. (Napoleon Bonaparte)
Człowiek nie ma swego portu, a czas nie zna brzegu.On płynie–a my przemijamy.(Alphonse de Lamertine)
Człowiek nie ma władzy nawet nad własnym życiem. (Blaise. Pascal)
Człowiek nie mądrzeje na starość, ale staje się ostrożny. (Ernest. Hemingway)(ostrożniejszy)
Człowiek nie może być jak część składowa maszyny-uczuciowo obojętny.Musi kochać i nienawidzić, a także być kochanym i nienawidzonym.(Antoni Kępiński)
Człowiek nie może być szczęśliwy ani z żoną ani bez żony.(Denis Caron)
Człowiek nie może być tylko wychowywany, musi wychowywać samego siebie; być dla siebie wychowawcą.(Jan Paweł II)
Człowiek nie może być wdzięczny dlatego że tak trzeba?To jeszcze gorsze czuć się zobowiązanym do wdzięczności.(Agatha Christie)
Człowiek nie może dać smutniejszego dowodu własnej miłości, niż swoją niewiarę w ludzi wielkich. (Thomas Carlyle)
Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka, może mu tylko dopomóc w wyszukiwaniu prawdy we własnym sercu jeśli ją posiada.(św. Augustyn z Hippony)
Człowiek nie może pozbyć się cierpienia i nie wie nawet, czy po śmierci będzie od niego wolny. (Jan. Szczepański)
Człowiek nie może pracować bez odpoczynku, ale odpoczynek bez pracy nie daje zadowolenia (abchaskie)
Człowiek nie może przecież oprzeć swego życia na czymś nieokreślonym, na niepewności albo na kłamstwie, gdyż takie życie byłoby nieustannie nękane przez lęk i niepokój. Można zatem określić człowieka jako tego –który szuka prawdy.(Jan Paweł II)
Człowiek nie może sam kierować własnym postępem, ponieważ nie może sam z siebie ustanowić prawdziwego humanizmu.(Benedykt XVI)
Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa.Nie może zrozumieć ani kim jest ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. (Jan Paweł II)
Człowiek nie może się czuć dobrze bez uznania dla samego siebie. (Mark. Twain)
Człowiek nie może stracić poczucia tego długu, który tylko on jeden spośród ziemskich istot może rozpoznać i spłacić jako stworzenie uczynione na obraz i podobieństwo Boga.(Jan Paweł II)
Człowiek nie może tak rzucać kamieniem, żeby nie trafić w Boga. (Anna. Kamieńska)
Człowiek nie może uciec przed własnymi osiągnięciami-nie ma wyboru: musi przyjąć warunki swego własnego życia. (Ernest. Cassirer)
Człowiek nie może umniejszyć Bożej chwały odmawiając mu czci.Tak jak szaleniec nie może zgasić słońca, pisząc słowo,,ciemność” na ścianach swojej celi.(Clive Staples Lewis)
Człowiek nie może uniknąć obowiązku, który jest nierozerwalnie związany z jego istnieniem.(S. Pellico)
Człowiek nie może uwolnić się od odpowiedzialności za własne czyny.(Jostein Gaarder)
Człowiek nie może zrezygnować z siebie, ze swojego właściwego miejsca w świecie widzialnym.Nie może stać się niewolnikiem rzeczy, samych stosunków ekonomicznych, niewolnikiem produkcji; niewolnikiem swoich własnych wytworów.(Jan Paweł II)
Człowiek nie może zrozumieć u innych(tego) czego sam nie przeżył. (Hermann Hesse)
Człowiek nie może żyć bez miłości, człowiek pozostaje dla siebie osobą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu jeśli nie objawi mu się miłość. Jeśli nie spotyka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją; nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. (Jan Paweł II)
Człowiek nie może żyć bez nieustannej ufności w coś niezniszczalnego.(Franz Kafka)
Człowiek nie może żyć jak zwierzęta tylko w postawie konkretnej, ale też nie może żyć wyłącznie w postawie abstrakcyjnej.(Antoni Kępiński)
Człowiek nie może żyć, nie wiedząc, po co żyje. (Gustaw. Herling-Grudziński)
Człowiek nie musi być aniołem, by zostać świętym. (Albert. Schweitzer)
Człowiek nie należy do żadnej ziemi, póki nie ma w niej nikogo ze swych zmarłych.(Gabriel Garcia Marquez)
Człowiek nieobyczajny nie różni się od okrutnika.(Wang Czung)
Człowiek nie plewa, wiatr go nie wydmucha. (Maria. Komornicka)
Człowiek nie potrafi ani cierpieć, ani być długo szczęśliwym-nie jest więc zdolny do niczego co się liczy. (Albert. Camus)
Człowiek nie potrafi przewidzieć konsekwencji wszystkich swoich czynów.(Graham Masterton)
Człowiek nie potrzebuje żadnej religii, gdy nie ma problemów.
Człowiek nie powinien dawać dobrowolnie rządom podatków, ani pośrednich ani bezpośrednich.Także nie powinien korzystać z pieniędzy, zbieranych przez podatki w formie pensyi,emerytury, gratyfikacyi itp.ani też z instytucyi państwowych,utrzymywanych przy pomocy podatków zebranych przymusowo z ludu.Człowiek chcący działać nie na swe osobiste dobro,ale ku lepszemu bytu ludzi, nie powinien uciekać się do gwałtów rządowych dla obrony ziemi i innych przedmiotów,ani dla bezpieczeństwa osobistego albo bliźnich.Lecz władać ziemią i przedmiotami swej własnej albo cudzej pracy o tyle tylko o ile do nich inni nie roszczą rządań.(Lew Tołstoj)
Człowiek nie powinien generalizować, ani zakładać czegoś z góry; bo jesteśmy ciągle za mali by poznać pewną prawdę w tym świecie.
Człowiek nie powinien przekroczyć trzydziestki, bo potem staje się z niego wytarty beton.(Jean Paul Sartre)
Człowiek nie powinien schodzić z drogi, a tygrys nie powinien opuszczać górskich odstępów. (chińskie)
Człowiek nie pragnie na ziemi wiele, chciałby tylko aby to niewiele było dobre i nie dało na siebie zbyt długo czekać.(Samuel Butler)
Człowiek nie przychodzi na świat by być szczęśliwym.Człowiek musi zasłużyć sobie na swoje szczęście i to zawsze cierpieniem.(Fiodor Dostojewski)
Człowiek nieraz wrzeszczy, że mu zabrano prawa, podczas gdy tylko pozbawiono go nałogów. (Aleksander Świętochowski)
Człowiek nie rodzi się rasistą.(Patryk Bogajewicz)
Człowiek nie rozwija się słuchając innych.Dzieje się to kiedy sam działa i doświadcza różnych rzeczy (Laurent Gounelle)
Człowiek nie rozwinie w pełni swojego człowieczeństwa i swej osobowości, jeśli będzie tylko myślał dobrze i pragnął dobrze, a nie będzie czynił dobrze. (kard. Stefan. Wyszyński)
Człowiek nie różni się od zwierząt, jeśli pominąć cechy przygodne.(Leonardo da Vinci)
Człowiek nie ryba a haczyk połyka.
Człowiek nierzadko żyje tak jakby Boga nie było.(Jan Paweł II)
Człowiek niesie w sobie zupełnie odmienny świat, niezrozumiały do końca dla kogoś drugiego. (Mikołaj Bierdiajew)
Człowiek nie spocznie nim nie zniszczy wszystkich swoich wrogów, a jak już to uczyni;to nie spocznie aż nie stworzy następnych.(Andrzej Majewski)
Człowiek nieszczęśliwy, to rzecz święta.(Seneka Młodszy)
Człowiek nie tak widzi, jak widzi Pan, Człowiek widzi to co w oczach, a Pan widzi, co w sercu. (żydowskie)
Człowiek nie tylko może, ale powinien być wolny.(Lew Tołstoj)
Człowiek nie tylko trwa w teraźniejszości-jest także stworzeniem historycznym.(Czesław Dondziłło)
Człowiek nie ustępowałby aniołom i nie podlegałby śmierci, gdyby nie słabość wątłej jego woli. (Edgar Allan Poe)
Człowiek niewidomy pozbawiony wzroku jest kaleką, i musi żyć w swoim czarnym świecie.Inne zmysły rozwija, okazując im trudne zaufanie.Człowiek ślepy który ma oczy aby widzieć i oceniać to co postrzega, ale rozmyślnie idzie po omacku, zamknięty w swoim egoizmie, jest niebezpieczny dla siebie i dla otoczenia.(Zofia Bystrzycka)
Człowiek nie wie co to życie, dopóki po raz pierwszy nie rozbierze kobiety.(Carlos Ruiz Zafon)
Człowiek nie wie, ilu ma notariuszy, gdy wystawia sobie świadectwo.(Sławian Trocki)
Człowiek nie wie kiedy umrze, a wóz kiedy się wywróci. (chińskie)
Człowiek nie wierzy zbyt chętnie w to, co nie pasuje do jego planów lub przygotowań.(Barbara W. Tuchman)
Człowiek nie wstydzi się okazywania uczuć dopiero wtedy, gdy je rozumie. (Barbara Gordon)
Człowiek nie wybiera sytuacji ale musi jej sprostać.(Andrzej Szczypiorski)
Człowiek nie wychowany bólem, zawsze pozostaje dzieckiem.(Piccolo Tommaseo)
Człowiek nie wytworzył sobie jeszcze ideału, za który by było warto umierać.I to jest na razie najlepsze .(Karol Irzykowski)
Człowiek nie zasługuje na to żeby się nim zajmować.(Gustaw Flaubert)
Człowiek nie zastąpi komputera-nie umie zrobić tysiąca błędów na 1/100 sekundy. (amerykańskie)
Człowiek niezastąpiony to dowód duchownego ubóstwa społeczeństwa. (Stefan Kisielewski)
Człowiek nie zawsze jest kowalem własnego losu, czasem jego ofiarą.(Bogusław Bujak)
Człowiek niezdolny do życia powinien być przeszkolony, może nadaje się jednak do innej formy bytu . (Stanisław Jerzy Lec)
Człowiek niezdolny wybierać; to już nie człowiek.(Anthony Burgess)
Człowiek niezmiennie lubi czuć się pokrzywdzonym.(Fiodor Dostojewski)
Człowiek nie zna dnia ni godziny. (polskie)
Człowiek nie znosi w innych przede wszystkim własnych wad . (Henryk. Sienkiewicz)
Człowiek nie został stworzony aby otrzymywać od Boga rozkazy, ale aby tworzyć razem z Nim.A zatem aby być odpowiedzialnym za wszystko to się dzieje, jak też za to co sie nie dzieje.(Zenta Maurina)
Człowiek nie został stworzony by zrozumieć życie, ale żeby je przeżyć.(George Santayana)
Człowiek niezwykle roztargniony w kółku swych podwładnych, nigdy takim nie bywa wobec ludzi wyżej postawionych. (Iwan. Turgieniew)
Człowiek nie żałuje tych tylko(tylko tych) słów, których nie powiedział.(kard. Stefan Wyszyński)
Człowiek nie żyje po to aby pracować, ale pracuje aby żyć.
Człowiek nie żyje sam ale od pierwszej chwili istnienia nawiązuje relacje z innymi.Tak że jego własne dobro jako jednostki idzie w parze z dobrem społecznym. Istnieje między nimi delikatna równowaga.(Jan Paweł II)
Człowiek nigdy do końca nie wyzbywa się naiwności w miłości.(Litt Ka)
Człowiek nigdy nie będzie dość ostrożny przy wyborze wrogów. (Oskar. Wilde)
Człowiek nigdy nie będzie tym, kim powinien być. Dopóki robi tylko to, co powinien robić.
Człowiek nigdy nie bywa tak szczęśliwy albo nieszczęśliwy jak mu się zdaje.
Człowiek nigdy nie jest szczęśliwszy inaczej niż za cenę pewnej ignorancji.(Anatol France)
Człowiek nigdy nie jest tak szczęśliwy, ani tak nieszczęśliwy jak sobie wyobraża. (Francis de la Rochefoucauld)
Człowiek nigdy nie jest tak ubogi jak wtedy kiedy widzi że mu brakuje wszystkiego, nigdy nie jest tak wielki jak wtedy kiedy z tego ubóstwa wyciąga ramiona i serce ku Bogu.(Ks. Mazzolari)
Człowiek nigdy nie jest tak wielki jak wtedy, kiedy klęczy przed Bogiem.(Bł. Jan XXIII)
Człowiek nigdy nie jest uodporniony, może się tylko do wielu rzeczy przyzwyczaić. (Eric. Maria Remarque)
Człowiek nigdy nie jest zadowolony z miejsca swego pobytu.
Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia. (Maria. Skłodowska-Curie)
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.(Karel. Capek)
Człowiek nigdy nie sprowokuje nieba-by lało.
Człowiek nigdy nie wie jaki jest naprawdę, zmienia własne zdanie o sobie. Raz siebie kocha a raz nienawidzi.(Antoni Kępiński)
Człowiek nigdy nie wie wszystkiego o drugim człowieku. Nawet o tym ukochanym z którym żyje na co dzień.(Camilla Lackberg)
Człowiek nigdy nie wyrobi sobie o nikim właściwego pojęcia; stwarza obraz i kontent.(Jane Austen)
Człowiek nigdy nie zrozumie że rodzi się po to by umrzeć. Trudno też wytłumaczyć że są ludzie martwi za życia
Człowiek nigdzie naprawdę nie był, póki nie wróci do domu.(Terry Pratchett)
Człowiek niszcząc świat, popełnia samobójstwo na raty.(Andrzej Majewski)
Człowiek niższy od otoczenia jest zwykle wyprostowany, a wyższy pochylony.(Antoni Kępiński)
Człowiek obdarowany został mową tylko po to, aby mógł ukryć swoje myśli. (Charles. Maurice. Talleyrand)
Człowiek obdarzony tylko samą zręcznością, naczelnego miejsca nigdy nie zajmie.
Człowiek ocenia się dobrze i źle, nie tylko ze względu na to co robi; ale także ze względu na to czego chce. (Demokryt)
Człowiek odbiera sobie życie tylko wtedy, kiedy już nie może nic stworzyć.(Aleksander Świętochowski)
Człowiek odchudzający się, tuczy świnie.(Sławomir Wróblewski)
Człowiek odczuwa potrzebę ciągłej zmiany samego siebie.W nadziei że wpłynie to na jego wnętrze zmienia strój i wygląd.
Człowiek odczuwa przyjemność, kiedy zdobywa zysk.(Bias z Pireny)
Człowiek odkrywa siebie kiedy zmierzy się z przeszkodami.(Antoine de Saint Exupery)
Człowiek od urodzenia wie jak płakać, ale żeby nauczyć się śmiać potrzeba mu trochę czasu.(M. Pallenberg)
Człowiek od zarania do późnej starości, marzy o inności.(Gustaw Holoubek)
Człowiek o ile jest prawy rozumie siebie jako bliźniego to znaczy zdolnego i skłonnego do współżycia z innymi ludźmi; to znaczy że jest sprawiedliwy.(Wilhelm Muhs)
Człowiek o małym sercu i wąskich horyzontach będzie skłonny do tego aby w życiu dawać pierwszeństwo tym sprawom, które są tak samo ograniczone.(Khalil Gibran)
Człowiek opanowany jakąś namiętnością nie jest nigdy bankrutem życiowym.(J.I. Korzeniowski)
Człowiek opowiadając Bogu, sprawdza swą zdolność mówienia prawdy, którą Bóg zna lepiej od niego .(Andrzej Kijowski)
Człowiek osiągnął sukces, jeśli wstaje rano i kładzie się spać w nocy, a pomiędzy tym robi to; co chce robić.(Bob Dylan)
Człowiek oszczędny wart jest więcej, niż człowiek bogaty. (ordoskie)
Człowiekowi bliskiemu nie kłam, człowiekowi postronnemu nie mów prawdy. (kazachskie)
Człowiekowi chciwemu wciąż brakuje okazji do osiągnięcia celu, zawsze ma jednak okazję do braku czasu. (egipskie)
Człowiekowi czasami trudno jest wytrzymać ze sobą, a co dopiero z drugim człowiekiem.(Anita Andreas)
Człowiekowi często zdaje się że się już skończył, że się w nim więcej nie pomieści.Ale pomieszczą się w nim jeszcze nowe cierpienia, nowe radości, nowe grzechy.(Maria Dąbrowska)
Człowiekowi człowiek wciąż jeszcze jest bliższy aniżeli anioł.(Gotthold Ephraim Leesing)
Człowiekowi dana jest władza tylko nad samym sobą.(Lew Mikołajewicz Tołstoj)
Człowiekowi dane są tylko chwile, a więc musi się nauczyć smakować je i chłonąć powoli wszystkimi porami.(Anna Kamieńska)
Człowiekowi dano tylko jedno życie ale jego imię będzie żyło wiecznie.
Człowiekowi do szczęścia bardzo mało potrzeba. (polskie)
Człowiekowi do życia potrzebne są; powietrze, woda, żywność i przyjaźń.
Człowiek o wielkiej sile i wytrwałości jest w stanie dostrzec, punkt indywidualności.(Paweł Rychlica)
Człowiek o wielu twarzach pozbawiony bywa własnej.(Andrzej Niewinny Dobrowolski)
Człowiekowi godzi się starać tylko o taką wiedzę, która jest na miarę jego zdolności. (Arystoteles)
Człowiekowi jest dana władza, tylko nad samym sobą.(Lew Tołstoj)
Człowiekowi jest luźniej bez godności.(Krzysztof Mętrak)
Człowiekowi konsekwentnemu łatwiej przychodzi zrezygnować z celu–niż ze środków.(Tadeusz Kotarbiński)
Człowiekowi który łączy czystość intencji z czystością osobistą, może przeszkodzić tylko czysty przypadek. (Gustaw Holoubek)
Człowiekowi który niczego nie dokonał, trudno jest wierzyć na słowo. (Mikołaj. Gogol)
Człowiekowi który niczego się nie boi, nic nie może się stać.(Kiryl J. Yeskov)
Człowiekowi który nie chce zmienić swojego życia, nie można pomóc.
Człowiekowi który nie myśli o sobie, dane są wszystkie klucze.
Człowiekowi który tłumaczy każdy swój błąd, nie starcza już czasu na nic innego.(norweskie)
Człowiekowi który wypił dziesięć czarek wódki, psy liżą usta. (kałmuckie)
Człowiekowi łamanemu kołem nie ulży zmiana kierunku obrotów.
Człowiekowi mądremu cała ziemia jest dostępną, gdyż ojczyzną szlachetnej duszy jest cały świat. (Demokryt)
Człowiekowi można odebrać życie, ale nie nadzieje.
Człowiekowi można zabrać prawie wszystko, ale żadna siła nie zabierze mu pięknych wspomnień i uczuć.
Człowiekowi nie było przeznaczone rozumienie rzeczy którymi się zajmował.(Terry Pratchett)
Człowiekowi nie brakuje czułości dopóki jej nie zazna.A kiedy już do tego dojdzie; nigdy nie ma dosyć.
Człowiekowi nie jest potrzebne używanie, człowiekowi potrzebna jest świadomość, że gdyby chciał, mógłby używać. (Stefan. Kisielewski)
Człowiekowi nie trzeba nic ponad to, co dała mu natura. Z wyjątkiem pieniędzy.(Józef Bester)
Człowiekowi nie wystarcza, że jest szczęśliwy: trzeba jeszcze, aby inni nie byli. (Francis. Mauriac)
Człowiekowi nigdy nie dogodzisz, najpierw chce być mądrzejszy od wszystkich a potem narzeka że wokół sami debile.
Człowiekowi potrzebni odbiorcy uczuć, inaczej serce pęka.(Stanisław Jerzy Lec)
Człowiekowi przeciętnemu przyjemnie wiedzieć, że wielkość musi być stanem najwyższego osamotnienia na świecie.(John Steinbeck)
Człowiekowi przystoi pragnąć na miarę człowieczą.(Sofokles)
Człowiekowi tak nieraz się wydaje, że cóż w tych miejscach może się zmienić, gdzie od niepamięci sadzono fasolę.Tylko jak panu się udało ocalić przekonanie, że są takie wieczne miejsca-tego nie mogę zrozumieć. Czyżby pan nie wiedział, że miejsca lubią nas zwodzić? Wszystko nas zwodzi –to prawda; lecz miejsca najbardziej.(Wiesław Myśliwski)
Człowiekowi ukazuje się we śnie tylko to, o czym zamyśla jego serce. (Berachot)
Człowiekowi współczesnemu grozi duchowa znieczulica, a nawet śmierć sumienia.Śmierć sumienia jest natomiast czymś gorszym od grzechu.(Jan Paweł II)
Człowiekowi w życiu nie potrzeba więcej-serce do kochania, rozum do myślenia i do pracy ręce. (polskie)
Człowiekowi zawsze się wydaje że kiedyś było lepiej.To niekoniecznie prawda bo nie umiemy docenić naszego dziś.(Dorota Terakowska)
Człowiek owładnięty nową ideą jest wariatem, dopóki idea ta nie odniesie sukcesu.(Mark Twain)
Człowiek oziębły całym swym życiem pokazuje, że nie ma Boga za Boga.(Bł. Honorat Koźmiński)
Człowiek pada, lecz sztandar powiewa. (Bertold. Brecht)
Człowiek pełny musi znać zarówno ostrość logiki, jak ostrość koszmaru. (Anna. Pogonowska)
Człowiek-persona non grata. (Stanisław Jerzy Lec)
Człowiek pijany bywa przewrotny.
Człowiek planuje, a knajpa plany psuje. (Jaroslav. Hasek)
Człowiek pływa w rzece przypadków i zbiegów okoliczności, chwytasz się tych najszczęśliwszych; pozostałym pozwalasz przepłynąć obok.(Dawid Wróblewski)
Człowiek pobożny i ateusz mówią wciąż o religii; jeden mówi o tym, co kocha, drugi o tym, czego się lęka. (Montesquieu)
Człowiek pociesza się tym, że to czas przemija.(E, K Piotrowski)
Człowiek poczciwy (przez )całe życie się uczy.(Marcialis)
Człowiek pod koniec życia dokonuje jego podsumowania, niestety-rachunek wystawia kto inny.(Andrzej Majewski)
Człowiek podły wszędzie, zawsze jest wolny. (Maria Kuncewiczowa)
Człowiek podobno sterowany bywa, tylko w jednym kierunku zagłady.(Zofia Bystrzycka)
Człowiek podobny jest do chleba pszennego, o pięknym wyglądzie; który po rozłamaniu ukazuje swe zepsucie.(św. Doroteusz –opat)
Człowiek podpity Panu Bogu miły. (polskie)
Człowiek podróżuje w poszukiwaniu tego, czego potrzebuje i znajduje to powracając do domu. (G. More)
Człowiek po karaluchach i szczurach, jest najbardziej ekspansywnym gatunkiem.(Andrzej Majewski)
Człowiek pokona wszelkie trudności, jeśli ma w życiu kogoś-kto jest tego wart.
Człowiek pokornieje nie czasem, lecz z czasem. (Leopold Nowak)
Człoeiwk popełnia wiele błędów ale to czas pokazuje nam, czy warto je naprawiać.
Człowiek posiada dwa skarby; rozum i słowo, z pierwszego korzysta sam, a dzięki drugiemu przynosi korzyści innym.(arabskie)
Człowiek posiada pewne przewrotne cechy charakteru, które komplikują najprostsze rzeczy. (Warren Buffett)
Człowiek posiada to tylko, czego się wyrzeka.To czego się nie wyrzekamy, wymyka się nam.W tym sensie niczego absolutnie nie można posiadać, jeśli się nie przeszło wpierw przez Boga.(Simone Weil)
Człowiek posiada zdolności które uzewnętrzniają się tylko w przypadkowych okolicznościach.(Georg Christoph Lichtenberg)
Człowiek posłuszny swojemu losowi, zemrze w niewoli. (gruzińskie)
Człowiek postąpi dziesięć razy źle potem raz dobrze i ludzie z powrotem przyjmą go do swoich serc; ale jeśli postąpi odwrotnie dziesięć razy dobrze a potem źle, nikt mu już więcej nie zaufa.(Jonathan Carroll)
Człowiek postępuje nierozsądnie wtedy, i tylko wtedy, gdy wszystkie inne możliwości zostały wyczerpane.
Człowiek postępuje rozsądnie tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane.
Człowiek posuwa się ciągle naprzód, każdego dnia uczy się rozumieć więcej niż dnia poprzedniego, ale nigdy nie zdobędzie szczytu skąd otwierałby się nagle szeroki widok.(Hermann Hesse)
Człowiek po śmierci żyje w potomkach, w dobrych i złych czynach i w pamięci ludzkiej.(św. Tomasz z Akwinu)
Człowiek pośród obcych, jest grajkiem bez fletu.(Wacław Sieroszewski)
Człowiek poświęcony Bogu, staje się sam poświęceniem.(św. Augustyn)
Człowiek po to wymyślił samochód, aby wygodnie siedzieć stojąc w korkach.(Andrzej Majewski)
Człowiek potrafi każde nieszczęście swoje przypisać czyjejś winie.(Fryderyk Christian Hebbel)
Człowiek potrafi sobie poradzić z wieloma rzeczami, tylko nie z samym sobą.(Hans Kung)
Człowiek potrafi uczynić i to, czego nie zdoła ogarnąć jego wyobraźnia.Jego czoło przecina galaktykę absurdu.(Rene Char)
Człowiek potrzebuje bliskości drugiego człowieka, człowiek ma zęby, bycie we dwoje usta.(Tsching)
Człowiek potrzebuje bliskości, nawet ten który ma przy sobie zawsze sporą grupę ludzi.Czasem ci najbardziej otoczeni najmocniej cierpią.Można mieć wielu przyjaciół ale zawsze jest potrzebna ta jedyna-ważna osoba.
Człowiek potrzebuje Boga w przeciwnym razie nie ma nadziei.(Benedykt XVI)
Człowiek potrzebuje człowieka żeby być człowiekiem.(Johanes. Robert. Becher)
Człowiek potrzebuje dobrych życzeń jak kwiat letniego deszczu-by istnieć.
Człowiek potrzebuje do życia ogrodów, i bibliotek. (Cyceron)
Człowiek potrzebuje drugiego człowieka więcej niż chleba i wody. (Josef. Rattner)
Człowiek potrzebuje miejsca do którego mógłby należeć, mniej lub bardziej.(Haruki Murakami)
Człowiek potrzebuje niewiele tu na ziemi, i do tego niewiele na niedługo.(O. Goldsmith)
Człowiek potrzebuje odrobiny szaleństwa, w przeciwnym razie nigdy nie odetnie sznura, który trzyma go uwięzi.(Nikos Kazantzakis)
Człowiek potrzebuje partnera również do rozmowy, wymiany myśli, ma pragnienie bycia wysłuchanym.A jeśli tłumi w sobie wszystko-znaczy nie ufa nikomu; tym samym skazuje się na samotność.
Człowiek potrzebuje pokory i bojaźni Bożej jak oddechu który wydobywa się z jego nosa.(Abba Poimen)
Człowiek potrzebuje tego co w nim najgorsze by dosięgnąć tego co w nim najlepsze.(Paulo Coelho)
Człowiek potrzebuje wielu rzeczy ale może żyć z byle czym.
Człowiek potyka się o kretowiska, a nie o góry. (Konfucjusz)
Człowiek poważny ma mało pomysłów (nie jest pomysłowy), człowiek pomysłowy nigdy nie jest poważny. (Paul. Ambroise Valery)
Człowiek powinien być dla bliźniego jak lustro.(Andrzej Majewski)
Człowiek powinien być elastyczny, ale nie plastyczny. (Jan Kmita)
Człowiek powinien czasem brać przykład nawet z niektórych zwierząt.Nauczyć się kochać tak jak pies swego właściciela; to nie lada wyzwanie.
Człowiek powinien jeść po to żeby żyć, nie żyć po to-żeby jeść.(Molier)
Człowiek powinien mieć kogoś obok siebie żeby mu demonstrować jaki to jest niezależny i samodzielny. (Terry Pratchett)
Człowiek powinien mieć wielkie życiowe doświadczenie, by nie być przez to ciężko doświadczanym.(Andrzej Majewski)
Człowiek powinien podejmować działania nie po to aby być od innego lepszy.Lecz ze względu na poczucie sensowności podejmowanych czynów.Motyw decyduje o wartości tego co dokonujemy.(Maria Szyszkowska)
Człowiek powinien popełniać błędy, a nawet lubić to robić i cały czas popełniać ich więcej na coraz to nowe sposoby; ale najważniejsze by je szanował, doceniał ich wartość, by o nich pamiętał.
Człowiek powinien popierać własne słowa czynami.(George Clooney)
Człowiek powinien robić coś największego na co go stać.(Andrzej Glas)
Człowiek powinien się rodzić stary i zgrzybiały, a potem z każdym rokiem młodnieć.(Isaac Bashevis Singer)
Człowiek powinien się uczyć na cudzych błędach, bo sam wszystkich popełnić nie zdoła.(Joanna Chmielewska)
Człowiek powinien tak sobie poczynać, jakby mieszkał w nim Bóg.(Talmud)
Człowiek powinien uświadomić sobie, że nie jest sprawcą, a jest tylko narzędziem w rękach siły wyższej.(Sri Ramana Maharshi)
Człowiek powinien wkładać tyleż wysiłku w upraszczanie swego życia, ile go daje w komplikowanie.( Henri Bergson)
Człowiek powinien wszystko znać i próbować wszystkiego, nie przywiązując się do niczego.(Józef, Ignacy Kraszewski)
Człowiek powinien zająć się sprawami ziemskimi, nie dla niego mieszać się w sprawy Boże.
Człowiek powinien zrobić dla ludzkości coś więcej, niż pisać wiersze.(George Gordon Byron)
Człowiek powinien żyć gdy umiera każdego dnia, a tymczasem zapomina o życiu.
Człowiek powołany został na świat, a więc jest światu potrzebny.(Mikołaj Gogol)
Człowiek powstał z prochu i w proch się obróci, ale w międzyczasie wódka trochę pomaga. (żydowskie)
Człowiek poza człowiekiem nie ma innego bogactwa.(Stanisław Brzozowski)
Człowiek pozbawia się trzech czwartych swojego jestestwa, żeby upodobnić się do innych ludzi.( Artur Schopenhauer)
Człowiek pozbawiony ducha, to jedynie zbiór pierwiastków.(Jacek Adamas)
Człowiek pozbawiony ego, jest niereprezentatywny.
Człowiek pozbawiony szacunku-zabija.
Człowiek pozbawiony wyobraźni jest zwierzęciem.(Napoleon Bonaparte)
człowiek pozbawiony wyobraźni nie ma skrzydeł.(Muhammad Ali)
Człowiek pozbawiony wyobraźni,potrafi sam siebie zanudzić na śmierć.(Anka Adamczak)
Człowiek pozbawiony złych nawyków,może mieć gorsze.(Mark Twain)
Człowiek pozbiera się ze wszystkiego i po wszystkim, ale nigdy już nie będzie taki sam.
Człowiek pozbył się ogona,lecz nie oduczył się nim merdać.
Człowiek poznaje siebie dopiero gdy pozna własne granice.(Paulo Coelho)
Człowiek pozostaje młody dopóki jeszcze potrafi się uczyć,przyjmować nowe przyzwyczajenia i znosić sprzeciw.(Marie Ebner von Eschenbach)
Człowiek pozostaje tak długo mądry dopóki szuka mądrości,odkąd wyobraża sobie że ją już znalazł; staje się głupcem.(Talmud)
Człowiek pozwoli sobie na tyle,na ile jest zdolny sobie pozwolić,i na tyle; na ile ty mu pozwolisz.( Roksana)
Człowiek póki żyje, ma nadzieję.(niemieckie)
Człowiek pół życia pracuje na nazwisko, a drugie pół nazwisko pracuje na człowieka.
Człowiek pracujący w ciemnościach musi wszystkiego dotknąć własnymi rękami. (Hausa)
Człowiek pracujący z komputerem nie postępuje zgodnie z wymaganiami komputera.
Człowiek pracuje a Pan Bóg skutkuje.
Człowiek pragnący czegoś dokonać nie może być krytykiem i historykiem swoich czynów. (Maria. Dąbrowska)
Człowiek pragnie czegoś tylko do momentu kiedy to zdobędzie.A potem robi co w jego mocy; żeby to zmienić.(Joy Fielding)
Człowiek prawdziwie wielki jest tak(tak jest wielki),że musi się ugiąć przechodząc przez bramę śmierci. (Bolesław. Miciński)
Człowiek prawdziwie wolny wszędzie jest niewolnikiem. (Władysław. Grzeszczyk)
Człowiek prawdziwie wyższy rozumie to co słuszne. Człowiek głupi rozumie tylko to co może przynieść mu zysk.(Konfucjusz)
Człowiek prawy biegły w mowie.(Katon Starszy)
Człowiek prochem ziemi, proch ziemią świata.
Człowiek produkt uboczny miłości.(Stanisław Jerzy Lec)
Człowiek projektuje(proponuje), Pan Bóg dysponuje. (William Langland)
Człowiek proponuje; Bóg dysponuje.(William Langland)
Człowiek przecież po to żyje, żeby nie zostawiał świata takim jakim go zastał.(Stanisława Fleszarowa Muskat)
Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
Człowiek przede wszystkim stworzony został po to, aby przytulać drugiego człowieka.
Człowiek przejmuje się utratą swego mienia,ale nie utratą swych dni.
Człowiek przemierza cały świat i szuka tego co mu potrzebne, a potem wraca do domu i tam to znajduje. (G. Moore)
Człowiek przeniósł wszystkie cierpienia i męki do piekła, dla nieba nie pozostało już nic poza nudą. (Arthur Schopenhauer)
Człowiek przepada-gdzie żyje gromada. (polskie)
Człowiek przerzuci pół biblioteki by napisać jedną książkę.(Paul Samuel Leon Johnson)
Człowiek przestaje istnieć gdy przestaje marzyć, i gdy zapomina o co tak naprawdę chodzi.
Człowiek przestaje szydzić w godzinie śmierci.(Talmud)
Człowiek przewraca się nie na własnych błędach, ale na wrogach którzy te błędy wykorzystują.(Kurt Tucholsky)
Człowiek przez całe życie odmienia swoje ja. (Zygmunt Krasiński)
Człowiek przez kilka lat uczy się mówić, przez całe życie milczeć.(Karol Bunsch)
Człowiek przy chlebie, nawet gdy stół się ugina.
Człowiek przychodzi na świat bez własnej woli, i zostaje tu na jedno życie; z którym musi sobie jakoś poradzić.(Janusz Leon Wiśniewski)
Człowiek przychodzi na ten świat z krwawiącą raną.(Franz Kafka)
Człowiek przywiązuje się do rzeczy, którymi jest ostatecznie zajęty.(Montesquieu)
Człowiek przyzwyczaja się patrzeć na zło, machać na nie ręką.Zaczyna od tego że się z nimi godzi, kończy na tym że je popełnia.(Honore de Balzak)
Człowiek pyszny rodzi niesmak.(Stanisław Fornal)
Człowiek pyszny równymi gardzi . (polskie)
Człowiek raz się rodzi, i raz umiera.
Człowiek raz tylko żyje, to jego co użyje.
Człowiek raz ugryziony przez węża, nie chce chodzić po trawie. (chińskie)
Człowiek robi dla przyjaciela, naczelnik dla psa. (etiopskie)
Człowiek robi pieniądze, ale pieniądze nie robią człowieka. (cygańskie)
Człowiek robi się podobny do swego losu. (Zofia Nałkowska)
Człowiek robi wszystko dobrze, a i tak wychodzi źle.(Henning Mankell)
Człowiek rodzi się miękki i słaby, a umiera twardy i mocny. (chińskie)
Człowiek rodzi się nie dla przyjemności, lecz dla radości.(Paul Claudel)
Człowiek rodzi się nie sobie, lecz dla swojej ojczyzny. (Andrzej Frycz Modrzewski)
Człowiek rodzi sie w jednym egzemplarzu, i kiedy ginie nikt go nie może zastąpić.(Andriej Siniawski)
Człowiek rodzi się wolny, ale potem zewsząd krępują go łańcuchy. (Jan . Jakub. Rousseau)
Człowiek rodzi się z perspektywą dnia swojej śmierci w wymiarze świata widzialnego.Człowiek którego wewnętrzną racją bytu jest, aby przerastał siebie; nosi w sobie także to wszystko czym przerasta świat.(Jan Paweł II)
Człowiek raz się rodzi, i raz umiera.
Człowiek raz tylko żyje, to jego co użyje.
Człowiek raz ugryziony przez węża, nie chce chodzić po trawie. (chińskie)
Człowiek robi dla przyjaciela, naczelnik dla psa. (etiopskie)
Człowiek robi pieniądze, ale pieniądze nie robią człowieka. (cygańskie)
Człowiek robi się podobny do swego losu. (Zofia Nałkowska)
Człowiek rodzi się dwukrotnie z kruchego ciała i wiecznego ducha, a śmierć zabiera miliardy ciał.
Człowiek rodzi się kocha i umiera nie na próbę. (Jan Paweł II)
Człowiek rodzi się mądry, ale przychodzi czas gdy musi iść do szkoły.
Człowiek rodzi się miękki i słaby, a umiera twardy i mocny. (chińskie)
Człowiek rodzi się nie sobie, lecz dla swojej ojczyzny. (Andrzej Frycz Modrzewski)
Człowiek rodzi się niewinny, ale już z wyrokiem śmierci.
Człowiek rodzi się płacząc, kiedy już się wypłacze-umiera.(Akira Kurosawa)
Człowiek rodzi się w jednym egzemplarzu, i kiedy ginie nikt go nie może zastąpić.(Andriej Siniawski)
Człowiek rodzi się wolny, ale potem zewsząd krępują go łańcuchy. (Jean . Jakub. Rousseau)
człowiek rodzi się wolny, a wszędzie tkwi w kajdanach.(Jean Jakub Rousseau)
Człowiek rodzi się zmęczony, i żyje po to żeby odpocząć.
Człowiek rości sobie pretensje aby zdarzenia sprzyjały jego intencjom.Lekceważy prawdę którą propaguje rzeczywistość.Jest głuchy na jej oczywiste argumenty jeżeli nie głosi ona tego co odpowiada jej interesom i nie pochlebia jego satysfakcji.(Stanisław Dygat)
Człowiek rośnie w cenie, którą płaci. (Stanisław Jerzy Lec)
Człowiek rośnie w grze o wielkie cele.(Friedrich von Schiller)
Człowiek rozmnaża się nie tylko przez swoje dzieci, ale i przez swoje czyny.(P. Gładkow)
Człowiek rozsądny dostosowuje(przystosowuje) się do świata.Człowiek nierozsądny usiłuje dostosować (przystosować)świat do siebie.Dlatego wielki postęp dokonuje się dzięki ludziom nierozsądnym.(George Bernard Shaw)
Człowiek rozsądny liczy na siebie, a naiwny ufa obietnicom.
Człowiek rozsądny zawsze twierdzi że rozumie kobiety, człowiek zakochany męczy się żeby je naprawdę zrozumieć.(Francis Sagan)
Człowiek roztropny nie gardzi myślą obcą, a głupi i pyszny niczym się nie przejmuje.(Syr 32.18)
Człowiek rozumem, koń szybkością. (mongolskie)
Człowiek rozumny jest rządcą języka, bez woli jego nic z ust nie wynika. (Elżbieta. Drużbacka)
Człowiek rozumny-może być z siebie dumny.
Człowiek rozumny nie waha się zmienić zdanie.
Człowiek rozumny niewiele mówi, człowiek bogaty niechętnie rozpowiada o swoim bogactwie. (ordoskie)
Człowiek rozumny wie dużo.
Człowiek rozwija się intelektualnie wtedy, gdy we własnych oczach głupieje.(Michał Jankiewicz)
Człowiek rozwija się przez całe życie, ale jednak to co nabył w dzieciństwie–pozostaje zasadniczą wytyczną na dalszy ciąg jego nieraz zmiennej i burzliwej historii. (Antoni Kępiński)
Człowiek rzadko myli się dwa razy na ogól trzy albo więcej. (John . Perry Barlow)
Człowiek rzadko uczy się więcej niż wtedy gdy słucha własnych odpowiedzi na mądrze zadane pytania. (Andrzej Niewinny Dobrowolski )
Człowiek-rzecz święta dla drugiego człowieka. (łacińskie)
Człowiek rzucony w przepaść spada albo lata.(Margaret Atwood)
Człowiek sam buduje sobie solidny płot ze wszystkich swoich,,nie da się” ,,nie mogę”,,nie powinienem” ,,muszę”.A potem wygląda zza sztachet tego płotu i zazdrości tym którzy zyją na wolności.
Człowiek sam dla siebie jest mordercą; gdyż sam zabija swoje marzenia.
Człowiek sam dla siebie jest najbardziej dokuczliwym przymusem. Często trudnym do zniesienia.(Wiesław Myśliwski)
Człowiek samotny jest inny, on czuje i myśli inaczej.On chce czegoś bardziej, ale nigdy nie powie tego wprost. Ham on nigdy tego nie powie–on jest inny.
Człowiek samotny nigdy nie przegrywa.(sycylijskie)
Człowiek sam sobie wykuwa los. (Witold Gombrowicz)
Człowiek sądzi że zbliża się do tego czy innego celu, zapominając że w rzeczywistości przybliża się do rozkładu będącego celem wszystkich innych. (Emil Cioran)
Człowiek się całe życie pokory uczy; i pyszny umiera.(Wanda Kubiak)
Człowiek się do starości uczy. (polskie)
Człowiek się myli, w potrzebie chwili.
Człowiek się nie dla siebie rodzi, żyć mu też tylko sobie się nie godzi. (polskie)
Człowiek się nie zmienia, człowiek czasem po prostu daje się poznać z innej strony.(Władysław Grzeszczyk)
Człowiek się nudzi, kiedy ma nudne życie.(Alessandro D’Avenia)
Człowiek się raz rodzi i raz umiera. (polskie)
Człowiek się rozmnaża, zaś głupota w nim-namnaża. (Stefan. Pacek)
Człowiek się starzeje w tym cały problem.Ty jeszcze nie wiesz jak to jest-ale się dowiesz.Człowiek sie starzeje i całe jego życie zaczyna przypominać mu sen, który się przyśnił podczas popołudniowej drzemki-wiesz.(Stephen King)
Człowiek się uczy rozumu-na błędach.
Człowiek silny jest dobry, tylko słaby jest zły.(Napoleon Bonaparte)
Człowiek silny to taki, co nie boi się wroga, ale przyjaciół. (japońskie)
Człowiek silny to taki który przestaje się bać; są tacy.
Człowiek składa się z dwóch części.Jedna czuwa w ciemnościach a druga śpi w świetle.(Khalil Gibran)
Człowiek składa się z miłości, a rozkłada z rozpaczy.
Człowiek skrzyżowanie małpy i czasu. (Stanisław .Jerzy Lec)
Człowiek słaby lubi słabszych od siebie, ale ceni silniejszych.(Andrzej Majewski)
Człowiek słaby nie potrafi wybaczać, wybaczanie jest cechą mocnych.(Mahatma Ghandi)
Człowiek sławny to osoba, która pracuje ciężko dla zdobycia popularności, a potem nosi ciemne okulary by jej nie rozpoznano. (F. Allen)
Człowiek słucha mózgiem a nie uszami. (Jerzy Andrzejewski)
Człowiek słusznie uważa się za pana tego świata, jako jedyne stworzenie potrafi ten świat zniszczyć.(Andrzej Majewski)
Człowiek smutny jest niedobry.
Człowiek sobie nie wróg. (ludowe)
Człowiek spędza życie praktycznie w dwóch miejscach; w łóżku i w butach.(Eric Emmanuel Schmitt)
Człowiek sprawiedliwy może marszczyć brwi,ale nigdy nie uśmiecha się złośliwym uśmiechem.Rozumiemy gniew nie rozumiemy złośliwości.(Wiktor Hugo)
Człowiek sprawiedliwy, na sędziowskim urzędzie nie utyje.(polskie)
Człowiek sprawiedliwy nie potrzebuje niczego się lękać, gdyż całe stworzenie jest do jego usług; sprawiedliwy jest więc jakby u siebie.(Orygenes)
Człowiek sprzedajny „nie” pozwoli zbyć się słowami.
Człowiek staje się ateistą gdy poczuje się lepszy od Boga.(Friedrich Wilhelm Nietzsche)
Człowiek staje się człowiekiem przez inteligencję, ale jest człowiekiem tylko przez serce.(Henri Frederic Amiel)
Człowiek staje się dorosły w dniu, w którym pojmuje że nie ma dorosłych.
Człowiek staje się Ja poprzez Ty.(Martin Buber)
Człowiek staje się moralny z chwilą gdy staje się nieszczęśliwy.(Marcel Proust)
Człowiek staje się podobny do Boga kiedy w należyty sposób korzysta z umiejętności jakie zostały dane jego duszy.Bóg polecił abyśmy ujawnili te wszystkie cnoty które On w nas złożył w chwili stworzenia.(św. Kolumban–opat)
Człowiek staje się pokorny w poniżeniach, święty przez próby i w cichym życiu.(E. Poppe)
Człowiek stale gubi się i wątpi; czym jest zwątpienie-myśleniem tylko o sobie.
Człowiek stanie się lepszym wtedy, gdy zobaczy jakim jest.(Anton Czechow)
Człowiek stanowi produkt finalny decyzji podjętej na początku czasów; decyzji zabijania-by móc żyć .(Mircea Eliade)
Człowiek stary też jest dzieckiem natury.(Jadwiga Skibińska Podbielska)
Człowiek starzejąc się robi się bardziej tolerancyjny.Gdyż słabiej widzi i słyszy; ale lepiej czuje.(Andrzej Majewski)
Człowiek starzeje się krótko; całe życie.(Roman Gorzelski)
Człowiek starzeje się, serce jego pozostaje młode. (wietnamskie)
Człowiek stawia hipotezy zawsze, nawet kiedy się ma na baczności, nawet kiedy o tym nie wie.(Stanisław Lem)
Człowiek stoczył się do roli zwierzęcia domowego, dlatego jest tak zepsuty.(Georg Christoph Lichtenberg)
Człowiek stoi pośrodku stworzenia, między materią i duchem, między czasem i wiecznością.(św. Albert Wielki)
Człowiek stosujący przemoc jest większym niewolnikiem od tego, który cierpi z jej powodu. (Lew. Tołstoj)
Człowiek straciłby odwagę gdyby nie był podtrzymywany, przez fałszywe wyobrażenia.(Bernard Fontenelle)
Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi. (polskie)
Człowiek stworzenie Boże do zadawania pytań, na które nie potrafi znaleźć odpowiedzi.(Andrzej Niewinny Dobrowolski)
Człowiek stworzenie towarzyskie. (Arystoteles)
Człowiek stworzony jest dla świata, nie świat dla człowieka.(żydowskie)
Człowiek stworzony jest do szczęścia! Cierpienie trzeba zwalczać i niszczyć jak tyfus czy ospę.(Stefan Żeromski)
Człowiek stworzony jest na to by szukać prawdy a nie by ją posiadać. (Blaise. Pascal)
Człowiek stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo, jest wezwany w Chrystusie do tego aby w nim objawiło się to co jest z Boga. W każdym objawił się w jakiejś mierze Bóg.(Jan Paweł II)
Człowiek stworzył Boga na wzór wyidealizowanego siebie.Bożemu człowiekowi jakże daleko do doskonałości.(Andrzej Niewinny Dobrowolski)
Człowiek stworzył maszynę-a maszyna człowieka zrobiła swoim niewolnikiem; maszyna będzie się rozrastać i potężnieć do nieskończoności i również wzrastać i potężnieć będzie niewola ludzka. (Władysław Stanisław Reymont)
Człowiek sublimuje zmysł twórczy na martwych konstrukcjach płaszczyzn interpretacyjnych.
Człowiek sukcesu to ten, który potrafi zbudować dom z kamieni, które rzucali w niego.
Człowiek swoją mądrość docenia, przez zrozumienie jak bardzo jest głupi.(Sachmed (t))
Człowiek swoją przyszłość może zmienić w bardzo prosty sposób, wystarczy że w teraźniejszości spojrzy w nowy sposób na swoją przyszłość.
Człowiek szczęśliwy jest zbyt zadowolony z teraźniejszości, by oddawać się zanadto rozmyślaniom o przyszłości. (Albert. Einstein)
Człowiek szczesliwy nie oglada się za siebie, nie patrzy też w przód; żyje teraźniejszością.
Człowiek szczęśliwy to nie ten który wszystko ma, ale ten który cieszy się wszystkim co ma.
Człowiek szczęśliwy to taki który chce tego czego nie ma.
Człowiek szczęśliwy umiera szczęśliwie bo wie że jego życie było dobre. Człowiek nieszczęśliwy umiera szczęśliwie ciesząc się że to koniec jego doczesnych męk.
Człowiek szlachetny dotrzymuje obietnic, a kiedy jest potężny przebacza. (Ali)
Człowiek szlachetny który ma światłem kierować niczego nie powinien z góry odrzucać, a zawsze stawać po stronie tego co prawe.
Człowiek szlachetny nie szafuje obietnicami, lecz czyni więcej niż przyrzekł. (Konfucjusz)
Człowiek szlachetny nie zabiega o wdzięczność, ale jeśli jest rzeczą piękną jej unikać, to wyniosłą przecież–przyjąć płynące z niej wyrazy uznania.(Marie Jeanne Roland De La Platiere)
Człowiek szlachetny nie zna trosk ani lęku, o cóż się bowiem troszczyć i czego się ma lękać skoro w sobie żadnych ułomności nie znalazł.
Człowiek szlachetny stara się by inni byli dobrzy, prostak czyni odwrotnie. (Konfucjusz)
Człowiek szlachetny stara się za każdą swoją nową swobodę, zapłacić jakimś swoim nowym obowiązkiem, nowym zadaniem.(Karol Irzykowski)
Człowiek szuka książki-książka swego czytelnika. (Kazimierz Wojciechowski)
Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym. (Jan Paweł II)
Człowiek szuka pracy a nie praca człowieka. (egipskie)
Człowiek szuka uporczywie życia poza sobą, i nie rozumie że to czego szuka znajduje się w nim samym. (Khalil Gibran)
Człowiek szuka zdania-żeby mieć własne.
Człowiek śmieje się gdy jest mu śmiesznie, ale częściej gdy śmieje się jego szef.
Człowiek śmieje się z miłości tak długo, póki ta go nie dosięgnie.(Sophia Loren)
Człowiek śpi, a fortuna muchy ogania. (polskie)
Człowiek świadomy swego szczęścia i swej słabości staje się zabobonny, ucieka się do modlitwy itp. (Georg Christoph Lichtenberg)
Człowiek święty jest równie jak Stwórca bogaty, bo Stwórca z nim podziela wszystkie światy.(Adam Mickiewicz)
Człowiek tak długo nie jest stary, jak długo do czegoś dąży.
Człowiek taki już jest, zastępuje strachem większą część swoich emocji.(Paulo Coelho)
Człowiek tak jak sam nie może siebie stworzyć, tak nie może sam siebie uszczęśliwić.(św. Augustyn)
Człowiek tak jak wszystko w przyrodzie, potrzebuje światła i ciepła by się rozwijać. (Adolf Kolping)
Człowiek ten posiadał tyle rozumu że nie nadawał się już prawie do niczego.(Georg Christoph Lichtenberg)
Człowiek też może stać się nałogiem.
Człowiek tęskni najwięcej za tym, do czego nie jest stworzony. (Tadeusz Rittner)
Człowiek-to brzmi dumnie. (Maksym Gorki)
Człowiek to brzmi rozumnie.
Człowiek to brzmi tłumnie.(Andrzej Majewski)
Człowiek to byt który aspiruje do bycia Bogiem.Być człowiekiem to dążyć do bycia Bogiem, albo jeśli kto woli człowiek w sposób fundamentalny pragnie bycia Bogiem.(Jean Paul Sartre)
Człowiek to co rozumie lekceważy, a to czego nie rozumie czci.(Andrzej Majewski)
Człowiek to dziwne stworzenie, albo nie myśli wcale albo myśli dużo za dużo.
Człowiek to efekt własnej pracy,z drobiazgami wliczonymi w koszta.
Człowiek to efemeryda budząca się na chwilę do życia. (Aleksander. Tołstoj)
Człowiek to fascynująca istota, wystarczy spojrzeć na dzieła których dokonał.Za to ludzie to rozproszeni idioci, którzy też odkrywają; przede wszystkim swoją głupotę.
Człowiek to gibka istota poddająca się w społeczności myślom i wpływom cudzym, zarówno zdolny jest poznać własną naturę, kiedy mu ją ktoś ukaże jak stracić jej poczucie, kiedy mu się ją ukrywa.(Montesquieu)
Człowiek to istota która przeczucia zmienia w rzeczywistość.(Sakaguchi Ango)
Człowiek to istota której łatwo zaszkodzić, a trudno pomóc.(Stanisław Lem)
Człowiek to istota myśląca, polityk–tworząca.(Mateusz Rambacher)
Człowiek to istota pełna nadziei i pomysłów, które są zaprzeczeniem tezy; że nic nie możemy zmienić. (Tom Clancy)
Człowiek to istota rozumna,która powinna potrafić spożytkować; swój najcenniejszy dar życie.(Phil Bosmasns)
Człowiek to istota uparcie poszukująca nowych cierpień.(Soseki Natsume)
Człowiek to jedyna istota na ziemi która może się uśmiechać, stwarzając pozory bardzo szczęśliwej; a w głębi siebie umierać z rozpaczy.
Człowiek to jedyne stworzenie, które stara się być kimś innym. (Albert. Camus)
Człowiek to jedyne zwierzę, które się rumieni, i jedyne, które ma za co. (Mark. Twain)
Człowiek to jest idea i idea mizerna od chwili, kiedy odwraca się od miłości.(Albert Camus)
Człowiek to już nie bydlę, a jeszcze nie anioł.(Blaise Pascal)
Człowiek to kwiat ziemi. (wietnamskie)
Człowiek to maszyna do produkcji maszyn.(Jan Jarmuż)
Człowiek to mężczyzna i kobieta razem wzięci.(żydowskie)
Człowiek to motyl, który staje się poczwarką.(Henri Millon Montherlant)
Człowiek to nic innego, jak robot kuchenny z sercem.(Tymon Guliński)
Człowiek tonie nie dlatego że wpada do wody, lecz dlatego że w niej pozostaje.(Edwin Louis Cole)
Człowiek to nie zegar, gdy się ciągle będzie w życiu nakręcał-długo w nim nie pochodzi.
Człowiek to pionek na szachownicy, która nie ma dla niego poletek.
Człowiek to problem, którego rozwiązania można znaleźć jedynie w Bogu. (Blaise Pascal)
Człowiek to psie wyobrażenie boga. (Holbrook. Jackson)
Człowiek to rozumny–jednak na to by rozumnie postępować; sam rozum nie wystarcza.(Fiodor Dostojewski)
Człowiek to rozwiązanie które można znaleźć jedynie w Bogu.(Blaise Pascal)
Człowiek to słoma i glina, a Bóg jest murarzem, który codziennie burzy i buduje. (egipskie)
Człowiek to słowo wcielone.(Fiodor Dostojewski)
Człowiek to stworzenie Boże, co bez miłości żyć nie może.
Człowiek-to stworzenie do towarzystwa, ale jeszcze nie towarzyskie. (Adolf Jończyk)
Człowiek to stworzenie towarzyskie-zgodzi się czasem na samotność, ale nie zniesie, gdy nikt nie podziela jego zdania. (Jacob. Riis)
Człowiek to stwór tak konserwatywny, że przeraża go każda zmiana, choćby na lepsze.(Lew Szestow)
Człowiek to świat ziemi. (wietnamskie)
Człowiek to taka istota, która dopiero wtedy weźmie się do czegoś, gdy wie, że jutro przyjdzie mu umrzeć. (Mikołaj. Gogol)
Człowiek to trzcina myśląca. (Blaise. Pascal)
Człowiek to tyle co milczenie pokory.
Człowiek to tylko teoria która redukuje się w chwili kiedy rzeczywistość staje się zbyt realna i zaczynamy ją doświadczać.
Człowiek to wieczysty aktor, ale aktor naturalny. (Witold Gombrowicz)
Człowiek to zawsze więcej niż człowiek, i zawsze mniej niż człowiek.(Julio Cortazar)
Człowiek to zwierzę, jeśli jesteś dla niego bezwzględny będzie cię szanowało i bało się.Jeśli jesteś łagodny wydrapie ci oczy.(Nikos Kazantzakis)
Człowiek to zwierzę pożądające rozrywki.(Stefan Kisielewski)
Człowiek to zwierzę stworzone do udawania; nigdy nie jest bardziej sobą niż wtedy, kiedy gra. (William Hazlitt)
Człowiek to zwierzę towarzyskie.(Seneka Młodszy)
Człowiek traci grunt pod nogami kiedy traci ochotę do śmiechu.(Ken Kesey)
Człowiek traktowany takim jakim jest staje się gorszym, ale jeżeli traktuje się go takim jakim powinien być; staje się tym kim powinien być.(Johan Wolfgang Goethe)
Człowiek trzech liter. (łacińskie)
Człowiek tworzy dobra materialne, ale bogactwo nigdy nie stworzyło człowieka. (wietnamskie)
Człowiek tyje od myślenia o słodyczach.
Człowiek tyle jest wart, ile warte są sprawy którymi się zajmuje.(Marek Aureliusz)
Człowiek tylko wówczas jest szczęśliwy, kiedy interesuje się tym co tworzy. (Erich. Fromm)
Człowiek tyle razy umiera ile razy traci swych bliskich. (Publiusz. Syrys)
Człowiek tyle samo ulega warunkom, co je tworzy. (Maria. Dąbrowska)
Człowiek tylko wówczas jest szczęśliwy kiedy interesuje się tym co tworzy.(Erich Fromm)
Człowiek tylko wtedy zrozumie swoje życie, kiedy w każdym człowieku widzi siebie.
Człowiek tylko z samym sobą jest w zupełnej harmonii. (Artur Schopenhauer)
Człowiek tym jest większy, im jest bardziej sobą. (Antoine de Saint – Exupery)
Człowieku bądź sobą jeśli już niczym innym być nie potrafisz.
Człowieku chcesz być burakiem, to bądź ale na swoim polu.
Człowiek uciążliwy to taki, który mówi, kiedy chce, abyś słuchał. (Anatol. Gwinnet Bierce)
Człowiek uczciwy im więcej się uczy, tym więcej kocha człowieka, niegodziwiec im więcej się uczy, tym bardziej oddala się od ludzi. (wietnamskie)
Człowiek uczciwy jest bardziej wrażliwy na działanie miłości niż siły.
Człowiek uczciwy rzadko staje przed sądem. (polskie)
Człowiek uczciwy, to ktoś z kim można grać w szachy przez telefon.(Edmund Wilson)
Człowiek uczciwy widzi sercem i umysłem, nieuk widzi jedynie oczami. (Ali)
Człowiek uczyni (ł)wiele by go lubiano(kochano), i uczyniwszystko(wiele) by mu zazdroszczono.(Mark Twain)
Człowiek uczy się całe życie, a głupi umiera.(polskie)
Człowiek uczy się całe życie a umiera przecież nieoświecony. (serbskie)
Człowiek uczy się mówić bardzo wcześnie, milczeć bardzo późno. (żydowskie)
Człowiek uczy się na błędach. (polskie)
Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych.
Człowiek uczy się tylko na własny koszt. (arabskie)
Człowieku! gdybyś wiedział jaka twoja władza; jeśli zapomnę o nich Ty Boże na niebie zapomnij o mnie. (Adam Mickiewicz)
Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania bliskich.(innych)(kardynał Stefan Wyszyński)
Człowieku-jestem fizolem.Są mądrzy ludzie i są głupi ludzie.Ja po prostu jestem głupi.(Keanu Reeves)
Człowieku jeśli stworzyłem ciebie to może po to, aby się lepiej w tym wszystkim rozeznać.I żebym mógł istnieć w ciele-Ja który nie mam ani rąk ani twarzy.(Jules Supervielle)
Człowiek ulega inklinacji do nieuczciwości; a debaty są tego przykładem.Walczy nie tyle o prawdę ale o swoje poglądy niczym w obronie swojej rodziny, swojego istnienia albo ojczyzny. Tak jakby bał się że zaraz zawali się jego świat. (Kamelia Grater)
Człowiek umiera, dług nie.
Człowiek umiera, jego historia nie.
Człowiek umiera, urząd zostaje. (polskie)
Człowiek umiera, występek zostaje. (wietnamskie)
Człowiek umiera zawsze na końcu swojego życia. (Dawid .J. Hermet)
Człowieku naucz się tańczyć, bo inaczej aniołowie w niebie nie będą wiedzieć co z tobą zrobić.(św. Augustyn z Hippony)
Człowieku okryty pyłem martwych słów, wykąp swą duszę w milczeniu.(Rabindranath Tagore)
Człowiek upada pośliznąwszy się, a wstaje podpierając się. (tuwińskie)
Człowiek upodabnia się do tego co je; wystarczy przyjrzeć się rzeźnikom, prawie wszyscy mają głowy jak pasztet.(Gerard Depardieu)
Człowiek upodabnia się do towarzystwa, które lubi. (indyjskie)
Człowiek uprzejmy nie depcze nawet cienia swojego sąsiada.(polskie)
Człowiek urodził się by zginąć.(kirgiskie)
Człowiek urodził się do pracy i żadna kondycja nie może zwolnić go od tego obowiązku.(Mantegazza
Człowiek urodził się po to, aby się radować.(Blaise Pascal)
Człowiek urzeczywistniony wie to o czym inni zaledwie słyszą, lecz czego nie doświadczają.Intelektualnie wydają się być przekonani, lecz w działaniu zdradzają swoje zniewolenie.(Nisargadatta Maharaj)
Człowieku, świat stoi przed tobą otworem, uważaj więc (więc uważaj)byś zeń nie wyleciał .(Stanisław Jerzy. Lec)
Człowiek uważa się za cwanego kiedy zdobywa innego.Najlepszym jednak sukcesem jest zdobycie siebie samego.(Trilussa)
Człowieku zapamiętaj; czasu nie cofniesz, historii nie odwrócisz, człowieka nie wskrzesisz i śmierci nie unikniesz.(Paweł Rychlica)
Człowieku z którego ty jesteś wieku.
Człowieku zrozum ile znaczysz.
Człowiek użył swej inteligencji i wynalazł głupotę.(Remy de Goumant)
Człowiek walczy by przetrwać a nie po to by się poddać.(Paulo Coelho)
Człowiek wchodząc w przestrzeń wspólną, musi wyrzec się swej intymności; od momentu wejścia w ludzką wspólnotę jest on skazany na to, że każdy jego ruch, każde słowo i każdy gest będą oceniane przez innych ludzi. (Antoni Kępiński)
Człowiek wchodzi w głąb siebie samego, zwraca się ku sobie, sobą się staje w bólu.(Miguel de Unamuno)
Człowiek we własnym opakowaniu to mała paczka. (John. Ruskin)
Człowiek we własnym życiu gra zaledwie mały epizod. (Stanisław .Jerzy. Lec)
Człowiek we wszystkich przejawach swego życia wnosi coś, co odróżnia go od reszty stworzenia; nieustanne otwarcie na tajemnice i nieugaszone pragnienie wiedzy.(Jan Paweł II)
Człowiek w gniewie otwiera usta i zamyka oczy.(Katon Starszy)
Człowiek widzi mrużące się oko, Bóg potykające się serce. (etiopskie)
Człowiek widzi siebie takim jakim chciałby żeby widzieli go inni.(Andrzej Majewski)
Człowiek wiecznie tęskni za tym, czym nie jest. (Johann . Wolfgang. Goethe)
Człowiek wie, gdzie się urodził, ale nie wie gdzie umrze. (polskie)
Człowiek wie, kiedy z domu wyjdzie, ale nie wie, kiedy wróci. (polskie)
Człowiek wie kiedy z domu wyjdzie, ale nie wie kiedy wróci. (polskie)
Człowiek wiele i wielu znaczy nawet jak nic nie znaczy.
Człowiek wiele zniesie-do domu.(Mieczysław Michał Szargan)
Człowiek wielkiego serca nie może minąć się Kalwarią.(Cyprian Kamil Norwid)
Człowiek wielkiej nauki jest jak góra wysoka: im bliżej podchodzisz, tym wyższa dla oka.
Człowiek wielki jest wielkim przez zakres swobody, jaki pozostawia swym żądzom i przez jeszcze większą moc, która te wspaniałe potwory umie ujarzmić. (Friedrich. Nietzsche)
Człowiek wielkim kaleką się staje, kiedy serca-sercu nie daje.
Człowiek wie że to miłość kiedy chce przebywać z drugą osobą, i czuje że ta druga osoba chce tego samego.(Nicholas Spark)
Człowiek wie że umiera, nie wie gdy się rodzi; nieprawda-że reszta całość jest milczeniem.(Jan Twardowski)
Człowiek winien sam siebie upominać, nie nienawidzić. (Henryk. Elzenberg)
Człowiek winien sięgać do gwiazd, bo na cóż przydałoby się niebo.
Człowiek winien studiować tylko to, do czego pcha go jego wewnętrzne pragnienie.(Johann Peter Eckermann)
Człowiek winien tyleż wysiłku dać w upraszczanie swego życia, ile go daje w komplikowanie. (Henri. Bergson)
Człowiek w innych ludziach to właśnie jest dusza ludzka. (Borys. Pasternak)
Człowiek w którego ludzie wierzą jest potęgą.Podwójną ma moc jeżeli sam w siebie wierzy.(Ralph Waldo Emerson)
Człowiek własną pracą i wysileniem, do wszystkiego dojść może.(Adam Mickiewicz)(wysiłkiem)
Człowiek w moim wieku mniej sam siebie akceptuje i właściwie to bardziej jest skłonny sprzedawać swoje wytwory wyobraźni, a twarz chować w cieniu pod chmurą kapelusza.(Czesław Niemen)
człowiek w naszych czasach walczy z rzeczami z którymi nie powinno się walczyć;bo są nieuchronne.Istnieje ogromna presja żeby być sprawnym i megaelastycznym.A starość tak zresztą jak śmierć,po prostu jest.Buddyści twierdzą że jeżeli jesteśmy w stanie zawalczyć jakimś sposobem.To powinniśmy to zrobić, natomiast jeśli nie da się z czymś walczyć, to trzeba przestać o tym myśleć bo to nie ma sensu.(Katarzyna Nosowska)
Człowiek w oczach innych jest tyle wart, ile jego fart.
Człowiek woli patrzeć przez dziurkę od klucza niż przez lunetę. (Karl. Farkas)
Człowiek wolny idzie do nieba taka drogą, jaka mu się podoba. (Voltaire)
Człowiek wolny jest nieprzewidywalny nie tylko dla innych, przede wszystkim dla siebie.(Wiesław Myśliwski)
Człowiek wolny ma tylko jednego ciemięzcę, samego siebie.
Człowiek wolny różni się od człowieka zniewolonego właśnie tym, że w wypadku katastrofy, niepowodzenia, klęski, nigdy nie obwinia okoliczności, kogoś innego władzy? On obwinia samego siebie. Człowiek zniewolony zawsze uważa, że ktoś inny winien temu co się stało. (Josif Brodski)
Człowiek wolny to człowiek, który kocha i jest kochany.
Człowiek wpada w melancholię kiedy rozmyśla o życiu.A staje się cynikiem kiedy widzi jak inni sobie z nim radzą.(Erich Maria Remarque)
Człowiek w pierwszej fazie życia jest mały, nagi i bezbronny.Jakkolwiek bezbronny może być sprawcą wszelkiego pozytywnego przełomu w rodzinie; trzeba tylko pozwolić mu żyć.(Włodzimierz Fijałkowski)
Człowiek w potrzebie nie wymaga współczucia, tylko skutecznej pomocy.(Leszek Szulc)
Człowiek w pracy się realizuje, uzupełnia a jednocześnie wyraża, realizuje i uzupełnia stworzenie.(C. Carretto)
Człowiek wrogo traktuje świat i siebie.
Człowiek w smutku i samotności potrafi się wyciszyć, jak i również na zawsze zamknąć w sobie.
Człowiek wspaniały daje nieproszony, przeciętny gdy go proszą, podły nie daje nigdy. (indyjskie)
Człowiek współczesny jest bardziej wrażliwy na działanie miłości niż siły. (kard. Stefan. Wyszyński)
Człowiek współczesny szuka przyjemności bez szczęścia, szczęścia bez zadowolenia, zadowolenia bez mądrości.(Maria Grossek Korycka)
Człowiek współczesny wierzy w nową trójcę; w seks, w postęp i w panowanie.(Jens Rasmussen)
Człowiek współczesny w swoim najbardziej osobistym widzeniu otaczającego świata, nie różni się od człowieka sprzed kilkudziesięciu tysięcy lat.(Antoni Kępiński)
Człowiek wstrzemięźliwy stara się żyć w pełni broniąc się przed zagrożeniami samozniszczenia kryjących się w nadmiarze przyjemności.(Wilhelm Muhs)
Człowiek w swych kodach egzystencjarnych ma zapisane wiele znamienitych rzeczy.Jedną z nich jest aktywne obserwowanie świata, i zarazem takie samo w nim uczestnictwo. Ten wyraz aktywności całkowicie obejmuje praca, która stanowi upust dla możliwości człowieka i może być jedną z dróg; która prowadzi do szczęścia.
Człowiek wszystko przeżyje, tylko śmierci nie przeżyje. (polskie)
Człowiek w środku rozsypuje się bez słowa.A przecież to była dla ciebie obca osoba.
Człowiek wśród obcych jest grajkiem bez fletu.(Wacław Sieroszewski)
Człowiek wtedy tylko stoi mocno, kiedy stoi na własnych nogach.(Tadeusz Kotarbiński)
Człowiek w trudnej sytuacji żeni się z ciężarną. (etiopskie)
Człowiek wybiera samotność jedynie wtedy gdy jest w zupełnej harmonii z samym sobą.Albo też gdy czuje, że wszyscy ludzie są mu tak obcy że nawet w tłumie nawet wśród bliskich czuje się w głębi duszy samotny, zdany na siebie samego.(Halina Auderska)
Człowiek wydaje pieniądze-których nie ma, na rzeczy których nie potrzebuje, by imponować ludziom których nie lubi.(Danny Kaye)
Człowiek wykształcony czyta zazwyczaj dużo.Półinteligent zaledwie połowę tego.Pozostali sięgają już tylko po ćwiartkę. (Jan Stanisław Lipiński)
Człowiek wykształcony i nieuk tak różnią się od siebie, jak żywy i martwy. (Arystoteles)
Człowiek wykształcony jest to człowiek zewsząd od istoty rzeczy oddzielony mgłą i chmurami cudzych pojęć, tak nieraz gęstymi ze ani jeden promień się nie przedrze.(Henryk Elzenberg)
Człowiek wykształcony ma zawsze w sobie bogactwo. (łacińskie)
Człowiek wykształcony, w sobie zawsze bogactwo ma. (łacińskie)
Człowiek wymyślił mowę, by zaspokoić swą potrzebę skarżenia się. (Lily. Tomlin)
Człowiek wymyślił ubranie by ukryć swoją powierzchowność i odkryć swoje wnętrze.(Andrzej Majewski)
Człowiek wynajdował narzędzia sukcesywnie, ale od pradziejów był już człowiek narzędziem człowieka. (Stanisław Jerzy Lec)
Człowiek wyrzeka się swoich(swych) błędów najpóźniej jak może. (Charles. Louis. de Montesquieu)
Człowiek wyrzeka się w życiu jakiejś jego strony dla czegoś całkiem innego, a potem to co się wybrało okazuje się mniej ważne od tego z czego zrezygnowaliśmy, co utraciliśmy z własnego wyboru.(Urszula Kozioł)
Człowiek wytrwały w przyjaźni, wytrwały będzie w nienawiści. (etiopskie)
Człowiek wytwarza zło, jak pszczoła wytwarza miód. (William. Golding)
Człowiek wyższy bywa zawsze pokornym, w granicach swej wiedzy rozbiera i sądzi, ale poza tymi granicami zawiesza sąd i czeka. (Deotyma)
Człowiek wzbija(wznosi) się ponad rzeczy ziemskie dwoma skrzydłami: prostotą i czystością. (Tomasz a Kempis)
Człowiek w złości nie myśli prawidłowo.(Eurypides)
Człowiek zachowuje się jak wirus, gdy opanuje nowe środowisko-replikuje się a potem je niszczy.
Człowiek za często narzeka.
Człowiek za człowieka umrzeć nie może. (polskie)
Człowiek zaczyna być człowiekiem wtedy, gdy przestaje jęczeć i przeklinać aby zacząć szukać prawdy, która rządzi jego życiem. (James. Allen)
Człowiek za długo żyje, jakkolwiek wszyscy uważają że za krótko.(Wiesław Myśliwski)
Człowiek zagniewany otwiera usta a zamyka oczy.
Człowiek zakaża swym ciemnym szaleństwem nawet źródło, w którym usiłuje się oczyścić.
Człowiek zakochany jest najpiękniejszą osobą na świecie.(Erica James)
Człowiek zakochany jest to człowiek, który chce być milszym niż potrafi-oto dlaczego prawie wszyscy zakochani są śmieszni. (Nicolas. de Chamfort)
Człowiek zakochany potrafi pojąć niepojmowalne i rozpoznać nierozpoznawalne.Jako że miłość jest kluczem do wszystkich tajemnic.(Paulo Coelho)
Człowiek zamiast miłości może mieć przyjaźń czyjąś i to będzie jeszcze więcej warte i będzie trwalsze, pewniejsze.(Irena Solska)
Człowiek zamierza, Bóg decyduje. (łacińskie)
Człowiek zamyśla, Bóg się śmiał. (gruzińskie)
Człowiek zapada chwilą w pamięci drugiego człowieka,jak kamień rzucony w wodę.(Agnieszka Lisak)
Człowiek zapanowuje nad przyrodą, stwarzając sobie sztuczne środowisko.(Stanisław Brzozowski)
Człowiek zarozumiały nie dojdzie do niczego, bo zawsze myśli, że już to osiągnął. (James. Madison)
Człowiek zasługuje na pochwałę lub naganę tylko za takie czyny, których podjęcie lub odrzucenie leże w jego mocy.(Leonardo da Vinci)
Człowiek zawsze czuje się czymś więcej niż tym, co osiągnął, więc cokolwiek by osiągnął, w niczym nie może znaleźć ukojenia, zadowolenia, szczęścia. (Soren. Kierkegaard)
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie o tym, czego nie zna.(Albert Camus)
Człowiek zawsze może wstąpić na lepszą drogę-póki żyje. (Henryk. Sienkiewicz)
Człowiek zawsze na nowo odnajduje człowieka-przez miłość?To jest rzecz najważniejsza i najbardziej trwała w życiu ludzkim. (Tadeusz Borowski)
Człowiek zawsze podlega jakiemuś duchowi złemu lub dobremu.
Człowiek zawsze stoi na rozstaniu dróg.I jeżeli naprawdę jest człowiekiem,to w grę wchodzi nie tylko jego własne,ale także cudze życie.(James Clavell)
Człowiek zawsze woli odwrócić głowę, chce wierzyć we wszystkie kłamstwa; tylko nie prawdę.(Irvine Welch)
Człowiek zazwyczaj staje się dobry, gdy nikomu nie wypada już źle go oceniać.
Człowiek zbudowany jest z przeciwności, w tym całe jego dramatyczne bogactwo i urok.(Jalu Kurek)
Człowiek zbyt mały nie może sobie pozwolić na uznawanie kogoś innego.(Stefan Kisielewski)
Człowiek zbyt późno pojmuje o co naprawdę warto walczyć.
Człowiek zbyt silny nie może otworzyć się na miłość, zamyka się w swojej sile jak w twierdzy.Nie potrafi się poddać.(Anna Kamieńska)
Człowiek zbyt zajęty by zadbać o zdrowie jest jak mechanik zbyt zajęty by zadbać o swoje narzędzia.(hiszpańskie)
Człowiek z charakterem pociąga to co jest trudne, ponieważ dopiero w zmaganiach z przeciwnościami potrafi sobie uświadomić swój własny potencjał.(Charles de Gaulle)
Człowiek z człowiekiem prowadzi od wieków jeden monolog. (Stanisław. Jerzy. Lec)
Człowiek z człowiekiem się nie zejdzie, ale góra z górą zawsze. (Stanisław Jerzy Lec)
Człowiek zdenerwowany jest zawsze pełen jadu.(Konfucjusz)
Człowiek zdesperowany gotów jest szukać swoich wielbłądów, nawet w koszyku na mleko. (somalijskie)
Człowiek zdolny jest do czynów przekształcających wyobraźnię.Jego umysł wytycza szlaki przez galaktykę absurdu. (Rene Clair lub Chair)
Człowiek zdrowy ma zawsze mnóstwo rad dla chorego.(Menander)
Człowiek z dwoma nigdy nie jest pewien.
Człowiek zegarek, przede wszystkim cyka.
Człowiek ze swoimi dawnymi krzywdami, zostaje zawsze sam.(Adam Georgiev)
Człowiek ze wsi ma życie zapewne cięższe niż człowiek z miasta, ale za to żyje pełnią życia.Nie robi wciąż dzień w dzień tego samego.(Aleksander Fleming)
Człowiek z głową raz zyskawszy punkt zaczepienia,dochodzi do wszystkiego kiedy sam zechce.(Honore de Balzac)
Człowiek zgodliwy to taki który się ze mną zgadza.(Samuel Johnson)
Człowiek, zgodnie ze swoją wewnętrzną naturą, jest stworzeniem, które nie tylko pracuje i myśli, ale także śpiewa, tańczy, modli się, opowiada historie i świętuje. (Harvey. Cox)
Człowiek zgodny to taki, który się ze mną zgadza.(Samuel Johnson)
Człowiek zjawia się bez nienawiści, a odchodzi bez miłości.(Anna Krzyżanowska)
Człowiek z jednym zegarkiem zawsze wie, która jest godzina; człowiek z dwoma, nigdy nie jest pewien.
Człowiek z klasą nie rozdrabnia się nad sprawami pieniędzy.(Haruki Murakami)
Człowiek jest liną rozpiętą między zwierzęciem a nadczłowiekiem, człowiek jest liną.(Fryderyk Nietzsche)
Człowiek z łatwością zabłąka się i zajdzie w zgubne rejony, najtrudniej jest nauczyć człowieka słusznej drogi.(japońskie)
Człowiek zły nie wstaje o poranku. (armeńskie)
Człowiek zmęczony szuka sporu.(Seneka Młodszy)
Człowiek zmienia się często, ale rzadko poprawia.
Człowiek zmienia się od dzieciństwa po grób, kiedy więc jest sobą?. (Stefan Kisielewski)
Człowiek z miłości robi różne rzeczy, nie sposób im się przeciwstawić jeśli ta miłość jest prawdziwa.
Człowiek zna bardzo wiele rzeczy ale nie zna siebie.( Mistrz Eckhard)
Człowiek znacznie więcej wie, niż rozumie.
Człowiek z nadmiarem miłości traci humor i poczucie własnej wartości. (Eurypides)
Człowiek z natury jest dobry, ale ma w sobie diabła. (greckie)
Człowiek z natury pogodny i spokojny ledwie czuje ciężar wieku.Dlatego kto ma naturę przeciwną, ogromnym jarzmem jest tak młodość jak i starość.(Platon)
Człowiek z natury swej odczuwa sympatię do własnych dziadków, a niechęć do rodziców.Rodzice są za blisko-hamują człowieka; a człowiek chce być sam.(Gertruda Stein)
Człowiek zniesie na dłuższą metę każdy konflikt, z wyjątkiem konfliktu z samym sobą.(Jacek Caba)
Człowiek zniewolony przez umysł-wyzwala wiedzę.
Człowiek zniszczony niszczy innego człowieka by uzasadnić swoje wyniszczenie.
Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem dopóki nie odniesie sukcesu. (Mark. Twain)
Człowiek zobowiązany jest zdawać rachunek sumienia, choćby nie raz a sto zaprzeczał sam sobie, nim zdobędzie pewność o słuszności swej sprawy.(Rosalina Lisboa Coelho)
Człowiek został stworzony dla człowieka, aby człowiek pomagał człowiekowi.(św. Ambroży)
Człowiek został stworzony dla nieba, szatan złamał drabinę która tam prowadziła.(Jan Maria Vianney)
Człowiek został stworzony po to aby był początek.(św. Augustyn)
Człowiek został stworzony przez miłość, dlatego ona tak bardzo go pociąga.
Człowiek został ulepiony z gliny, ale to nie znaczy że ma być złym gliną.
Człowiek został wyposażony w rozum, aby móc zrelacjonować każdą bzdurę.(Andrzej Majewski)
Człowiek z pewnością został stworzony aby myśleć, w tym tkwi cała jego godność i zasługa.Jego zdaniem jest myśleć uczciwie.Właściwy porządek myśli to rozpoczęcie od samego siebie od początku i celu. (Blaise Pascal)
Człowiek z punktu widzenia biologicznego jest najpotężniejszym ze wszystkich zwierząt ofiarnych, a w rzeczywistości jedynym, który składa systematycznie ofiary ze swego własnego gatunku. (William . James)
Człowiek zrobił pewien użytek ze swej inteligencji-wynalazł głupotę. (Remy. de Gourmont)
Człowiek z rozumem bez uczuć jest już za życia zmarłym upiorem bez serca.(Józef Kremer)
Człowiek zrozumie drugiego człowieka tylko wtedy, gdy znajdzie się w podobnej do jego sutuacji.
Człowiek z równą przyjemnością popisuje się złem jak dobrem, byle miał uznanie.(Władysław Stanisław Reymont)
Człowiek z talentem jest biedny-(po)trzeba mu pomóc.
Człowiek zupełnie nie tknięty szałem nie wejdzie do świątyni muz.(Platon)
Człowiek zużywa dziś na wszystko mniej czasu i więcej pieniędzy, i to nazywa się u nas postępem. (Frank. Sinatra)
Człowiek zwraca uwagę na swoje ciało wtedy, kiedy boli.
Człowiek zwycięży człowieka.(Stanisław Jerzy Lec)
Człowiek zwykle nie naprawia swoich wad, tylko z czasem uczy się je ukrywać. (Andre Birabeau)
Człowiek zwykle unika przypisywania mądrości innym, chyba że chodzi o wrogów. (Albert. Einstein)
Człowiek zżera sam siebie przez całe życie, by nie zostać kanibalem.(Stanisław Jerzy Lec)
Człowiek żonaty boi się tylko jednej kobiety.(Teodor Fontaine)
Człowiek żyje drobną częścią swoich możliwości, reszta dżemie. Cóż to za okrutne marnotrawstwo. (Lucyna Winnicka)
Człowiek żyje i umiera, trzeba myśleć o uczciwym życiu aby umrzeć pięknie.(wietnamskie)
Człowiek żyje, jego majątek istnieje; człowiek umiera, majątek znika. (wietnamskie)
Człowiek żyje krótko.Sprawa przelotowości świata.(Stanisław Jerzy Lec)
Człowiek żyje na chwałę Boga, a życiem człowieka jest oglądanie Boga.(św. Ireneusz)
Człowiek żyje naprawdę dopóty, dopóki istnieje w nim pragnienie zadawania pytań.
Człowiek żyje nie tylko samym chlebem, ale też nie żyje tylko dla chleba.(Theodor Heuss)
Człowiek żyje po to aby kochać, jeśli nie kocha to nie żyje. (Aleksandre. Vinet)
Człowiek żyje póki serce bije. (polskie)
Człowiek żyje sto lat, konik polny jedną jesień. (chińskie)
Człowiek żyje w ciągłym pośpiechu, w ciągłym strachu i w ciągłym czasie nieznanym.(Paweł Rychlica)
Człowiek żyje wśród innych.
Człowiek żyje w świecie przypuszczeń, tajemniczości i niepewności.(John Dewey)
Człowiek żyje ze swojej myśli, zwierzę żyje ze swych zębów. (angielskie)
Człowiek źle trawi, gdy nie ma co. (Henryk Jagodziński).
Czołgać się?-rzekł z oburzeniem,to niegodne człowieka-i poszedł dalej dumnie na klęczkach. (Wiesław Brudziński)
Czołgami zagonu nie zaorze.(Elżbieta Grabosz)
Czołobitność to bicie czołem na oczach,i pukanie się w czoło poza oczami. (Henryk Haufa)
Czoło-nie patrzące oko. (abisyńskie)
Czoło, oczy,oblicze-często kłamią, ale słowo najczęściej.(Cyceron)
Czosnek ma główkę białą, a ogon zielony. (polskie)
Czosnek; potrafi być dusza uduszonych potraw.(Wiesław Malicki)
Czosnek trzykroć przesadzony obraca się w truciznę. (polskie)
Czterdziestka-babie kreska. (rosyjskie)
Czterdziestolatek musi rozstrzygnąć; czy przedłużać swą młodość, czy też przedłużać swe życie. (Jacques Deval)
Czterdziestoletni mężczyźni umieją już cicho zamykać drzwi pokojów, do których nigdy nie wrócą(John Irving)
Czterdziestu dowcipnych przypada na jednego, co ma zdrowy rozsądek. (angielskie)
Czterdziestu męczenników jakich, czterdzieści dni takich. (polskie)
Czterdzieści wieków patrzy na was.(Napoleon Bonaparte)
Czterech rzeczy mamy więcej niż sądzimy: wrogów, długów,lat, przewinień. (perskie)
Czterech rzeczy najbardziej pragnie białogłowa; miłości,szat, potomstwa i dobrego słowa.(Józef Minasowicz)
Czterech rzeczy nie pragnie mędrzec: gwałcić losu,pytać o radę wrogów, zmieniać prawdy, zadowalać wszystkich ludzi. (arabskie)
Czterem osobom należy schlebiać do końca: władcy, kobiecie, dziecku i choremu. (arabskie)
Cztery cnoty główne: Rzetelność wobec świata jako też wszelkiej innej życzliwej nam istoty waleczności wobec nieprzyjaciela,wspaniałomyślności wobec zwyciężonego. Grzeczności-zawsze oto czego wymagają od nas cztery cnoty główne.
Cztery oczy lepiej widza niż dwoje. (polskie)
Cztery oczy razem,to magnes z żelazem (polskie)
Cztery gęsi,dwie niewieście-narobiły jarmark w mieście. (polskie)
Cztery korzenie wszystkich rzeczy; ogień, powietrze, woda i ziemia.(Ralph Waldo Emerson)
Cztery myszy, cztery kozy, dziewiąty pies do roboty. (polskie)
Cztery rodzaje ludzi; 1) ci którzy nie wiedzą że wiedzą-to głupcy unikaj ich. 2) Ci co nie wiedzą że wiedzą-to prostaczkowie, poucz ich. 3) Ci co wiedzą a nie wiedzą że wiedzą-to śpiący, obudź ich. 4) ci co wiedzą i wiedzą że wiedzą-to mędrcy, idź ich śladem.(Julian Tuwim)
Cztery rzeczy mieszczą się w czterech innych: piękno w mowie,słodycz w oczach,dowcip w ustach, elegancja w języku. (arabskie)
Cztery rzeczy rodzą radość na tym świecie: obszerne mieszkanie, posłuszna żona,szybka służba i koń gotowy do jazdy. (arabskie)
Cztery rzemienie strzemienia są podporą dla nogi,czterej synowie są podporą dla ojcowizny. (mongolskie)
Cztery słowa łączą wszystkie twoje dzieła; pokój,wolność, przyjaźń i radość.Cztery słowa które się wzajemnie warunkują,uzupełniają i pogłębiają.(Zenta Maurina)
Cztery ściany maja uszy, skrytą myśl na zewnątrz wyniosą. (ormiańskie)
Czucie i wiara silniej mówi(ą) do mnie,niż mędrca szkiełko i oko. (Adam Mickiewicz)
Czucie rozumu poprzedza jak owoce kwiaty. (Józef Witkowski)
Czuć ból znaczy być żywym.Nie ma życia bez cierpienia.(Daniel Anderson da Fonseca)
Czuć nienawiść do innego człowieka,to jak hodować w swoich wnętrznościach robaka-który zżera cię od środka.(Pearl Sydenstricker Buck)
Czuć niesmak, że się zostało pobitym, to ustawić płot po napaści hieny. (etiopskie)
Czuć się jak groch przy drodze.(polskie)
Czuć się jak ryba w wodzie. (polskie)
Czuć się upokorzonym swoimi brakami, więcej jest w tym słabości niż rozumu.Co więcej, w tym właśnie leży źródło wszelkiej słabości.
Czuć się winnym, to przyznawać komuś słuszność, nie przewagę. (Anna Kowalska)
Czuć słabość i nie poddać się, jest zaletą wiary.
Czujecie że głowa rządzi a nie nogi.(Septymiusz Sewer)
Czujemy smutek tylko wtedy, gdy przedtem przeżyliśmy radość.(Bridget Asher)
Czujemy tylko ten ząb, który nas boli. (Karol. Bunsch)
Czujemy że nasza działalność to tylko kropla w morzu.Ale bez niej ocean byłby uboższy.(Matka Teresa z Kalkuty)
Czuje ptaszek wiosnę. (polskie)
Czujesz się osamotniony(samotny), postaraj się odwiedzić kogoś kto jest jeszcze bardziej samotny. (Jan Paweł II)
Czujesz się słaby jak nie masz baby.
Czuje że ma już dość zmartwień, dość kłopotów.Dość tego że zawsze gdy poznaje kogoś kto jest w stanie ją zrozumieć; on zaraz odchodzi.(Lisa McMann)
Czuję pustkę jakby nic nie było przede mną i poza mną.Nie rozumiem swego Ja.(Barbara Rosiek)
Czuję się bardziej związana z ludźmi z dna niż z tymi ze szczytu, i oni(rodzina królewska) nie mogą mi tego darować.(Diana Spencer)
Czuję się bardzo komfortowo ze swoją seksualnością, ale ona mnie określa.Wierz lub nie ale czytam także książki.(Eva Mendes)
Czuję się jak człowiek, który na próżno żył.(Elias Canetti)
Czuję się jak ktoś pobity od środka na śmierć, nie jak ktoś żywy ale jak nie trup.(Kaja Platowska)
Czuję się jak kupa gówna, ale wyglądam wspaniale.(Bret Easton Ellis)
Czuję się jak kurczak w piekarniku.
Czuję się jak ołówek w ręku Boga.Bóg pisze poprzez nas i pisze dobrze nawet jeśli jesteśmy niedoskonałym narzędziem.(św. Matka Teresa z Kalkuty)
Czuję się jak powietrze, jestem-ale mnie nie ma.(Katarzyna Berenika Miszczuk)
Czuję się jak więzień, i co z tego że nie ma krat.Kraty są we mnie, w mojej głowie.
Czyuję się jak wybrakowany towar, jakbym zeszła z linii montażowej kompletnie schrzaniona i rodzice musieli oddać mnie do naprawy zanim upłynie termin gwarancji. A przecież rozpadłam się już tak dawno temu.(Elizabeth Wurtzel)
Czuję się mniej więcej tak, jak ktoś kto bujał w obłokach i nagle spadł.(Alan Alexander Milne)
Czuję się prześladowany przez ludzi.(Marcus Zusak)
Czuję się zawsze młoda.Mój mąż jest archeologiem; archeolodzy to detektywi przeszłości.(Agata Christie)
Czuję że Bóg istnieje, i nie czuję że nie ma żadnego.Jak dla mnie to dość.(Jean de la Bruyere)
Czuję że coś nas łączy, czuję że coś nas wspólnie wkurwia.(Jakub Żulczyk)
Czuję że jestem przeznaczony do rzeczy wielkich, ale nie wiem do jakich.(Vidiadhar S. Naipaul)
Czuję że nauczuciel algebry nie powinien wiedzieć; jak wygląda mój tyłek.(Julia Roberts)
Czuję że powinnam posprzątać mieszkanie, wiec poleżę i poczekam aż to uczucie minie.
Czuję że rosną mi skrzydła?–rzekła mysz.No i cóż z tego panie nietoperzu.(Stanisław Jerzy Lec)
Czuję że wezmę na siebie odpowiedzialność pokazania światu całkiem innej latynoskiej kobiety.(Eva Mendes)
Czujność jest ceną jaka płacimy za wolność.
Czujność w miłości, gdy nadmierna-niebezpieczna. (polskie)
Czuj się dzielny, działaj tak jakbyś był dzielny.Jest bardzo prawdopodobne że atak odwagi zastąpi atak lęku.(William James)
Czuj się jak w domu, ale nie zapominaj, że jesteś gościem. (rosyjskie)
Czule dotykać i być delikatnym potrafi tylko ten, kto czułego dotyku sam potrzebuje.(Hermann Hesse)
Czule więdnąć można tylko z tym, kto rwał kwiaty. (M. Żywiecka-Luckner)
Czuliśmy się trochę osamotnieni i wytrąceni. Więc postanowiłem, że będziemy trzymać sie razem.Wcale nie byliśmy w sobie zakochani, tylko smutni.(Ingfmar Bergman)
Czułam się zraniona gdy traciłam mężczyzn których kochałam, dziś jestem przekonana że nikt nikogo nie traci, bo nikt nikogo nie może mieć na własność.(Paulo Coelho)
Czułaś kiedyś dumę ze sprzątania? Tak-jak się pozbylam takiego jednego śmiecia z życia.
Czuła żal doskonały gdy się grzechy nie udały (Jan Izydor Sztaudynger)
Czułe godziny są milsze z kobietami, cygara smakują mi jednak-lepiej w męskim towarzystwie. (Arnold Schwartzeneger)
Czułem się samotny, lecz jednocześnie całkiem zadowolony z życia.Zdaje się że to rzadki rodzaj szczęścia.(Stephen King)
Czuł i myślał-pragnął i cierpiał za miliony, tylko nic nigdy nie zrobił użytecznego.Zdawało mu się że ciągłe frasowanie się całym krajem ma bez miary wyższą wartość, od utarcia nosa zasmolonemu dziecku. (Bolesław Prus)
Czułostkowość jest przywilejem mierności.(Julie Eleonore Jeanne De Laspinasse)
Czułość to nie zaś piękność kobiet, zasługuje na naszą miłość.
Czuł że los szczególnie się na niego uwziął, który młody człowiek(nawet sierota) ma cierpliwość czekać co czas pokaże gdy chodzi o miłość.( John Irving)
Czuwajcie-bo nie wiecie kiedy Pan Wasz przybędzie.(Jan Paweł II)
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. (Św. Mateusz)
Czuwajmy i uważajmy by nie upaść, a gdybyśmy nawet upadli; aby nie leżeć w grzechach.(św. Jan Chryzostom)
Czuwajmy nad tym aby nie stać się klasztorami z czterema gwiazdkami.Niech zawsze będzie gdzieś przynajmniej jedna szyba wybita którędy mogłaby wejść skarga, by nie zapomnieć o czasie kiedy dokuczało nam zimno.(Abbe Pierre)
Czwarty grudzień jaki, cały grudzień taki, piąty grudzień stycznia czyni znaki, szósty grudzień luty przepowiada, siódmy grudzień zaś o marcu gada. (ludowe)
Czwartym wymiarem trudnym do zrozumienia, stał się wymiar sprawiedliwości(Michał Lech Sinica)
Czwarty pas-karty w tas.
Czwarty styczeń nam objawi, jak się przyszły styczeń sprawi.(polskie)
Czy aforyzm jest werdyktem? Tak w stosunku do autora.(Stanisław Jerzy Lec)
Czy akceptacja nie jest czasem kapitulacją i rezygnacją z własnych poglądów.(Czesław Banach)
Czy ateizm znajdujący się na pewnym poziomie intelektualnym i odznaczający się szczerością, nie jest na swój sposób hołdem złożonym prawdziwemu Bogu? Absolut odrzuca się jedynie w imię jakiegoś wyższego absolutu.(Henri Dumeri)
Czy aż tak ważne jest, aby być przez innych dobrze zrozumianym.(Martin Heidegger)
Czy będzie zabawny ten, co miał trzy żony?
Czy biały, czy czarny niewolnik, czy pod przemocą niesprawiedliwego prawa, czy pod łańcuchami jęczy, człowiek jest i w niczym się od nas nie różni. (Hugo. Kołłątaj)
Czy bijesz rzemieniem pysk wołu, gdy ochoczo pracuje? (asyryjskie)
Czy Bóg istnieje? Powiedziałbym że Bóg to całość rzeczywistości duchowej, której wszyscy jesteśmy małą cząstką.
Czy Bóg przebaczy mi te wszystkie podłości, które popełnił czarny mężczyzna by nakarmić swoje dzieci.(Tupac Amaru Shakur)
Czy Bóg stworzył miłość, by ból był jeszcze gorszy.(Lauren Kate)
Czy brak zapytania nie powinien mieć do pary znaku odpowiedzi.(Andrzej Niewinny Dobrowolski)
Czy brak złudzeń księgować po stronie,, ma”.(Stanisław Jerzy Lec)
Czy Budda będzie gruby czy chudy, zależy to od rąk rzeźbiarza. (koreańskie)
Czy chce pani wiedzieć co myślę? Polki są najpiękniejszymi kobietami na świecie.(Graham Masterton)
Czy chcesz być szczęśliwy przez chwilę-zemścij się. Czy chcesz być szczęśliwy zawsze-przebacz. (Henri Lacordaire)
Czy chcesz mieć zawsze racje, czy wolisz być szczęśliwy. (H. Jackson Brown)
Czy chcę zawsze mieć rację, czy też chcę być szczęśliwy. (Richard Carlson)
Czy choćby najmniejsze osiągnięcie warte jest radości, jeżeli jego zdobyciu nie towarzyszyły ból i łzy. (Masutatsu Oyama)
Czy chodzi o to czego naucza nauczyciel, czy też to co pojmuje uczeń.(Matthew Woodring Stover)
Czy chodzisz, siedzisz czy też śpisz,zawsze spogladaj w umysł nieustannie i bez przerwy.Jest to ćwiczenie warte wysiłku.(Milarepa)
Czy ciągle jeszcze nie wiesz że celem naszych zwycięstw i pożytkiem z nich płynącym jest położenie kresu niegodziwości i słabości tych, których sobie podporządkowujemy.(Aleksander Macedoński
Czy człowiek jest małpą, czy aniołem? Otóż ja jestem po stronie aniołów (Benjamin Disraeli)
Czy człowiek ma prawo uważać za autora myśli nieproszonych.(Stanisław Jerzy Lec)
Czy człowiek ma siłę zakochać się lub nie zakochać? A kiedy jest zakochany czy może postępować tak jakby nie był.
Czy człowiek narodził się po to, aby żyć w konwulsjach niepokoju i w letargu nudy.
Czy człowiek nie umiejący liczyć który znalazł czterolistną koniczynę ma też prawo do szczęścia. (Stanisław Jerzy Lec)
Czy dają czy odmawiają, cieszą się że się je prosi.(Owidiusz)
Czy da się dotknąć coś, co jest niewidzialne.(Paweł Rychlica)
Czy da się żyć na sto procent.
Czy dlatego coś jest piękne że się podoba.Czy podoba się bo(że) jest piękne.(św. Augustyn)
Czy dobroć bezinteresowna, cz też interesowna przynosi światu więcej korzyści.(Stefan Kisielewski)
Czy do uszu osła nalejesz wody czy złota, zawsze wytrząśnie. (mongolskie)
Czy dwa anioły leżąc są w stanie stykać się grzbietami. Jeśli nie–jakże muszą zazdrościć nam ludziom.(Kamila Shamsie)
Czy emigracja wewnętrzna jest taktyką czy przegraną.(Czesław Banach)
Czy faktycznie liczby mają jakieś znaczenie w naszym życiu.
Czy fundamenty państw muszą zawsze być budowane w podziemiach.(Stanisław Jerzy Lec)
Czy gdyby od początku wszyscy byli równi; coś by się zmieniło?
Czy gdy chcemy się wymknąć, zawsze wracamy.(Andrzej Stasiuk)
Czy generalna rozprawa z fasadowością ma polegać tylko na obtłukiwaniu gzymsów.(Zbigniew Waydyk)
Czy geniusz ma superatę rozumu.
Czy głodni tego świata umierają zbyt cicho, czy syci żyją zbyt głośno.(Jacek Wejroch)
Czy głowa będzie się upominała o kwiaty, jeśli ciało upomina się o ryż? (hinduskie)
Czy głupiec gada, czy mędrzec milczy. na jedno wychodzi.(Andrzej Majewski)
Czy grzechem jest czynić dobro? chyba tak, bo ludzie czynią zło.
Czy gwałt na czyimś sumieniu nie musi naruszyć czyjejś cnoty? (Stanisław Jerzy Lec)
Czy gwiazdy świecą tylko po to, aby każdy mógł znaleźć swoją.(Antoine de Saint Exupery)
Czy idzie, czy chodzi, na jedno wychodzi. (polskie)
Czy istniała kiedy kasta, która sobie rzekła basta?
Czy istnieje biedak, który by nie był pochlebny, i czy istnieje bogacz, który by nie był pyszny? (mandżurskie)
Czy istnieje coś gorszego niż miłość brzydkiej kobiety? Owszem-przyjaźń pięknej kobiety. (Albert. Camus)
Czy istnieje coś ładniejszego od zimnej wody w czystej szklance.(Dina Kalinowska)
Czy istnieje granica ostrożności.
Czy istnieje niewiara przekraczająca granice wiary?(Stanisław .Jerzy Lec)
Czy istnieje rzecz która jest w stanie ubarwić życie? Miłość. Miłość? to chyba tylko kpina Boga, zrobił to by życie było ciekawsze? a może Mu się po prostu nudziło.
Czy istnieje ucieczka bardziej idealna niż ta od własnych problemów i lęków.(Anna Onichimowska)
Czy istnieje życie po trzydziestu sekundach.
Czyja butelka większa, ten ma słuszność. (polskie)
Czy ja dla ciebie jeszcze coś znaczę?czy może nigdy nic nie byłoi bez sensu płaczę.
Czyja dziura, tego szkoda. (polskie)
Czyja grobla, tego staw. (polskie)
Czy ja jestem poetą-nie wiem, wiem że przy tobie jestem zdolny do potoku uczuć przelewanych na kartkę papieru.(Krzysztof Ciesiński)
Czy ja jestem ptak, żebym mógł być w dwóch miejscach równocześnie.
Czy ja jestem wierzący? Bóg jeden raczy wiedzieć.(Stanisław Jerzy lec)
Czy ja jestem władcą.?(Klaudiusz)
Czyja kieszeń większa, tego sprawa mniejsza. (polskie)
Czyja kosa pierwsza, tego łąka szersza. (polskie) (miedza)
Czyja łąka, tego siano. (polskie)
Czyja owca-tego i wełna. (polskie)
Czyja rola–tego wola. (polskie)
Czyja siła, tego prawda. (polskie)
Czyja strata, tego grzech. (polskie)
Czyja strzelba, tego skóra. (szorskie)
Czyja szkoda, tego grzech. (polskie)
Czy ja tylko nie jestem przypadkiem zupełnie zwykła, mała pospolita zwykła świnia.(Stanisław Ignacy Witkiewicz)
Czy ja wariuję? Czy tak to się zaczyna, czy jestem jak ten ręcznik papierowy, który po zmoczeniu rozlatuje się, rozpada, cienka błonka normalności.(Joyce Carol Oates)
Czyja władza, tego religia. (łacińskie)
Czyja zguba, tego grzech. (polskie)
Czyjąś głupotę można mądrze wykorzystać. (Jan Lechicki)
Czyj byczek, tego byczek-byle nasze cielątko. (Zbigniew Trzaskowski)
Czyj chleb jem–tego piosenkę śpiewam.
Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi–gdy przyjdzie.(Łk 18,8)
Czyje krowy–tego i mleko. (polskie)
Czyje panowanie,tego religia. (łacińskie)
Czyje przekonania są piękne,tego życie jest dobre. (arabskie)
Czyje rządy,tego religia. (łacińskie)
Czyje serce jest puste,tego usta słów pełne.(Karl Kraus)
Czy jest coś bardziej przyjemnego niż starość otoczona młodością,która chce się czegoś nauczyć. (Cyceron)
Czy jest coś głębszego niż infantylny gest mężczyzny,który ssie sutki kochanej kobiety.(Cesare Pavese)
Czy jest coś gorszego niżeli śmierć? życie-jeśli pragniesz umrzeć.(Seneka Młodszy)
Czy jest coś twardszego od kamienia i bardziej miękkiego od wody,a jednak miękka woda rzeźbi twardą skałę. (Owidiusz)
Czy jest drzewo którego by wiatr nie chłostał. (armeńskie)
Czy jestem pyszny? Pysznię się paradą pychy,która urządza we mnie geniusz.(Salvador Dali)
Czy jestem wierzący,Bóg jeden raczy wiedzieć. (Stanisław. Jerzy. Lec)
Czy jest gdzieś na tej ziemi drugie takie zwierze,które by się złościło tak często jak człowiek. (Hagiwara Sakutaro)
Czym jest kilka kłaczków sierści na twojej ulubionej bluzce,wobec wielkiej puchatej miłości.
Czy jest ktokolwiek taki odważny,by wysłuchiwać ciągle prawdę.
Czy jest ktoś kto chciałby zmienić,poinstruować,ulepszyć?-świetnie.Jestem za-ale dlaczego nie zaczniesz od siebie.(Dale Carnegie)
Czy jest możliwe aby ktoś kto kładzie się do łóżka idiotą; wstawał z niego prorokiem.(Salomon Ben Adre)
Czy jest obowiązkiem człowieka,gdy znajdzie w sobie coś wartościowego,donieść o tym do najbliższego posterunku milicji?
Czy jest różnica między przybraniem z wody a miłością cudzoziemca? (etiopskie)
Czy jest sens nadal być człowiekiem,gdy pozbędziesz się uczuć.(Marie Lu)
Czy jest taki mistrz który stworzył samego siebie.(św. Augustyn)
Czy jeszcze pamiętasz,że zostałeś stworzony do radości.(Phil Bosmans)
Czy jeśli istnieje początek,to istnieje też koniec.(Paweł Rychlica)
Czy jeżeli ludożerca je widelcem i nożem-to postęp? (Stanisław. Jerzy. Lec)
Czyj grzech,tego i pokuta. (polskie)
Czyj zasiew tego plon. (polskie) (siew) (nasiew)
Czy kamień od gotowania zrobi się miękki? (indonezyjskie)
Czy każda praca powinna być prowadzona do końca,jeśli okaże się że nie należało jej podejmować. (Czesław Banach)
Czy kiedy kobieta która skarży się że rozpychasz się w łóżku,sprawia że jesteś szczęśliwszy niż gdy tuzin innych rozbiera się na twoich oczach; to oznacza miłość.(Anne Bishop)
Czy kiedykolwiek dziękowałeś Bogu za powietrze? A co byś zrobił bez powietrza.Gdyby tak Bóg zastrajkował i zerwał dostawę powietrza, co byś zrobił.(Jon Paulien)
Czy kiedy się kogoś kocha; to się go poniża.(Borys Pasternak)
Czy kłamstwo które okazało się prawdą, nadal pozostaje kłamstwem.
Czy kobieta dobra,poznaje się przy kołysce. (ormiańskie)
Czy kobieta która wiedziała że jest dobrze ubrana, kiedykolwiek się zaziębiła.(Friedrich Nietzsche)
Czy kobieta ma sześćdziesiąt lat,czy sześć,tak samo pobiegnie,gdy usłyszy głos bębna.(Talmud)
Czy kobiety dają czy odmawiają,zawsze są szczęśliwe że się je prosi.(Owidiusz)
Czy kogut pieje czy nie pieje to i tak dzień nastaje,chodźmy więc swoją drogą. (murzyńskie)
Czy komuś pożyczać, czy od kogoś pożyczać, zawsze wielkie zmartwienie.
Czy kręcisz film w rytmie nowoczesności czy w rytmie własnego serca.(Emir Kusturica)
Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić dla kogo właściwie są wywieszki,,Psom wstęp wzbroniony-nie dotyczy psów przewodników”–dla psa czy niewidomego(Jerry Seinfeld)
Czy ktoś widział żeby się glista załamywała.
Czy ktoś z was zrozumie to, że w tym właśnie sens aby sobą być-prawdzie patrzeć w twarz.Kochać ludzi i pokój sobą nieść.
Czy któryś z was zrozumie to że w tym właśnie sens.W tym właśnie sens aby być sobą, prawdzie patrzeć w twarz.Kochać wszystkich ludzi i pokój sobą nieść.(Dżem)
Czy lew z w ZOO jest lwem.(Czesław Banach)
Czy liczby dodane do siebie przestaną istnieć.(Stanisław Jerzy Lec)
Czyliż może źrenica oka wziąć rozbrat z białkiem oka. (indonezyjskie)
Czy ludożerca ma prawo mówić w imieniu zjedzonych przez siebie? (Stanisław Jerzy Lec)
Czy ludzie bez winy, mają moralne prawo udziału w podziale łupów.(Stanisław Jerzy Lec)
Czy ludzie są tacy jak dawno temu? Nie wiadomo ale w rodzinnym domu kwiaty pachną tak samo.
Czy ludzka natura rzeczywiście każe nam; kurczowo trzymać się miejsc.
Czy mają ideały przynajmniej ci, co je innym odebrali? (Stanisław .Jerzy. Lec)
Czy marzyć o prostych rzeczach, oznacza bycie prostym człowiekiem.
Czy masz alibi na okres w którym nic nie robiłeś.(Wiesław Brudziński)
Czy maszyny mogą myśleć? Nową formę problemu mozna opisać w kategoriach gry którą nazywamy,,grą imitacji,,(Alan Turing)
Czy maszyny nie mogą dokonywać czegoś,co powinno być opisane jako myślenie,ale co jest bardzo różne od tego co robi człowiek.(Alan Turing)
Czy matematyka jest najlepszą grą na świecie.Jest bardziej zajmująca niż szachy, ma w sobie więcej hazardu niż poker i trwa dłużej niż rozrywka w Monopol.Jest za darmo i nie zna żadnych ograniczeń. Można nią grać wszędzie- Archimedes robił to w wannie.(Richard J. Trudeau)
Czym bardziej oryginalne odkrycie, tym bardziej oczywiste wydaje się po jakimś czasie.(Arthur Koestler)
Czym bardziej zdemoralizowana epoka, tym większa pogarda dla kobiet. (A. Popea)
Czym budzi się szacunek? Władzą?-Nie! słowami.(abisyńskie)
Czym byłoby życie bez nadziei? Iskrą odrywającą się od rozpalonego węgla i gasnącą natychmiast. (Friedrich Holderlin)
Czym było moje życie? Cierpieniem czy niezaspokojoną żądzą i zadawaniem sobie ciągłych pytań bez odpowiedzi.(Henryk Sienkiewicz)
Czym chata bogata tym goście rzygają.
Czym chata bogata tym gościowy rada. (polskie)
Czym chata bogata, tym rada. (polskie)
Czym chata bogata, tym Urząd Finansowy zdumiony. (Urszula Zybura)
Czym chleb dla ciała, tym modlitwa dla duszy. (polskie)
Czym chorszy tym gorszy.
Czym człowiek upojony być musi, coby mu się myślało łatwiej, żyło przestronniej i postrzegało inaczej.
Czym człowiek za młodu się naje-tym w życiu bywa zwyczajem.(Wiesław Malicki)
Czym dalej idzie nauka tym są liczniejsze i bardziej przekonywujące dowody na istnienie wiecznej, twórczej, wszechmogącej i bezmiernej mądrości.(Fr. F. Herschel)
Czym dla chorego ciała jest lekarz, lek, szpital lub sanatorium, tym dla zbolałej duszy pogodna książka. (Zofia. Nałkowska)
Czym dla mężczyzny pole bitwy, tym dla kobiety rodzenie .
Czym dla mnie jest szczęście? Szczęście to dom w którym słychać śmiech ludzi których kocham.
Czym dla ptaka(ptaszka) są skrzydła, tym dla człowieka przyjaźń-wznosi go ponad proch ziemi. (Zenta. Maurina. Raudive)
Czym dla radia są płyty, tym dla telewizji filmy. (Jerzy Horodyński)
Czym dłużej jaskółki we wrześniu zostają, tym dłużej jasne i piękne dni bywają.(polskie)
Czym dłuższy celibat, tym bardziej liberalne kryteria urody.
Czy mężczyzna i kobieta mogą się zrozumieć! Nie.To jest oczywiste.Nasze języki uczuciowe tak bardzo się różnią.Im więcej ze sobą rozmawiają tym wyraźniej widzą, jak bardzo są od siebie oddaleni. Nigdy nie będziemy mogły rozmawiać z mężczyzną tak jak z kobietą. (Liv Ullman)
Czym gardzisz?Po tym poznać kim jesteś naprawdę.(Frank Herbert)
Czym garnek nawre, tym śmierdzi aż do końca. (polskie)
Czym głębiej na jesień grzebią się robaki, tym bardziej zima daje się we znaki.(polskie)
Czym głębiej na jesień włażą pędraki, tym bardziej zima daje się we znaki.(polskie)
Czym góra wyższa, tym dolina głębsza. (polskie)
Czy miałeś kiedy taki dzień, kiedy nic a nic ci się nie udawało.
Czy miłość czyni głupcem, czy też tylko głupcy zakochują się.(Guillaume Musso)
Czy miłość nie jest dlatego tak mocna, tak wspaniała i pożądana; że jest uczuciem ulotnym.(Maxime Chattam)
Czy miłość nie jest zatem luksusem, który pojawił się w czasie pokoju; jak szycie kołder.(Julian Barnes)
Czy miłość nie nakazuje dbać przede wszystkim o drugiego człowieka? Poświęcenie jest miarą każdej miłości.(Eric Emmanuel Schmitt)
Czym jenerał bez wojska, tym będzie inteligent tam gdzie głupców zabraknie.(Wacław Berent)
Czym jest Bóg? Tym który budzi w nas dobro.Szatan natomiast popycha nas do złego.(Eric Emmanuel Schmitt)
Czym jest Bóg; wszystkim co widzisz i wszystkim czego nie widzisz. (Seneka Młodszy)
Czym jest całe ziemskie szczęście wobec obietnicy. Gdzie Ja jestem tam i wy będziecie. (Dag Hammarskjold)
Czym jest cisza w powietrzu? Jest to spokój w szerokich przestrzeniach powietrznych.(Arystoteles)
Czym jest człowiek-hałaśliwą istotą którą dobry Bóg stworzył z rozczarowania małpą.(Mark Twain)
Czym jest człowiek, jeśli dlań dobrem i wartością czasu jest sen i pokarm-bydlęciem i tyle. (William Shakespeare)
Czym jest człowiek w tym życiu? Widzem przybywającym na sztukę w środku sceny, który doświadczywszy rozmaitych wzruszeń, odchodzi nie doczekawszy się jej końca ani pojąć jej zawiązania. (Stefan Witwicki)
Czym jest człowiek; żebrakiem przed bramą wieczności.(Hans Urs von Balthasar)
Czym jest człowiek że doświadczasz go w każdej chwili.(księga Hioba)
Czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie.(Diogenet)
Czym jestem? co powinienem robić? W co mogę wierzyć i czego mogę się spodziewać? Do tego sprowadza się wszystko w filozofii.(Georg Christoph Lichtenberg)
Czym jesteś togo nie widzisz, co widzisz jest twoim cieniem.
Czym jest historia? Echem przeszłości odbitym przez przyszłość. Odblaskiem przyszłości rzuconym w przeszłość.(Victor Marie Hugo)
Czym jest kilka kłaczków sierści na twojej ulubionej bluzce, wobec wielkiej puchatej miłości.
Czym jest kobieta jeśli nie jednym z miłych błędów natury.(Malcolm Cowley)
Czym jest komfort bez miłości? Szczęściem singla egoisty; ulgą zakłamaną?
Czym jest miłość, czym jest przyjaźń? Hej nauczyciele dajcie ich określenie zwięzłe a soczyste.
Czym jest miłość? Nie masz niczego na świecie, ni człeka, nie diabła, ni żadnej rzeczy-którą miałbym za równie podejrzaną jak miłość. Z tej przyczyny jeśli dusza nie ma oręża który nią kieruje, wali się przez miłość w ogromną ruinę. Dusza przez miłość upada lub też działa w nieładzie.(Umberto Eco)
Czym jest miłość? Potrzebą ucieczki od samego siebie.(Francois de Rochefoucauld)
Czym jest miłość-powiedz serce, czym jest miłość szepnij skrycie.To dwie dusze a myśl jedna, to w dwóch sercach jedno bicie.
Czym jest nauka dla ducha? Tym światłem co w mroku się jarzy.(Lucjan Rydel))
Czym jest nazwa? To co zwiemy różą pod inną nazwą równie by pachniało.(William Szekspir)
Czym jest piękno lub brzydota wobec miłości? Czym jest brzydka twarz wobec uczucia w którego wielkości odzwierciedla się sam absolut.(Milan Kundera)
Czym jest przyjaźń? To jedna dusza mieszkająca w dwóch ciałach.(Dolly Parton)
Czym jest rozum-za jego pomocą określamy wszystko.Jakże więc określimy sam rozum. (Lew. Tołstoj)