K (7001-8000)

Kto nie ma dość siły by uderzyć wielbłąda, uderzy przynajmniej jego siodło.
Kto nie ma dzieci, nie ma kłopotu. (polskie)
Kto nie ma już przeszłości, ten nie ma też przyszłości.(Michael Ende)
Kto nie ma kobiety, nie ma duszy. (armeńskie)
Kto nie ma konia, niech piechotą chodzi. (polskie)(ten)
Kto nie ma krzesła dobry mu stołek. (polskie)
Kto nie ma krzesła, niech stoi.(polskie)
Kto nie ma mózgu-ma nogi.
Kto nie ma nic do stracenia, ten jest bogaty. (chińskie)
Kto nie ma nic-nie ma nic do stracenia. (polskie)
Kto nie ma-nie istnieje. (polskie)
Kto nie ma, nie traci.
Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki.(Paul Michael Zulehner lub Andre Malraux 2)
Kto nie ma odwagi nazwać rzeczy po imieniu, tego mogą kiedyś słusznie ukamienować(Konrad Adenauer)
Kto nie ma odwagi starać się o swoje szczęście, tym samym udowadnia wyraźnie; że tego szczęścia nie jest wart.
Kto nie ma pamięci, nogami musi nadrabiać. (polskie)
Kto nie ma pieniędzy, nacierpi się nędzy.
Kto nie ma pieniędzy skórą płacić musi. (polskie)
Kto nie ma pieniędzy, tego Pan Bóg nie kocha.(Jerzy Plich)
Kto nie ma pieniędzy, ten na jarmark nie chodzi. (polskie)
Kto nie ma pieniędzy, ten nie ma fałszywych przyjaciół.
Kto nie ma problemów musi być chyba martwy. Problemy to oznaka życia. Im życie bardziej intensywne tym więcej kłopotów; nawet za nie powinniśmy być wdzięczni.(Vera Simon)
Kto nie ma przyjaciół-nie ma władzy.
Kto nie ma przyjaciół, widzi w każdym człowieku nieprzyjaciela. (Ante Dukic)
Kto nie ma przyjaciół-żyje tylko połowicznie. (francuskie)
Kto nie ma serca na swój wiek, temu się wiek we znaki daje. (Wolter)
Kto nie ma siły by być uczciwym nie ma jej też by wierzyć w uczciwość innych.
Kto nie ma sługi, niech sobie sam służy. (polskie)
Kto nie ma sprawy dla której żyje, bardzo boi się umrzeć. Świadomość sprawy porządkuje leki.(Józef Stanisław Tischner)
Kto nie ma srebra lub miedzi, zapłaci tym na czym siedzi. (polskie)
Kto nie ma szczęścia w kartach, ten nie ma pieniędzy na miłość.
Kto nie ma szczęścia w kartach, ten ma szczęście w miłości. (polskie)
Kto nie ma, ten nie traci.
Kto nie ma umiejętności, niech się uczy pilności.
Kto nie ma w głowie, musi mieć w nogach. (polskie0
Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. (polskie)
Kto nie ma woli dać, ten się lubi wymawiać.
Kto nie ma wołów, to krowami orze. (polskie)
Kto nie ma wroga, nie ma też przyjaciela. (niemieckie)
Kto nie ma wstydu, nie ma czci. (polskie)
Kto nie ma w życiu misji ten jest najuboższy ze wszystkich.(Albert. Schweitzer)
Kto nie ma zębów, temu niebo orzechy zsyła. (portugalskie)
Kto nie ma złota ani miedzi, płaci tym na czym siedzi. (polskie)
Kto nie medytuje może postępować jak ktoś kto nigdy się nie przegląda. A zatem nie dba o to aby być czystym; może być brudnym i o tym nie wiedzieć.(św. Ojciec Pio)
Kto nie ma żadnego dziecka, ten nie ma światła w swoich oczach. (perskie)
Kto nie miał konia siwego, ten nie miał dobrego. (polskie)
Kto nie miał szczęścia w miłości, nie może mieć o niej żadnego pojęcia.
Kto nie miłuje bliźniego ten tak obraża Boga że nawet męczeństwo mu nie pomoże.(św. Jan Chryzostom)
Kto nie może bić osła, bije worek. (Petroniusz)
Kto nie może czym innym, niech świeci dobrym przykładem.(Krecia Pataczkówna)
Kto nie może mieć nadziei na nic, niech na nic nie traci nadziei.(Seneka Młodszy)
Kto nie może milczeć nie może się skupić.Kto nie może się skupić nie osiągnie doskonałości.Człowiek doskonały nigdy nie jest roztargniony; większą przyjemność znajduje w milczeniu niż w nieużytecznej rozmowie.(E. Poppe)
Kto nie może się(już) podobać kobietom ten się z nich natrząsa.(Luc De Vauvenarques)
Kto nie może śpiewać , ten krzyczy byle go słyszano. (polskie)
Kto nie może ten nie musi. (polskie)
Kto nie myśli o Bodze (Bogu) jest na straconej drodze. (polskie)
Kto nie myśli o jutrze, będzie miał kłopoty-zanim dziś się skończy.(chińskie)
Kto nie myśl o jutrze będzie miał troski; zanim dziś się zakończy.(Konfucjusz)
Kto nienawidzi swojego ojca, tego wygna ojciec cudzy (egipskie)
Kto nienawidzi-ten już przegrał. (kard. Stefan Wyszyński)
Kto nie nosi nieba w sobie-darmo go szuka w całym wszechświecie.(Carl Sonnenschein lub Otto Ludwig)
Kto nie oczekuje dobra, ten nie obawia się żadnego zła.
Kto nie odczuwa radości, nie jest nic wart.
Kto nie odróżnia dobra od zła-jest zwierzęciem. (Ali)
Kto nie odwzajemnia otrzymanych dobrodziejstw nie tylko zasługuje na miano niewdzięcznika, ale buduje powszechne zło ponieważ swoją niewdzięcznością obciąga dobroczyńców od czynienia dobra innym. (Plutarch)
Kto nie okiełzna rozkoszy, zniża się do zwierząt.(Leonardo da Vinci)
Kto nie oszczędza swego, rzuci się do cudzego. (polskie)
Kto nie pamięta dokładnie swego dzieciństwa, ten jest złym wychowawcą.(Marie Ebner von Eschenbach)
Kto nie patrzy na życie jako na samounicestwiającą się iluzję, tkwi jeszcze sam w życiu.(Novalis)
Kto nie pije i nie łyka, czysty obraz nieboszczyka. (polskie)
Kto nie pilnuje porządku, zapłacze sobie w kątku. (polskie)
Kto nie pilnuje temu się zmarnuje.
Kto nie płacze-przestaje być dzieckiem (Jan Twardowski)
Kto nie płynie z prądem, tego chcą utopić.
Kto nie podejmuje trudów walki ten ponosi koszty straconych szans.
Kto nie pojmuje stworzenia świata, nie rozumie potrzeby społecznej.(Stanisław Jerzy Lec)
Kto nie posiada pięknej żony ten nie posiada cnoty męstwa, kto nie posiada dzieci-ten nie ma chwały na tym świecie, a kto nie ma ich obu-ten nie ma trosk. (arabskie)
Kto nie posiada własnej, troszczy się o cudzą cnotę.(Helena Przybyło)
Kto nie potrafi być szczęśliwy z mężczyzną, wcale nie musi być nieszczęśliwy bez niego, a jeśli jest inaczej powodem nie jest mężczyzna.(Angelika Aliti)
Kto nie potrafi drugich analizować oznacza to, że nie potrafi tego wobec siebie i swoich potrzeb.(Isolde Kurz)
Kto nie potrafi dziękować, nie potrafi też kochać (Jeremias Gotthelf)
Kto nie potrafi nienawidzić-nie potrafi i kochać. (niemieckie)
Kto nie potrafi odmówić sobie wygody, nie zdobędzie nigdy szczęścia. (austriackie)
Kto nie potrafi schwytać muła, ten ćwiczy batogiem jego siodło.(cypryjskie)
Kto nie potrafi się uczyć–naucza.(Georg Bernard Shaw)
Kto nie potrafi wyć, ten nie odnajdzie swojego stada.(Clarissa Pinkola Estes)
Kto nie powątpiewa, ten albo wszystko wie-albo nic.
Kto nie pracuje-kto się nie uczy, ten będzie głupi-głód mu dokuczy.(polskie)
Kto nie pracuje latem, będzie zima cierpiał. (polskie)
Kto nie pracuje na chleb, niegodzien aby go jadł.
Kto nie pracuje, nie będzie miał chleba w ustach. (łacińskie)
Kto nie pracuje, nie ma prawa do życia. (Bolesław. Prus)
Kto nie pracuje sławy nie dostanie. (polskie)
Kto nie pracuje-ten nie je. (polskie)
Kto nie pracuje w młodości, na starość nie zazna spokoju. (mołdawskie)
Kto nie pracuje za młodu, ten na starość dozna głodu. (polskie)
Kto nie pragnie być mądrym za młodu, ten nie będzie mądry na starość.
Kto nie pragnie rzeczy wiecznych, kocha rzeczy ziemskie.(św. Antoni z Padwy)
Kto nie próbuje–nic nie osiąga, kto dąży do celu–osiąga wszystko.
Kto nie przechadza się po świecie jak po świątyni, ten nie znajdzie w nim takowej.(Rahel Varnhagen von Ense)
Kto nie przekracza własnych praw nie narusza praw drugiego.(łacińskie)
Kto nie przeszedł przez szkołę bólu, jest jak analfabeta przed księgą życia.(Zenta Maurina Raudive)
Kto nie przeżył tego co ja, niechaj rad mi nie udziela.(Sofokles)
Kto nieprzyjacielowi dobrze czyni, siebie i onego zwycięża.
Kto nieprzyjacielowi folguje, ten sobie śmierć gotuje. (polskie)
Kto nie pyta, temu nie odpowiadają. (polskie)
Kto nie rad robi, temu zawsze niedziela. (polskie)
Kto nie robi, darmo się cudzym potem tuczy.
Kto nie robił w lato głodny w zimie za to. (polskie)
Kto nie robi-niech nie je, mówi święty Paweł.
Kto nie robi-pościć musi.(polskie)
Kto nie robi, temu zawsze niedziela. (polskie)
Kto nie rośnie w świadomości-tego ubywa.Kto się nie chce uczyć-nie jest wart życia. (Talmud)
Kto nie rozumie logiki ten zwykle nie rozumie i tego że jej nie rozumie.
Kto nie rozważa mądrych słów słuchając, jako wół lutniej słucha-trąby zając,(Mikołaj Rej)
Kto nie ryzykuje–nic nie ma.(polskie)
Kto nie ryzykuje-ten nie ma. (polskie, francuskie) (nic)
Kto nie ryzykuje–ten nie świętuje.
Kto nie ryzykuje-ten nie zyskuje. (polskie)
Kto nie ryzykuje ten przegrywa dwa razy.(Liz Braswell)
Kto nie ryzykuje-ten w kozie nie siedzi. (polskie)
Kto nie sieje-ten nie zbiera. (polskie)
Kto nie skropił chleba łzami, nie będzie miał apetytu. (polskie)
Kto nie słucha brata-słuchać będzie bata. (polskie)
Kto nie słucha dobrych rad, ten na siebie plecie bat. (polskie)
Kto nie słucha matki, ten pójdzie za kratki. (polskie)
Kto nie słucha ojca matki, będą bić go własne dziatki. (polskie)
Kto nie słucha ojca, matki-będzie słuchał psiej skórki. (polskie)
Kto nie słucha ojca matki, ten słucha psiej skóry. (polskie) (będzie)
Kto nie słucha starszego, temu winnica nie rodzi.(gruzińskie)
Kto nie słucha zdrowej rady niewart w nieszczęściu porady.
Kto niesłusznie prosi, wstyd za to przynosi.
Kto nie spodziewa się miliona czytelników, nie powinien napisać ani jednej linijki.(Johann .Wolfgang Goethe)
Kto nie spodziewa się niespodziewanego, ten nie odkryje go.(Heraklit z Efezu)
Kto nie spojrzy cierpieniu w oczy, nie zobaczy nigdy radości.(Khalil Gibran)
Kto nie szanuje małego, niewart dużego. (polskie)
Kto nie szanuje swojego czasu, nie szanuje sam siebie.(Irina Griekowa)
Kto nie szanuje grosza, nie wart talara. (staropolskie)
Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości.(Marszałek. Józef Piłsudski)
Kto nieszczęśliwy, to i u babki swej nie uprosi.
Kto nie szuka wieczerzy, tego wieczerza nie szuka. (polskie)
Kto nie traci, ten się bogaci.
Kto nie trzyma się drogi pośredniej, ten nigdy nie idzie bezpieczną ścieżką.(Seneka Młodszy)
Kto nie uczy się historii-będzie ją powtarzać.
Kto nie uczy się przez całe życie, nie nauczył się najważniejszej rzeczy.(R .Haak)
Kto nie uczy swego syna rzemiosła, uczy go złodziejstwa.(żydowskie)
Kto nie ufa nikomu, ten nie zasługuje na niczyje zaufanie.(Teognides)
Kto nie umiał źle, nie będzie umiał dobrze.
Kto nie umie daleko spoglądać-ten blisko ma kłopoty. (chińskie-Konfucjusz)
Kto nie umie kochać-musi się uczyć pochlebstwa, inaczej nic nie zwojuje.(Johann Wolfgang Goethe)
Kto nie umie milczeć, nie umie też mówić. (polskie)
Kto nie umie nad sobą panować, jest jak miasto o zburzonych murach.(żydowskie)
Kto nie umie naśladować, nie potrafi tworzyć. (Stefan Witwicki)
Kto nie umie po łacinie, będzie pasał świnie. (polskie)
Kto nie umie słuchać, ten nie umie kochać.(Piotr Szreniawski)
Kto nie umie służyć, temu nie wolno panować.(Antoni. Czechow)
Kto nie umie świecić z wytrwałością słońca, może przynajmniej zabłysnąć jak meteor.(Henryk Sienkiewicz)
Kto nie umie udawać, nie umie panować. (rządzić)(Ludwik XI)
Kto nie umie w potrzebie rozstać się ze skarbem, jest jak niewolnik w pętach.(John Ronald Reuel Tolkien)
Kto nie umie wypoczywać, nie umie pracować.(R. W. Amour)
Kto nie usypia sumienia, budzi zaufaanie.
Kto nie uszanuje siwego wieku, nie dożyje go.
Kto nie uważa na swoje słowa, obraca je przeciw sobie samemu.(kirgiskie)
Kto nieważne naprawuje, zepsuje bardziej niż naprawi.(polskie)
Kto niewiasty obronić nie zdoła-niewart jej serca.(Fryderyk Schiller)
Kto nie widział ołtarza, i piecu się kłania. (Samuel Adalberg)
Kto nie widzi celu swej podróży, niech nigdy nie oddala się od krzyża, a sam krzyż będzie go prowadził. (św. Augustyn)
Kto nie widzi królestwa Bożego w tym życiu, nie ujrzy go również w życiu przyszłym.(Khalil Gibran)
Kto nie wie czego chce, kończy zazwyczaj tam gdzie nie chciał.(Bruno Ferrero)
Kto nie wie i wie że nie wie-tego naucz. Kto wie i nie wie że wie-tego oświeć.Kto wie i wie że nie wie-tego naśladuj.(indyjskie)
Kto niewierny sam sobie, tym bardziej drugiej osobie.(indonezyjskie)
Kto nie wierzy w cuda, (ten) nie jest realistą. (Dawid Ben Gurion)
Kto nie wierzy w ludzkość, niech milczy.(Stanisław Brzozowski)
Kto nie wierzy w siłę wyższą, ten potyka się o początek wszechrzeczy.
Kto nie wie tego co powinien wiedzieć jest bezrozumny wśród bezrozumnych. Kto wie więcej niż mu potrzeba jest człowiekiem wśród bezrozumnych. Kto wie wszystko co można wiedzieć jest Bogiem wśród ludzi.(Pitagoras)
Kto nie winien-ten się bać nie powinien, kto nabroił niech się boi. (polskie)
Kto nie wyciąga bez namysłu reki po szczęście, odchodzi najczęściej z niczym.
Kto nie wyćwiczył pamięci, nie wie co się koło niego święci. (polskie)
Kto nie wyjdzie z domu aby zło znaleźć i z oblicza ziemi wygładzić, do tego zło samo przyjdzie i stanie przed obliczem jego.(Adam Mickiewicz)
Kto nie zadawala się odrobiną sławy, nie zasługuje na więcej. (austriackie)
Kto nie zauważa cierpiącego, ten będzie również ślepy na róże.(Heinrich. Spaemann)
Kto nie za wiele mniema o sobie, jest kimś więcej niż przypuszcza.
Kto nie zgina kolan przed Bogiem, zegnie je przed śmiesznymi bożkami.(Michael Faulhaber)
Kto nie zgina się pod prasą ofiary, bardzo szybko zegnie się pod ostrzem nałogu.(Lacordaire)
Kto niezgodę sieje, ten niepokój zbiera.
Kto nie zignoruje czynu, nie zignoruje jego autora.(Seneka)
Kto nie zna historii Polski, ten tęskni do Europy.(Roman Gorzelski)
Kto nie zna historii, ten jest zawsze dzieckiem. (łacińskie-Cyceron)
Kto nie zna kary, nie ma miary.
Kto nie zna miary w jedzeniu, noc spędza na wymiotowaniu.(abisyńskie)
Kto nie zna pracy, nie zna sytości. (bułgarskie)
Kto nie zna prawdy ten jest tylko głupcem, ale kto ja zna i nazywa kłamstwem-ten jest zbrodniarzem. (Bertold Brecht)
Kto nie zna prawdziwych wartości,rzeczy ważne traktuje jak nieważne a nieważne uważa uważa za ważne.
Kto nie zna przeszłości-nie może kosztować przyszłości.(Rainer Kuntze)
Kto nie zna siebie, nie zna i innych. (chińskie)
Kto nie zna się na jedzeniu, ten stawia gospodarza w trudnej sytuacji. (kirgiskie)
Kto nie zna umiaru w jedzeniu, spędza noc na wymiotowaniu. (abisyńskie)
Kto nie zna złego, nie zna dobrego. (polskie)
Kto nie znieważa, nie musi się kajać. (murzyńskie)
Kto nie zstępuje we własne głębie, do tego głębi nic także nie przenika.(Eliza Orzeszkowa)
Kto nigdy głodu nie czuje, temu nie smakuje. (polskie)
Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym.(Charles Chaplin)
Kto nigdy nie był uczniem, mistrzem też nie będzie.(polskie)
Kto nigdy nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie.(Adam Mickiewicz)
Kto nigdy nie kochał kobiety, ten nie pokocha idei.(Zbigniew Jerzyna)
Kto nigdy nie kochał-nie żył. (angielskie)
Kto nigdy nie ma czasu, kradnie go bliźnim. (Lech Konopiński)
Kto nigdy nie polował i nie kochał, kto nigdy nie szukał zapachu kwiatów i nigdy nie poruszył się przy dźwięku muzyki; ten nie jest człowiekiem lecz osłem.(arabskie)
Kto nigdy nie przegrał, nigdy nie wygra.(J. C)
Kto nigdy uczniem nie był, ten mistrzem nie będzie. (polskie)
Kto nigdy źle nie mówi, nigdy nie będzie dobrze mówił. (polskie)
Kto nikogo nie kocha, sam niczyjej nie zazna miłości. (Demokryt)
Kto nikogo nie kocha -tego nikt nie kocha.
Kto nikogo nie kocha, ten przez nikogo nie jest kochany.(Demokryt)
Kto nikomu nie wierzy, sam wiary niewart. (polskie)
Kto nikomu nie wierzy, temu nikt nie wierzy.
Kto nisko mierzy, nie trafi wysoko. (polskie)
Kto nisko siedzi, nie ma skąd spaść. (polskie)
Kto nocą wędruje, łatwo zgubi drogę. (perskie)
Kto nożykiem jada, to mu z niego spada. (polskie)
Kto obchodzi stare zwyczaje, temu Pan Bóg wszystko daje. (polskie)
Kto obciążony upada z trudnością będzie mógł powstać ze swym ciężarem.(św. Jan od Krzyża)
Kto obcuje z kobietą narażony jest na skalanie swego ducha, tak samo jak ten kto idzie przez ogień naraża się na poparzenie stop.(św. Franciszek z Asyżu)
Kto obiecał nie dotrzymał, ten drugi raz, wiary nie ma. (polskie)
Kto obiecuje-nie ma ochoty dać.
Kto obłudnie według Pana postępuje, jest jak okręt w czasie burzy.(Syr 33.2)
Kto obmawia przyjaciela kto go nie broni wobec oskarżeń innych, kto cieszy się z wyśmiewań ludzkich i łowi plotki gadułów, kto potrafi zmyślać rzeczy nie widziane a nie potrafi zmilczeć zawierzonej tajemnicy-jest czarnym charakterem; tego wystrzegaj się Rzymianinie.(Horacy)
Kto obnaża cudze błędy, obnaża własne. (Talmud)
Kto obnosi się sercem dla zysku, ten prawdziwego serca nie ma.
Kto ocala kogoś wbrew jego woli, to tak jakby go zabijał. (Horacy)
Kto oczekuje nieszczęścia prosi o to nieszczęście i otrzyma je.(Prentice Mulford)
Kto od Boga odstąpi, temu czart rady nie skąpi. (polskie)
Kto odchodzi jest winien.Zbrodnia i kara, wina i zadośćuczynienie, a zadośćuczynieniem ma być jego samotność.Albo karą i odrzucenie.(Jacek Krawczyk)
Kto oddaje się wszystkim rozkoszom życia, ten nie odczuwa żadnej. (Philip Chesterfield)
Kto oddał się Chrystusowi-może zginąć, ale nie może być zwyciężony. (św. Hieronim)
Kto oddał twarz do prania, ten się już nie rumieni. (żydowskie)
Kto odda się cały jednej wielkiej czy małej sprawie, w dodatku sprawie beznadziejnej, ten musi umrzeć w końcu za nią albo też przez nią.(Maria Dąbrowska)
Kto odepchnął drabinę-ten macha nogami w powietrzu.(Indonezyjskie)
Kto odkłada-ten żałuje. (polskie)
Kto od kobiety żąda przysięgi, zmusza ją do krzywoprzysięstwa.(Seweryn Eugeniusz Barbag)
Kto odmawia, ten czas trwoni. (francuskie)
Kto odpłaca złem za dobro, temu z domu nie ustąpi zło.(biblijne)
Kto odróżni miłość od szaleństwa-nikt.Jedno i drugie mają zbyt wiele wspólnego.(Emilia Mozela)
Kto odrzuca Boga jest podobny do tego który zaprzecza istnieniu słońca.Słońcu to nie szkodzi-świeci jak zawsze.(J. Langbehn)
Kto odrzuca przestrogi i rady i przeciwko nim się buntuje, jest jak ślepiec który bez przewodnika waży się na przejście niebezpiecznej drogi.(L. Bottaro)
Kto od skąpego dostaje z diabłem się dzieli.
Kto odstąpi prawdę na krok, później goni za sensacją(Adam Kwiatkowski)
Kto odwiedza chorego, ten pozbawia go jednej sześćdziesiątej jego choroby. (żydowskie)
Kto odwleka-mieć nie chce. (polskie)
Kto ogień sieje, pożar zbiera. (polskie)
Kto ogląda niebo w wodzie, widzi ryby na drzewach.
Kto o grosz nie dba, ten grosza nie wart. (polskie)
Kto o grosz nie stoi, ten szeląga niewart. (polskie)
Kto ojca i matkę czci, temu się Bóg szczęściem obdarza. (polskie)
Kto ojca i matki nie słucha-słucha złego ducha. (polskie)
Kto ojca i matki nie słucha, ten katu musi przyjść w ręce. (polskie)
Kto ojca i matki nie słucha, ten na zimną wodę dmucha. (polskie)
Kto ojczyźnie (swej )służy, sam sobie służy.(Piotr Skarga)
Kto o jutrze pamięta, temu dziś nie brakuje. (polskie)
Kto o jutrze pamięta, znajdzie suknię od święta. (polskie)
Kto o kim przed tobą, pewnie o tobie przed drugim.(Andrzej Maksymilian Fredro)
Kto okłamywał mnie teraz? Człowiek czy diabeł.(Katarzyna Berenika Miszczuk)
Kto określa bliźniego jednym zdaniem, ten zasługuje by go określić jednym słowem.(Stefan Garczyński)
Kto ołtarzowi służy–z ołtarza żyje. (polskie)
Kto o niczym nie wątpi, ten nic nie wie.(niemieckie)
Kto opiera się jedynie na dobrach ziemskich okaże się przegranym pomimo pozorów sukcesu, śmierć porwie go z całym stosem rzeczy ale z życiem zupełnie nieudanym. Wybór jest pomiędzy być i mieć, pomiędzy życiem w pełni i istnieniem pustym, pomiędzy prawdą i kłamstwem.(Jan Paweł II)
Kto opiera się o dobre drzewo-ma dobry cień.
Kto opłakuje cały świat, w końcu traci wzrok. (greckie)
Kto o pospolite dobro nie dba, swoje prywatne na szaniec wydaje. (polskie)
Kto o prawdzie dzwoni, taki na guz goni.(polskie)
Kto oset sieje, ten oset zbiera. (polskie)
Kto ostatni od stołu stanie -musi go zetrzeć (polskie)
Kto ostrożnie czyni, bezpiecznie czyni. (Andrzej Maksymilian Fredro)
Kto ostrożny-i na starą obręcz nie nastąpi. (polskie)
Kto oszczędza gdy coś ma, zawsze znajdzie gdy mu trza. (polskie)
Kto oszczędza kija nienawidzi swego syna. Kto kocha syna, jest gotowy go poprawić.(księga Przysłów)
Kto oszczędza ten ma.
Kto otrzymał dobrodziejstwo, powinien być wdzięczny.(Seneka)
Kto otrzymał pocałunek nie sięga po więcej, z pewnością nie jest warty tego co otrzymał.
Kto otwiera swe serce dla ambicji-zamyka przed spokojem. (egipskie)
Kto otwiera swoje serce, zamyka usta.
Kto o własne sprawy nie dba, ten też i cudzych dobrze załatwiać nie będzie.(Demostenes)
Kto pacierz mówi leżący, tego Bóg słucha śpiący. (polskie)
Kto pakuje ten na masie zyskuje.
Kto pali tytoń, spala swe wnętrzności i pieniądze. (turkiestańskie)
Kto pali w piecu słomą, jada surowe potrawy. (żydowskie)
Kto pamiętliwy, ten i mściwy. (polskie)
Kto panu daruje, diabeł z tego żartuje. (polskie)
Kto panuje nad przeszłością, panuje nad przyszłością.(George Orwell)
Kto panuje nad semantyką, może wszystko nazwać swoim.(Stanisław Jerzy Lec)
Kto panuje traci wolność.
Kto panuje rozkazuje. (polskie)
Kto Panu zaufał; szczęśliwy.(księga przysłów 16,20
Kto patriotę obcego kraju-uważa za drania, jest zwykle głupcem własnego.(Karl Krauss)
Kto patrzy na niebo odbijające się w kałuży widzi tylko jego fragment.
Kto patrzy na świat rozumnie, na tego i świat patrzy rozumnie.(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)
Kto patrzy przez palce, ten ma różowe widoki.(arabskie)
Kto patrzy przed siebie, nie znajdzie się w biedzie.
Kto patrzy śmiało, walczy śmiało. (polskie)
Kto patrzy w dna studzien musi ich odbicie mieć w oczach i na świetle dziennym.(Władysław Reymont)
Kto patrzy w niebo odbijające się w kałuży; widzi tylko jego fragment.(polskie)
Kto patrzy w tył, widzi tylko swój cień.
Kto patrzy z góry ten najłatwiej się myli.(Sandor Marai)
Kto patrzy żywo, często widzi krzywo. (polskie)
Kto pełen jest Chrystusa ten bez trudu znajdzie środki i drogi jakimi pozyska dla Chrystusa innych.(Pius XII)
Kto pełza, ten naraża się na podeptanie. (Wiesław Trzaskalski)
Kto pierwszy guzik chybi ten już nie da sobie rady z zapinaniem.(Johann Wolfgang Goethe)
Kto pierwszy nazwał kobietę różą-był poetą.Kto to powtórzył był tylko komplemenciarzem.(Heinrich Heine)
Kto pierwszy przeprasza ten jest najodważniejszy, kto pierwszy wybacza ten jest najsiniejszy.A kto pierwszy zapomina; ten jest najszczęśliwszy.
Kto pierwszy, ten lepszy. (Terencjusz)
Kto pierwszy ten lepszy, ale druga mysz bierze serek.
Kto pierwszy–ten zdyszany.
Kto pierwszy zrozumiał dowcip, ten ma jeszcze dość czasu-udawać że nie pojął. (Stanisław .Jerzy Lec)
Kto pierwszy z siebie się zaśmiał, ten zapobiegł ośmieszeniu się.(Stefan Garczyński)
Kto pieści dzieci za młodu-ten w starości będzie na nie płakał. (polskie)
Kto pija szybko, płaci wolniej. (Benjamin Franklin)
Kto pije dobre wino, temu Bóg zagląda w serce.(francuskie)
Kto pije gorzałkę z anyżem, to wychodzi za nim ksiądz z krzyżem.
Kto pije i pali, ten nie ma robali. (polskie)
Kto pije, labuje, muzykę płaci-wezmą go po śmierci anieli bogaci. (polskie)
Kto pije powoli, tego główka boli. (Mohammed)
Kto pije ten żyje.
Kto pije ten żyje, kto nie pije-ten nic nie ma. (polskie)
Kto pije wino na kredyt, upija się dwa razy. (osmańskie)
Kto pije w naczyniu złotym lub srebrnym, ten jakby wlewał do swojego brzucha-ogień piekielny.
Kto pije wódkę z winem, sam sobie potrząsa głowę. (osmańskie)
Kto pije z rozpaczy, często pije sam. (Urszula Zybura)
Kto pilnuje wiatru-sieć nie będzie, kto na chmury spogląda-ten nie będzie zbierał.(Kohelet)
Kto pisze dla potomności, ten nigdy nie będzie czytany. (William. Saroyan)
Kto pisze , dwa razy czyta. (łacińskie)
Kto pisze, ten podwójnie czyta.(łacińskie)
Kto plecie -rozpleść nie potrafi. (Aleksander Kumor.)
Kto plotkuje z tobą, będzie plótł kawały i o tobie. (hiszpańskie)
Kto pluje pod wiatr, pluje sobie w twarz. (osmańskie)
Kto płaci -ten wymaga. (polskie)
Kto płaci ten wymaga. Kto nie płaci -ten psioczy.(Horacy Safrin)
Kto płacze nad kimś -płacze nad sobą.(murzyńskie)
Kto pływać nie umie, niech się nie zapuszcza na głęboką wodę.
Kto pochlebiać umie, najlepiej się ma. (polskie)
Kto pochlebstwo przedaje, temu wzgardą płacą. (polskie)
Kto po cudze sięga, swoje pewnie utraci. (polskie)
Kto poczciwy-to obyczajny. (polskie)
Kto poczuwa się, ten się uważa.(żydowskie)
Kto podąża ścieżką; musi jak woda pogodzić się z tym gdzie się znajduje. (Lao Tse)
Kto podcina drzewo, na tym pomści się ono swoim upadkiem.(Leonardo da Vinci)
Kto podczas pogrzebu je, temu zęby wypadają.(Emil Zegadłowicz)
Kto poddaje się władzy żony, nie osiągnie nigdy wielkości.(hinduskie)
Kto pod dzwonnicą mieszka, ostatni do kościoła przychodzi. (polskie)
Kto podejmuje ryzyko, musi się liczyć z konsekwencjami.(niderlandzkie)
Kto podejmuje ryzyko zasługuje na pochwałę, jeśli się ono opłaci.(Linda Green)
Kto podejrzewa zaprasza do zdrady.(Wolter)
Kto podgrzebuje mur, temu mur spadnie na grzbiet.(Leonardo da Vinci)
Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada. (Ezop) (ten)
Kto pod kim dołki kopie; ten dostaje awans.(ten szybko awansuje)
Kto pod kim dołki kopie ten się dużo nakopie.
Kto pod kim dołki kopie ten będzie na topie.
Kto pod kim dołków nie kopie, sam w nie nie wpada.(Karl Kraus)
Kto pod noc mało jada, ten długo żyje. (polskie)
Kto pod prawem żyć nie chce, ten pod tyranem musi.(Jan Kochanowski)
Kto pod ścianą nastawia ucha, ten się własnej hańbie przysłucha. (polskie)
Kto poetę chce zrozumieć musi pojechać do jego kraju.(Johann Wolfgang Goethe)
Kto pogardza człowiekiem niskiego wzrostu, nie ma poczucia wstydu.(murzyńskie)
Kto pogodził się z własnym losem, nie może niczego więcej odeń chcieć.(Stefan King)
Kto pokłada szczęście w jadle, tego cały zaszczyt w sadle. (polskie)
Kto pokochał biedę-stał się bogatym.(Nikołaj Gogol)
Kto pokocha to(ten) poszlocha. (polskie)
Kto pokorny ten i mądry. (polskie)
Kto pokój na ziemi zaprowadzić pragnie, musi ten pokój najpierw w swoim sercu odnaleźć.(Phil Bosmans)
Kto pole gnoi, biedy się nie boi.(polskie)
Kto Polskę miłuje gorąco i szczerze, ten czasu nie traci-do pracy się bierze.(polskie)
Kto poluje na orła ten nie patrzy na wróbla. (polskie)
Kto połknął żerdź, będzie spał na stojaco.(Publiusz Terencjusz Afer)
Kto połknie żerdź-będzie spał na stojąco. (murzyńskie)
Kto połyka słodkie słówka, z czasem odczuje ich gorzki smak.(Antoni Regulski)
Kto pomaga ludziom, ten jest Bogiem (angielskie)
Kto pomału jedzie ten dalej zajedzie.(polskie)
Kto pomiernie je i pije, ten zawsze najdłużej żyje. (polskie)
Kto po morzach pływa temu kałuża niestraszna,
Kto po morzach wędruje, czy po górskiej głuszy ten oczyści ze śniedzi metal swej duszy.(Aliszer Nawoi)
Kto pomyślał tę przepaść i odrzucił w górę.(Julian Przyboś)
Kto po nasze głowy przyjdzie, tam i swoją przyniesie.(Henryk Sienkiewicz)
Kto poniedziałek przepróżnuje, we wtorek nie będzie miał co jeść. (polskie)
Kto poniża sam jest niski.(Antoine, de, Saint Exupery)
Kto po obiedzie ląże ,(poleguje)-temu sadło się wiąże. (polskie
Kto popija i pojada, temu się dobrze układa. (polskie)
Kto poprzestaje na małym, nie potrzebuje wiele. (Ali)
Kto posądza sprawiedliwego, ten kaleczy samego siebie. (polskie)
Kto posiada cierpliwość, posiada bogactwo. (murzyńskie)
Kto posiada dwie pary spodni, niech jedną spienięży i kupi tę książkę.(George Christoph Lichtenberg)
Kto posiada kota, nie musi się obawiać samotności.(Daniel Defoe)
Kto posiada miłość, daleki jest od wszelkiego grzechu.(św. Polikarp)
Kto posiada miłość jest bogaty, chociaż o tym nie wie.(św. Józef z Kupertynu)
Kto posiada najwyższe w kraju szlachectwo, nie dba o tytuły. (chińskie)
Kto posiada piękną żonę-ten nie posiada cnoty męstwa, kto nie posiada dzieci-ten nie ma chwały na świecie, kto nie ma ich obu-ten nie ma trosk. (arabskie)
Kto posiada-ten też włada. (polskie)
Kto posiada uncję miłości otrzyma uncję radości.Kto posiada tonę miłości otrzyma tonę radości.A jeśli miłość jest bezgraniczna to i radość będzie bezmierna.(John Ching Hsiung wu)
Kto posiadł choćby ziarenko(ziarnko) prawdy, nie ma prawa skrywać go przed innymi.Ono już nie należy do niego lecz do Boga.(Mikołaj Wasiljewicz Gogol)
Kto posiadł szczęście ma wszystko co w ogóle mieć można, kogo zaś szczęście ominęło ten robi wszystko by je zdobyć. (Epikur)
Kto postępuje słusznie, wolim zaprzęgiem dogoni zająca. (mongolskie)
Kto postępuje według reguł, najczęściej wywraca się o przypadek.(Wojciech Bartoszewski)
Kto poszukuje przyjaciela wolnego od wad, ten nie będzie miał przyjaciela.(arabskie)
Kto po śmierci nie spostrzega żadnej różnicy, niewart że się narodził.(Stanisław Jerzy Lec)
Kto potrafi cieszyć się z małych rzeczy, mieszka w ogrodzie pełnym szczęśliwości.(Phil Bosmans)
Kto potrafi mądrze mówić-nie zawsze umie milczeć. Kto potrafi zmilczeć najgorsze przykrości–jest wielki.I naprawdę potrafi się wysłowić chociaż nie czuje większej tego potrzeby.
Kto potrafi milczeć na temat cudzych wad jest już o krok do przodu na drodze doskonałości.(E. Poppe)
Kto potrafi się śmiać jest panem świata, tak samo jak ten kto jest gotowy na śmierć.(G. Leopardi)
Kto potrafi udowodnić-że to było. Przeszłość jest śmiercią bez trupa.(Eugene Ionesco)
Kto potrafi zrozumieć żart-jest prawdziwym dżentelmenem. (Fiodor Dostojewski)
Kto po trzeźwemu myśli-po pijanemu powie. (polskie)
Kto potyka się o własne życie, błędy zazwyczaj wytyka innym.
Kto poucza nie w porę-ten szkodzi. (polskie)
Kto powie A musi powiedzieć B. (polskie ) (powiedział)
Kto powiedział że cały świat jest duży, skoro mogę go objąć objema rękami.
Kto powiedział że ludzie mają być szczęśliwi.(Federico Fellini)
Kto powiedział że musimy dorosnąć.(Walt Disney)
Kto powiedział że słońce przynosi szczęście, ten nigdy nie tańczył w deszczu.(polskie)
Kto po wodzie pływa, ten i na dnie bywa. (polskie)
Kto po wódce wylewny, u tego sekret niepewny. (polskie)
Kto po wsi chodzi, sam sobie szkodzi. (polskie)
Kto po wzięciu pocałunku po dalszy ciąg nie sięga; godzien stracić to co zyskał-stary,głuchy niedołęga.(Owidiusz)
Kto pozostaje niewzruszonym mimo nieustannego potoku pragnień, które jak rzeki wpadają do oceanu; zawsze napełnianego.A mimo to zawsze pogrążonego w ciszy ten jedynie może osiągnąć spokój. Ale nie zazna spokoju człowiek który dąży do zaspokojenia swoich materialnych pragnień.(Bhagawad Gita)
Kto pożycza-popada w zgryzotę. (polskie)
Kto pożytku nie żąda-na urząd nie pogląda. (polskie)
Kto pół ceny daje, ten kupcem się staje. (polskie)
Kto późno do stołu przychodzi, nie dostaje jadła.(polskie)
Kto późno orze w polu, ten ma żniwa na kąkolu. (polskie)
Kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi. (polskie) (ten)
Kto pracą gardzi, to nim Pan Bóg bardziej. (polskie)
Kto pracować się nie leni, znajdzie zawsze grosz w kieszeni. (polskie)
Kto pracuje a przykrada, ten grosza uskłada. (polskie)
Kto pracuje-głodu nie czuje.
Kto pracuje na targu-ma wielu nauczycieli. (hiszpańskie)
Kto pracuje nie głoduje. (greckie)
Kto pracuje przez cały dzień, ten nie ma czasu na zarabianie pieniędzy.(John Rockefeller)
Kto pracuje, przyszłość buduje.
Kto pracuje się nie leni, temu bieda nie zażeni. (polskie)
Kto pracuje temu i Bóg pomaga. (polskie)
Kto pracuje ten nie ma czasu zarabiać. (żydowskie)
Kto pracuje ten ma.
Kto pracuje ten nie choruje.
Kto pracuje ten się modli. (polskie)
Kto pracuje ten w potrzebie, zawsze znajdzie pomoc w niebie. (polskie)
Kto pracuje, ten zyskuje. (polskie)
Kto pracuje ten żyje, kto próżnuje-ten gnije. (polskie)
Kto pracuje za młodu, nie dozna na starość głodu. (polskie)
Kto pracuje rzetelnie, temu czarny chleb smakuje lepie jod kołacza. (czuwaskie)
Kto pragnie być kochanym, niechaj sam wprzód kocha.
Kto pragnie być w czymś najlepszym, nie marnuje czasu na poznawanie opinii innych.
Kto pragnie cudzego-postrada i swego.
Kto pragnie czegoś jest jak człowiek strząsający z drzewa jabłka, spełnione życzenie spada mu na głowę raniąc do krwi.(Ricarda Huch)
Kto pragnie innych uszczęśliwić, musi sam być człowiekiem radości (Phil Bosmans)
Kto pragnie oszukać zawsze spotka takiego który oszukać się w żaden sposób nie pozwoli.(Nicolo Machiavelli)
Kto pragnie pokoju, niech przygotowuje się do wojny.(Vegetius)
Kto pragnie, traci to co ma. (polskie)
Kto pragnie więcej, traci to co ma. (Ezop)
Kto pragnie własną młodość przedłużyć, podobny jest do czytelnika który niechętnie chce wiedzieć jak skończy się książka.(Lotte Ingrisch)
Kto praktykuje gościnność, tego żywi sam Bóg.(izraelskie)
Kto praktykuje skupienie z radością, pokazuje że pragnie nabyć wewnętrzne życie.(E. Poppe)
Kto prawdę mówi, przeciąga przez uszy oset. Aleksander Świętochowski)
Kto prawdę mówi ten niepokój wszczyna. (Cyprian. Kamil Norwid)
Kto prawdę traci, drogo to płaci.
Kto prawdę zaciera, Boga się zapiera. (polskie)
Kto prawdziwie kocha, ten nie troszczy się o nagrodę za swą miłość, lecz tylko o to-by kochać coraz lepiej . (Zbigniew Trzaskowski)
Kto procesuje się o krowę musi jeszcze dołożyć konia. (holenderskie)
Kto prosi o rękę, prosi o głos.
Kto prosi z bojaźnią, uczy odmowy. (Seneka)
Kto prosto idzie, to daleko zajdzie. (polskie)
Kto próżnuje, musi kraść. (polskie)
Kto przebudzony, ten już nie może umrzeć.Sen i śmierć są tym samym(Gustaw Mayrink)
Kto przebywa miedzy czosnkiem a cebulą-musi cuchnąć. (arabskie)
Kto przebywa w cieniu, nie wie jak grzeje słońce.(afrykańskie)
Kto przebywa z wilkami-nauczy się wyć. (angielskie)
Kto przed Bogiem bojaźliwy, ten i ludziom życzliwy. (polskie
Kto przed czasem sądzi-ten od prawdy błądzi. (polskie)
Kto przedłuża swą młodość, skraca starość. (polskie)
Kto przed piekłem mieszka, diabła w kumy prosi. (polskie)
Kto przed sławą ucieka, tego ona goni. (polskie)
Kto przed snem jabłko zażywa ze smakiem, swego doktora uczyni biedakiem.
Kto przed śmiercią zasadził drzewo; nie żył daremnie.
Kto przed wschodem w polu w polu po zachodzie, temu nigdy bieda w życiu nie dobodzie.(polskie)
Kto przekazuje komuś dar, często go samo otrzymuje; ofiarowywanie bowiem przynosi radość, nauczmy się dawać.(Roland Leonhardt)
Kto przeklina-ryby nie złapie. (angielskie)
Kto przeklina swoją rodzinę-cuchnie. (etiopskie)
Kto przeleżał wiosnę i lato pod cieniem, ten będzie żył w zimie głodnym natchnieniem.(polskie)
Kto przepycha się w życiu łokciami, zapomina często, od czego jest głowa.(Andrzej Majewski)
Kto przerósł bliżnich o głowę, musi się głęboko kłaniać.
Kto przesadnie rozpacza, szybko zapomina.
Kto przesadza może być obecnie posądzony, że mówi prawdę; kto zmyśla-że jest dobrze poinformowany.(Karl Kraus)
Kto przestaje być przyjacielem, ten nigdy nim nie był.(greckie)
Kto przestaje kochać-ucieka, ale kto nie może przestać–ściga.(Władysław Grzeszczyk)
Kto przestaje na tym co umie-wielki jest nieuk. (polskie)
Kto przestrzega oszczędności, ma dla siebie i dla gości. (polskie)
Kto przesypia noc-ten nic nie upoluje. (arabskie)
Kto przesypia okazje, ten się niczego nie dochrapie. (Artur .Nikolski)
Kto przeszedł dobrą szkołę życia, temu nauki wystarczy.(Jan Toni)
Kto przewidział przyszłe nieszczęścia, pozbawił siły obecne.(Cyceron)
Kto przewinił niech płaci.
Kto przez kogo grzeszy, temu się do niego nie śpieszy. (polskie)
Kto przeżył swój ból, zrozumie ból cudzy. (murzyńskie)
Kto przeżył tragedię, nie był jej bohaterem.(Stanisław Jerzy Lec)
Kto przędzie ma nici. (polskie)
Kto przybył z daleka jest obcym człowiekiem, kto przenocował dwa razy-też nie jest jeszcze znajomym. (ordoskie)
Kto przychodzi do nas, staje się do nas podobny. (osmańskie)
Kto przychodzi pierwszy, pierwszy miele.(niemieckie)
Kto przychodzi po obiedzie-jada malowane śledzie. (polskie)
Kto przychodzi z własnymi przekonaniami, wychodzi z przekonaniami szefa.
Kto przyczynia dobra całej ludzkości, staje się równy bogom.(Monteskiusz)
Kto przy dobrym stoi, złego się nie boi. (polskie)
Kto przygotowuje posłanie złodziejowi, sam jest złodziejem. (osmańskie)
Kto przyjaciela szuka bez wady, nigdy nie zazna przyjaźni.(perskie)
Kto przyjaciół nie szanuje, ten siebie rujnuje. (polskie)
Kto przyjaciół omija, ten nogę wywija. (polskie)
Kto przyjmuje chrzest powinien okazać się przyjacielem Pana i wrogiem diabła.(Didache)
Kto przyjmuje dobrodziejstwo z wdzięcznością,spłaca już pierwszą ratę.(Seneka Starszy)
Kto przyjmuje służbę u władcy, staje się jego niewolnikiem, choćby przyszedł był jako wolny człowiek.( Sofokles)
Kto przyjmuje wolność z cudzych rąk, uzależnia się.(Nikos Kazantzakis)
Kto przypomina, ten się upomina. (polskie)
Kto przy pracy śpiewa, niech się sukcesu spodziewa. (rosyjskie)
Kto przy rządzie, ten przy kordzie. (polskie) (urzędzie)
Kto przywykł do brania-kończy zwykle wojną. (suahili)
Kto publicznie przyjaciela obraża, jakby dopuścił się przelewu krwi.(żydowskie)
Kto puścił cugle językowi, często głupstwo powie. (polskie)
Kto pyta a nie słucha, nie jest godzien odpowiedzi. (murzyńskie)
Kto pyta baczy i uczy wiele, ten sobie drogę do sławy ściele.
Kto pyta butelkę szampana, zanim ją otworzy.
Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta pozostaje nim do końca. (chińskie)(na całe życie)
Kto pyta-nie błądzi. (polskie) (ten)
Kto pyta nie bładzi, kto silny ten rzadzi, kto głupi ten pieprzy kto pierwszy ten lepszy. Zacząłeś to skończ, się uczysz to błądź, nie byłeś to bądź-chcesz mieć to musisz wziąć.
Kto pyta prawdy szuka. (polskie)
Kto rachuje i oszczędza, nie zajrzy mu w oczy nędza. (polskie)
Kto rad gra w karty, miewa łeb obdarty, (polskie)
Kto rad wiele pielgrzymuje, niewiele się naprawuje. (polskie)
Kto raniej wstał, dalej zaszedł.
Kto rano gorzałkę pije, to cały dzień błazen.
Kto rano (po)pieprzy, dzień ma potem lepszy.
Kto rano wstaje, do tego szczęście przyjdzie. (japońskie)
Kto rano wstaje-rano sieje, może być panem dobrej nadzieje. (polskie)
Kto rano wstaje, temu krowa -mleka daje. (polskie)
Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. (polskie)
Kto rano wstaje-temu Pan Bóg daje, więc leniuszku nie leż w łóżku. (polskie)
Kto rano wstaje temu cały dzień chce się spać.
Kto rano wstaje, temu się źle zdaje. (James. Joyce)
Kto rano wstaje, ten daleko sika.
Kto rano wstaje ten jest cały dzień śpiący w szkole, wygląda jak zombie, zamiast łyżki używa widelca-żeby jeść zupę.
Kto rano wstaje–ten jest niewyspany. (polskie)
Kto rano wstaje, ten leje jak z cebra. (polskie)
Kto rano wstaje ten nienawidzi wszystkich którzy nie muszą.
Kto rano wstaje ten się gówno wyśpi. (polskie)
Kto rano wstaje, ten się nie poznaje.
Kto rano wstaje, ten w łeb dostaje.
Kto rano wstaje ten zbiera podwójne szczęście.(bośniackie)
Kto rano w wigilię wstaje, ten przez cały rok nie będzie ospały. (polskie)
Kto ratuje jednego człowieka, ratuje cały świat. (żydowskie)
Kto raz był błaznem, nigdy nie będzie ojcem rodziny.(Cyceron)
Kto raz górę nad sobą kobiecie wziąć pozwoli, nie zakosztuje już spoczynku.(Wojciech Bogusławski)
Kto raz miłego wstydu przekroczył granice, ten zawsze będzie miał niewstydliwe lice.
Kto raz odszedł i poznał świat; utracił dom.(Sandor Marai)
Kto raz okłamie powinien przyzwyczaić się kłamać wiele razy.Ponieważ aby ukryć jedno kłamstwo-potrzeba siedem innych.(Wojciech Bogusławski)
Kto raz pił u źródeł teherańskich, temu los zrządzi że do nich znów powróci.(perskie)
Kto raz potrafi zdradzić, potrafi i drugi. (polskie)
Kto raz się sparzy, na zimną dmucha.(Joanna Wyszkowska)
Kto raz się zbuntował, nie może zostać niewolnikiem.A jeżeli nawet pozostanie to będzie miał świadomość swej niewoli.(Zofia Nałkowska)
Kto raz skłamał,(skłamie) temu drugi raz nie wierzą. (polskie)
Kto raz skłamie, temu już nigdy nie uwierzą. (polskie)
Kto raz skłamał temu się nie wierzy;nawet gdy mówi prawdę.(Fedrus)
Kto raz wsiadł na tygrysa, nie może już z niego zsiąść. (chińskie)
Kto raz wstyd utraci, już się z nim nie braci.
Kto raz wyskoczył z samolotu bez spadochronu, drugi raz nie popełni tego samego błędu.(E. Korkosz)
Kto raz wzniósł się wysoko, łamie skrzydła w krzakach.(Anna Jokai)
Kto raz z diabłem płynął-musi go zawsze wozić. (Samuel Adalberg)
Kto raz zdradził, ten zdradzać nie przestaje. (muzułmańskie)
Kto raz znalazł sam siebie nie może stracić nic na tym świecie.A kto raz zrozumiał człowieka w sobie zrozumie wszystkich ludzi.(Stefan Cweig)
Kto raz został rozbitkiem, drży przed spokojnym morzem.(Owidiusz)
Kto raz zrobił fałszywy krok a tym krokiem pociągnął za sobą i jeszcze okaleczył ślepca, nie może się podnieść i otrzepać spodni w taki sposób aby zostawić niewinnych w kurzu ulicy.(Anna Jokai)
Kto raz zrozumiał że jutro jest niczem, że żyje tylko dla tej jednej chwili, ten Boga śmiałym powita obliczem.(Stanisław Wyspiański)
Kto ręczy ten jęczy. (rosyjskie)
Kto robi mało -mało ma.
Kto robi-ten ma.
Kto robi ten się dorobi. (polskie)
Kto robi z kogoś boga, niech się nie dziwi gdy spostrzeże że miał do czynienia tylko z człowiekiem. (Michel Quoist)
Kto robi z ochoty, nie czuje roboty. (polskie)
Kto rodziców nie słucha, kata słuchać musi. (polskie)
Kto rodzi się prostakiem, prostakiem przemija.(Katarzyna Nosowska)
Kto rolę budzi, ona go nie łudzi. (polskie)
Kto roni krokodyle łzy, niekoniecznie musi być aligatorem. (Ryszard Klimczak)
Kto rozbiera ma gruzy, kto się kłuci ma guzy.
Kto roznieca ogień namiętności, musi się liczyć z pożarem.(Józef Bułatowicz)
Kto rozprawia powołując się na autorytet nie posługuje się rozumem lecz raczej pamięcią.(Leonardo Da Vinci)
Kto roztropnie co sprawuje, nie ma przygany choć faluje.
Kto rozumie problem, jest na drodze do jego rozwiązania.(Artur Bruhlmeier)
Kto rozumu mieć nie będzie, tego nigdzie nie nabędzie. (polskie) (to go)
Kto róże zrywa, skaleczony(skaleczon) bywa. (polskie)
Kto rychło wstaje, temu Pan Bóg daje. (polskie)
Kto rządzić chce sam-drugich, rządzić się ma sobą. (polskie)
Kto rządził przeszłością w tego rękach jest przyszłość.Kto rządził teraźniejszością w tego rękach jest przeszłość.(George Orwel)
Kto rządzi na morzu, nie może bać się wody.
Kto rządzi teraźniejszością, rządzi również przeszłością.(Orwell)
Kto rzeczy zbyteczne kupuje, sprzedać na koniec będzie musiał niezbędne.(Benjamin Franklin)
Kto rzuca okiem na boki, sam niepewne stawia kroki. (polskie)
Kto sadzi chwasty, chwasty zjada. (afrykańskie)
Kto sadzi kartofle w Marka, temu urośnie pod krzakiem miarka. (polskie)
Kto sam doznał biedy, ten innych biedę zrozumie.
Kto sam jest zły ten łatwo drugich o zło posądza, jak cierpiącemu na zawrót głowy wszystko się w kółko obraca.(św. Ignacy Loyola)
Kto sam je swój chleb, sam dźwiga swój ciężar. (osmańskie)
Kto sam kłamać lubi, ten innych za kłamców uważa.
Kto sam kłamie-drugiemu nie wierzy. (polskie)
Kto sam nic nie robi, cudze sprawy rad szacuje. (Aleksander. M. Fredro)
Kto sam nie dochowuje wiary, ten nie wierzy drugiemu.(żydowskie)
Kto sam nie jest człowiekiem, nie zna wartości ludzkiej. (osmańskie)
Kto sam nie ma czci, nie może jej wyświadczyć innemu. (żydowskie)
Kto sam nie zarobił, nie zna ceny pieniądza. (azerskie)
Kto samotny los wybrał-stokroć biada, bo to jest człowiek który sam siebie okrada.(Aliszer Nawoi)
Kto samotny, ten markotny. (polskie)
Kto sam przeszedł przez mroki upadku, ten lepiej potrafi zrozumieć upadek innych.(ks. Józef Tischner)
Kto sam siebie chwali, tego piorun wali. (polskie) (pali)
Kto sam siebie traktuje z humorem, oszczędza sobie kosztów na psychiatrę.(Josef Konrad Scheuber)
Kto sam się pochyla, ten innych nigdy wyprostować nie zdoła. (Mencjusz)
Kto sam smoli, ten każdego czarnym widzi. (polskie)
Kto sam sobie nie panuje, niegodzien aby go panem zwano. (polskie)
Kto sam sobie nie wierzy-zawsze kłamie.(Fryderyk Nietzshe)
Kto sam sobie się podoba, często drugim się nie podoba.(arabskie)
Kto sam upada, niech drugiego nie dźwiga.
Kto sam wlazł w błoto, drugiego za sobą ciągnie. (polskie)
Kto sam wyłączy się ze społeczności, ludzie wykluczą bez żalu i bez szczególnej zachęty i jeszcze się postarają by na zawsze zamknąć mu powrót na wypadek; gdyby się rozmyślił.(Ivo Andrić)
Kto sam ze sobą się nudzi, niech pomyśli czym dopiero jest dla innych.
Kto sam zdradza, ten łatwo uwierzy w zdradę innych.(Jacek Piekara)
Kto sądzi głupca sam się osądza.(Talmud)
Kto sądzi swego bliźniego, może się zawsze pomylić. Kto mu przebacza; nie myli się nigdy.(Karl Heinrich Waggerl)
Kto sądzi że w miłości trzeba przez cały dzień trzymać się za ręce, nie wie co to jest miłość.(Phil Bosmans)
Kto sądzi, że wszyscy są kłamcami i oszustami, sam sobie wystawia świadectwo.(Stefan Garczyński)
Kto schodzi po drabinie głową w dół, ma prawo być cały czas przekonany że się wciąż wspina.(Wojciech Podleś)
Kto ser jada-pies go nie ukąsi, złodziej go nie okradnie, i się nie zestarzeje. (polskie)
Kto se z rana piwko machnie temu z ryja ładnie pachnie.
Kto siebie miłuje ten nie może miłować Boga. Kto miłuje siebie zabiega o chwałę własną; kto zaś miłuje Boga, szuka chwały swojego Stwórcy.(Diadoch biskup Fotygi)
Kto siebie nie kocha, nie może być kochany.(Gabriel Laub)
Kto siebie nie miłuje, ten i bliźniego nie miłuje. (polskie)
Kto siebie szanuje, tego ludzie uszanują. (polskie)
Kto siedzi na respekcie, tego i chleb dławi. (polskie)
Kto siedzi na(w) wodzie, nie boi się deszczu. (Karol Bunsch)
Kto siedzi przy źródle, ten nie ma pragnień.(Lech Konopiński)
Kto siedzi wysoko-nie dojrzy prawdy która zakryta głęboko.
Kto sieje burzę-pioruny zbiera.
Kto sieje cierpliwość, zbiera zwycięstwo. (arabskie)
Kto sieje groch w marcu-gotuje go w garncu, a kto w maju-ten w jaju. (polskie)
Kto sieje i orze ma pieniądze w worze. (polskie)
Kto sieje jęczmień na Urbana, będzie pił wino z dzbana. (polskie)
Kto sieje lasy-pożyteczny w długie czasy (polskie)
Kto sieje na Izydora temu braknie do wora. (polskie)
Kto sieje na święta Jadwigę, ten zbiera figę. (polskie)
Kto sieje nienawiść, sam nienawistnym pozostaje.
Kto sieje nieprawość-zbiera utrapienie. (polskie)
Kto sieje niesprawiedliwość, zbierze nieszczęście.(polskie)
Kto sieje owies w błoto-ten zbiera złoto.(polskie)
Kto sieje psotę, ten żnie (zbiera) niecnotę. (polskie)
Kto sieje samo proso, ten chodzi boso. (polskie)
Kto sieje sprawiedliwość, ma zapłatę stałą. (Salomon)
Kto sieje tatarkę na Antka i Wita, to mu pięknie powschodzi i zakwita.(polskie)
Kto sieje tatarkę ma żonę Barbarkę, a koniami orze tego żal się Boże.
Kto sieje, ten ma nadzieję. (polskie)
Kto siej-ten zbiera. (polskie)
Kto sieje wiatr, (ten)zbiera burzę. (polskie)
Kto sieje w koszuli, zbierać będzie w kożuchu. (polskie)
Kto sieje złość, będzie żął (zbierał)nędzę. (polskie)
Kto sieje zło zbiera nieszczęście.(Salomon)
Kto sieje żal, będzie zbierał gniew. (Seneka)
Kto się babą zastawia, ten się na uśmiech wystawia. (polskie)
Kto się bawi lasem, lepiej niedźwiedzie niż ludzi pamięta. (polskie)
Kto się bawi, ten o złym nie myśli. (polskie)
Kto się błąka w poszukiwaniu miłości, ujawnia tylko brak w miłości w sobie.(David Herbert Lawrence)
Kto się boi długów, nie otwiera na oścież swych drzwi. (osmańskie)
Kto się boi, jest niewolnikiem.(Seneka Młodszy)
Kto się boi nie wiedząc właściwie czego, podwójnie się boi.(Ivo Andrić)
Kto się boi straty, ten zarobku nie ma. (polskie)
Kto się boi szarańczy-niech nie sieje zboża. (kirgiskie)
Kto się boi śmierci, nie nadaje się też do życia na świecie.(rosyjskie)
Kto się boi wilków, niech do lasu nie wchodzi, (czuwaskie)
Kto się boi wilków nie powinien chodzić do lasu.(rosyjskie)
Kto się boi wróbli-nie posieje prosa. (uzbeckie)
Kto się boi zrobić błąd, ten nigdy nie będzie robić historii.(Andre Malraux)
Kto się boi żeby dziecko nie płakało, zwykle sam płacze. (afrykańskie)
Kto się buduje, procesuje, i leczy, tego bieda ćwiczy. (polskie)
Kto się buduje, ten się rujnuje. (polskie)
Kto się ceni, ten się leni. (polskie)
Kto się chce dostać do nieba, żyć cnotliwie trzeba. (polskie)
Kto się chce prawa nie bać, nie bądź winien.
Kto się chce wymówić, szuka sęka w sitowiu. (polskie)
Kto się chce zabrudzić-ma drzwi otwarte, kto chce się oczyścić-temu się pomaga.(Pesachim)
Kto się chętnie pilnie uczy, temu nędza nie dokuczy. (polskie)
Kto się cieszy ostatni, ten się cieszy najlepiej. (polskie)
Kto się cieszy szacunkiem ten może sobie pozwolić na wielkoduszność.(H. Jackson Brown)
Kto się chwali szybko znajduje tego kto go wyśmieje.(P. Siro)
Kto się chwali, zwykle mało czyni.(polskie)
Kto się cnotliwie sprawuje, drzwi-zamków nie potrzebuje. (polskie)
Kto się cnotliwie sprawuje, spokojny żyje.(Stanisław. Adalberg)
Kto się co dzień upija, ten klinem wybija. (polskie)
Kto się cudzym chce wzbogacić, ten i swego nie spożyje. (polskie)
Kto się czego na spółce dorobi, ten może się z diabłem dzielić. (polskie)
Kto się czepia złego, to go zło ogarnia. (polskie)
Kto się często kłóci, życie sobie króci.(polskie)
Kto się często kocha–choruje rzadko.
Kto się często śmieje, wolniej się starzeje.
Kto się czubi ten się lubi. (polskie)
Kto się czyni barankiem, wilk go zje. (niemieckie)(tego wilk zje)
Kto się da w prawo.
Kto się długo nie trudzi, ten nie zdobywa wiedzy.(arabskie)
Kto się dobrze uczy, ten się z chłopcami nie włóczy. (polskie)
Kto się do pracy leni, nie wart jest pieczeni. (polskie) (jeść)
Kto się do roboty stroi, ten się też roboty boi. (polskie)
Kto się douczy albo przeuczy, szkodliwszy bywa nad prostaka.(niemieckie)
Kto się do winy sam przyznaje, ten niewinnym się staje. (polskie)
Kto się dwa razy potknie na kamieniu, trzeci raz może go nim w łeb. Nie ma żadnej wymówki–kto w jednym dwa razy błądzi.(Andrzej Maksymilian Fredro)
Kto się dziś nie poprawi, to jutro będzie gorszy. (polskie)
Kto się frasuje, ten nierad żartuje. (polskie)
Kto się fraszką bawi pod roboty pozorem-czas daremnie traci.
Kto sięga głęboko, zawsze musi dojść do mętnej wody.(Ryszard Podlewski)
Kto się gniewa, prawdy nie miewa.
Kto się grzechu swego kaje, za karanie mu to staje.
Kto się honorem unosi, wysoko się nie wznosi.
Kto się irytuje, krew sobie psuje.
Kto się jak zwierz zaszywa w najciemniejszą norę, nie nacieszy się słońcem w dnia jasnego porę.
Kto się kanarkiem urodził, orłem nie umrze.
Kto się kładzie z psami, ten wstaje z pchłami. (żydowskie)
Kto się kocha, często szlocha. (polskie)
Kto się kochał sto razy, ten nie zna miłości.(Wacław Szymanowski)
Kto się kocha powoli, tego głowa boli.
Kto się kocha w czytaniu, bywa z duchem w rozmawianiu.(Marcin Bielski)
Kto się komina dotknie, to się usmoli. (polskie)
Kto sie leni-tego się nie ceni.
Kto się lęka-już przegrał. (Karol. Bunsch)
Kto się lęka skutków, niechaj przyczyny nie bada. (polskie)
Kto się lubi kłócić, wnet okazję znajdzie. (polskie)
Kto się lubi ten się chlubi.(Andrzej Niewinny Dobrowolski)
Kto się lubi -ten się czubi. (polskie)
Kto się ludzi nie wstydzi i nie boi się Boga, temu do piekła niedługa droga. (polskie)
Kto się ludzi nie wstydzi, tym się i Pan Bóg Brzydzi. (polskie)
Kto się mądrym urodził, i gęsią orać potrafi. (polskie)
Kto się mądrzejszym czuje, ten głupszemu ustępuje. (polskie)
Kto się miesza w plewy, tego świnie zjedzą.
Kto się między otręby miesza, tego świnie pożrą. (polskie)
Kto się milczeniu przyłoży, stawia sie z niego tron Boży.(polskie)
Kto się modli w kościele, ten czasem diabła miele. (polskie)
Kto się modli zbawia się, kto się nie modli skazuje się na potępienie.(św. Alfons Liguori)
Kto się może bez przyczyny śmiać, ten może i bez bólu płakać. (polskie)
Kto się mści, dwakroć bywa bity.(polskie)
Kto się myje a bez mydła żyje, ten podobny do straszydła. (polskie)
Kto się myje-ten długo żyje. (polskie)
Kto się na Boga spuści, tego Bóg(to On go) nie opuści. (polskie) (to on go)
Kto się nad nędzą rozczuli, nie żałuje i ostatniej koszuli. (polskie)
Kto się nad sobą lituje, nie powinien wymagać, żeby się jeszcze inni nad nim litowali.(Jerzy Drobnik)
Kto się nadyma w szczęściu, kurczy się w nieszczęściu. (polskie)
Kto się na gorącym sparzył, ten na zimne dmucha. (polskie)
Kto się naje rzepy, to ma brzuch jak cepy. (polskie)
Kto się na swój rozum spuszcza, pyszny raczej a nie mądry. (polskie)
Kto się na śmierć odważy, ten się wszystkiego waży. (polskie)
Kto się nazbyt ofiaruje-albo już zdradzie, albo się gotuje. (polskie)
Kto się nazbyt śpieszy, dwa razy jedno robić musi. (polskie)
Kto się nazbyt śpieszy, prędko ustanie. (polskie)
Kto się nazbyt śpieszy, później dojdzie. (polskie)
Kto się nie douczy albo przeuczy, szkodliwszym bywa od prostaka. (polskie)
Kto się nie leni, temu się zieleni. (polskie)
Kto się nie leni, zrobi złoto z kamieni. (polskie)
Kto nie ma odwagi starać się o swoje szczęście, tym samym udowadnia wyraźnie; że tego szczęścia nie jest wart.(Carlo Goldoni)
Kto się nie modli i nie myje, ten jako świnia żyje.(polskie)
Kto się nie podlizuje-ten nie je. (F. Rajczak)
Kto się nie przypomina, o tym zapominają. (polskie)
Kto się nie pyta, temu nie odpowiadają. (polskie)
Kto się nie swarzy (kłóci)-temu Pan Bóg darzy.(polskie)
Kto się nie szanuje, nie będzie szanowany. (polskie)
Kto się nie uczy historii, będzie ją powtarzać.
Kto się nie uczył, nie może uczyć drugiego.
Kto się nieustannie kłóci, ten sobie życie skróci. (polskie)
Kto się nie uważa za szczęśliwego, ten nie jest szczęśliwy. (polskie)
Kto się nie wyrzeka grzechu, spółkuje z szatanem.
Kto się nie zląkł fali wielkiej rzeki, niech się nie obawia spokojnych wód kanału.(chińskie)
Kto się nie zna na grzeczności, nie wart mieć gości.(polskie)
Kto się nigdy nie śmieje, od tego zimno wieje. (polskie)
Kto się nisko kłania, szybko zgarbacieje.(grabieje) (kambodżańskie)
Kto się nisko kłania, temu patrzaj w oczy. (polskie)
Kto się nisko kłania, ten zwykle do kieszeni sięga. (polskie)
Kto się obraca wśród hołoty musi się liczyć z tym; że pewnego dnia zacznie śmierdzieć. (Henry. Jackson Brown)
Kto się o cudze kusi, swoje stracić musi. (polskie)
Kto się o cudze kusi, swym przypłacić musi. (polskie)
Kto się oddaje wszystkim rozkoszom życia, nie odczuwa żadnej.(Philip Chesterfield)
Kto się odważa na śmiałość-ginie, kto się odważa na nieśmiałość-żyje. (chińskie)
Kto się odważył, jakby na poły wygrał. (polskie)
Kto się o gęś prawuje, przeprawuje wołu. (polskie)
Kto się o kurę prawuje, niech się jajkiem kontentuje. (polskie)
Kto się opiera na domniemaniach może równie dobrze posunąć się za daleko jak i za blisko. (Tomasz Moore)
Kto się ośmiela na jawny bunt, ten ma poczucie że się zdradza; że wydaje się w ręce przeciwnika.(Dana Dumitriu)
Kto się ożeni-ten się odmieni. (polskie)
Kto się pilnie usiłował i w lato pracował-Boga prosił, będzie w Jakuba wiele kosił.(polskie)
Kto się poddaje ten panuje. Wierzba poddaje się wiatrom i wiedzie jej się dobrze, aż pewnego dnia zmienia się w ścianę wierzb odporną na wiatry; to jest przeznaczenie wierzby.(Frank Herbert)
Kto się podoba ludziom, ten podoba się również i Bogu.(Talmud)
Kto się poniży-będzie wywyższony. (polskie)
Kto się pośpieszy, ten na tym skorzysta. (łacińskie)
Kto się po świecie włóczy, wiele się rozumu nauczy. (polskie)
Kto się poświęcił dla dobra ludzi, powinien o ich sądzie zapomnieć.(Zygmunt Krasiński)
Kto się prawuje i pieniactwo mnoży, adwokatów pasie a siebie uboży. (polskie)
Kto się prędko bogaci, duszą to przypłaci. (polskie)
Kto się przegłodzi, najsmaczniej zje.
Kto się przerzuci z wódki na mleko, nie pociągnie daleko. (polskie) zajdzie)
Kto się przybliża tego nie odtrącajcie, kto się oddala tego nie zatrzymujcie, kto wraca tego przyjmijcie tak jak gdyby nigdy nie odchodził.(Johan Wolfgang Goethe)
Kto się przyznaje do swojej ignorancji-ukazuje ją jeden raz, kto próbuje ją ukryć-ukazuje ją wiele razy. (japońskie)
Kto się publicznie spowiada, nie chce rozgrzeszenia dla aprobaty.(Nicolas Gomez Davila)
Kto się rad uczy, brzucha nie tuczy. (polskie)
Kto się rad uczy, ciała nie tuczy.
Kto się rano śmieje, w wieczór płacze. (polskie)
Kto się raz sprzeniewierzy, temu potem nikt nie wierzy. (polskie)
Kto się robi na osła, temu wszyscy ładują swoje worki. (niemieckie)
Kto się rozkoszami bawi, zgrzybieje przed czasem. (polskie)
Kto raz odszedł i poznał świat; utracił dom.(Sandor Marai)
Kto rozprawia powołując się na autorytet, nie posługuje się rozumem-lecz raczej pamięcią.(Leonardo da Vinci)
Kto rozśmiesza drugiego, spełnia dobry uczynek.(indonezyjskie)
Kto się rządzi cnotą, ten nie jest sierotą. (polskie)
Kto się sam choć trochę zabrudzi, tego ludzie brudzą jeszcze bardziej. (Joma)
Kto się sam chwali, już nagrodę otrzymał. (polskie)
Kto się sam chwali, tego inni nie pochwalą. (polskie)
Kto się sam chwali, złych sąsiadów miewa. (polskie)
Kto się sam gani, chce aby inni go chwalili.
Kto się sam gani, chce by go chwalono. (polskie)
Kto się sam mocno hamuje, drugim łacno rozkazuje (polskie)
Kto się sam z sobą nie zgodzi, temu żaden nie dogodzi. (polskie)
Kto się sierotami opiekuje, ten sobie niebo gotuje. (polskie)
Kto się skarży i obmawia nie jest doskonały, nie jest nawet dobrym chrześcijaninem.(św. Jan od Krzyża)
Kto się skarży na pracę, ten życia nie pojął; ona jest wielką dźwignią-która wszystko porusza.(Józef Ignacy Kraszewski)
Kto się sobie bardzo podoba, drugim obrzydnie.
Kto się sparzył mlekiem, dmucha na jogurt i pije. (osmańskie)
Kto się sparzył mlekiem ten dmucha na twaróg.(japońskie)
Kto się spoufalił z wygodą, ten całe życie będzie kłótliwy.
Kto się spóźnia do stołu, dostaje kości zamiast wołu. (polskie)
Kto się stara, ten i ma.
Kto się strachu boi-niedaleko zajdzie. (polskie)
Kto się straty boi, ten zarobku nie ma.
Kto się szybko starzeje, ten długo starym będzie. (polskie)
Kto się śmieje ostatni-albo kpi, albo późno pojął.(Sławian Trocki)
Kto się śmieje ostatni, śmieje się najlepiej.(niemieckie)
Kto się śmieje–płaczących zwycięża.
Kto się śmieje zawsze płaczących zwycięża.(Juliusz Słowacki)
Kto się śpieszy-potyka się. (hausa)
Kto się tchórza lęka, ten mu odwagi dodaje. (polskie)
Kto się tłumaczy, ten się oskarża. (niemieckie)
Kto się trzyma przysłów, ten się mądrym stanie. Bo przysłowia uczą trzeba zważać na nie.
Kto się tylko bawi -niczym się nie wsławi.
Kto się ubóstwa boi, nie wart użyć bogactwa.
Kto się uczy grać na instrumencie w starości, zagra na nim na sądzie ostatecznym. (osmańskie)
Kto się umrzeć boi- temu śmierć w oczach ustawicznie stoi. (polskie)
Kto się upija ,ten jest bestyjka. (polskie)
Kto się urodził pod pechową gwiazdą, temu się najprostsze sprawy komplikują.(polskie)
Kto się urodził złodziejem, tego byle sznurek nie odstraszy. (polskie)
Kto się urodził w niedzielę, temu wszystko darzy się na dobre-albo na złe, bo w niedzielę stworzono światło i ciemność. (Talmud)
Kto się usprawiedliwia-oskarża się. (francuskie)
Kto się usuwa w ciszę i cień, ten się di żywych nie liczy. (Adam Asnyk)
Kto się uważa za zbyt ważnego dla małych spraw, ten przeważnie jest za mały dla spraw ważnych.(Jacques Tati)
Kto się w adwencie żeni, temu w zapusty się odmieni. (polskie)
Kto się waha , nie ma nic. (polskie)
Kto się waha ten urodził się do słów nie do czynów.(Zygmunt. Krasiński)
Kto się w czepku urodził, temu szczęście samo przychodzi.(polskie)
Kto się w czym kocha, to rad nabywa. (polskie)
Kto się w czyśćcu śmieje, niech się piekła boi, (polskie)
Kto się wda w prawo, wnet w nim jak w błocie ugrzęźnie (polskie)
Kto się w domu upokorzy, korony z głowy nie złoży. (polskie)
Kto się w dzień boi cieląt, w nocy woły kradnie.(polskie)
Kto się wiatrem karmi-nie utyje. (polskie)
Kto się wiele modli, ten za mało robi. (polskie)
Kto się wiele pyta, ten się wiele uczy.(polskie)
Kto się wiele tłumaczy, ten wiele kłamie. (rosyjskie)
Kto się wielu dróg chwyta, nie idzie lecz błądzi.
Kto się wilka boi, niech do lasu nie wchodzi. (polskie) (nie chodzi)
Kto się w maju (u)rodzi, dobrze mu się powodzi. (polskie)
Kto się w opiekę poda Panu swemu, a całym prawie sercem ufa Jemu, śmiele rzec morze; Mam obrońcę Boga- nie będzie u mnie straszna żadna trwoga.(Jan Kochanowski)
Kto się w piątek śmieje, w niedzielę będzie płakał.(Jean Baptiste Racine)
Kto się w przyjaźni względów domaga, na cnocie tej niedomaga.
Kto się wróblem urodził, kanarkiem nie zdechnie.(polskie)
Kto się wspina na palce, nie stoi pewnie. (chińskie- Lao Cy)
Kto się w styczniu rodzi –temu godzina nie szkodzi.(polskie)
Kto się wstydzi pracy, nie wart chleba i kołaczy. (polskie)
Kto się wstydzi, ten się szydzi. (polskie)
Kto się wszystkich radzi, nic dobrego nie zrobi. (polskie)
Kto się wtrąca do cudzego sporu, ten jakby psa biegnącego łapał za uszy.(żydowskie)
Kto się wychyli żałuje po chwili. (polskie)
Kto się wynosi, sam się poniża.
Kto się wyspał, ten jest zdrów. (żydowskie) (zdrowy)
Kto się zaleca w adwenta, ten będzie miał żonę na święta. (polskie)
Kto się za młodu nie lubi uczyć, ten później z torbą będzie się włóczyć. (polskie)
Kto się za młodu nie nauczy, temu bieda dokuczy. (polskie)
Kto się zanadto zwykł oszczędzać, chorzeje wreszcie z oszczędzania tego. Chwała wszystkiemu co twardym czyni.(Friedrich Nietzsche)
Kto się zaraz na początku choroby kładzie, temu prędko przychodzi do zdrowia.(polskie)
Kto się za wiele namyśla, ten niewiele dokaże. (Fryderyk. Schiller)
Kto się zawsze śpieszy, tego diabeł w pięty bije. (polskie)
Kto się zbliża tego nie odpychajcie, a kto odchodzi tego nie zatrzymujcie, kto wraca tego przyjmujcie tak jakby się nigdzie nie oddalał.(Johann Wolfgang Goethe)
Kto się z błaznem wdaje, sam się nim staje.
Kto się zbytecznie hojnością unosi, sam potem często o jałmużnę prosi. (polskie)
Kto się zbyt młodo żeni, ten wolności nie ceni. (polskie)
Kto się zbytnio śpieszy, nie wróci do domu.(turkiestańskie)
Kto się zbyt nisko kłania, szybko zgarbacieje.
Kto się zbyt śpieszy, później kończy. (łacińskie)
Kto się zbyt ubóstwa boi, nie wart używać bogactwa.(Karol Juliusz Weber)
Kto się z czasem nie liczy, ten nic trwałego nie zbuduje.(Józef Kenig)
Kto się zdał na wolę Bożą, tego piekłem nie zatrwożą. (polskie)
Kto się ze złym wdaje, ten się sam złym staje. (polskie)
Kto się z groszem nie liczy, tego bieda wyćwiczy. (polskie)
Kto się złości na swoją chorobę, ten ją niezawodnie pokona.(Iwan Turgieniew)
Kto się z nieszczęścia cieszy bliźniego, nie ma serca dobrego.(polskie)
Kto się z plewami zmiesza, tego świnie zjedzą. (polskie)
Kto się zwierza boi, niech do lasu nie chodzi.(niemieckie)
Kto się z wózka na wózek przesiada, ten na(w) koszu osiada. (polskie)
Kto się źle ożeni, ten cierpi póki żyje. (polskie)
Kto się żeni dla pieniędzy ma przynajmniej konkretny powód.(Gabriel Laub)
Kto się żeni, to się odmieni. (polskie)
Kto się żeni z miłości, ma piękne noce i szpetne dni. (francuskie)
Kto silniejszy ten wygrywa.(niderlandzkie)
Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie. (polskie)
Kto skończył siew, może spać do żniw. (polskie)
Kto skrywa swój ból, nie znajdzie lekarstwa..
Kto sławę chce mieć powinien zawczasu ze czcią się pożegnać i ćwiczyć się w ciężkiej sztuce odchodzenia w porę.(Zaratustra)
Kto słonia na ucztę prosi, głód do domu wprowadza. (polskie)
Kto słowami zabija, ten miecz ma tępy. (polskie)
Kto słowa nie dotrzymuje, ten słowa niewart. (polskie)
Kto słowika zabija, zasmuci aniołów. (polskie)
Kto słowom serca wierzy, ten nigdy nie zginie.(Emil Zegadłowicz)
Kto słucha a nie wypełnia, wyrzeka się Chrystusa. Słowem wprawdzie wyznaje; czynem przeczy.(św. Ambroży)
Kto słucha baby, pójdzie na dziady. (polskie)
Kto słucha mnie osiągnie spokój, wytchnienie; bez obawy nieszczęścia.(Prz 1.33)
Kto słucha pochlebcę, ten mądrym być nie chce. (polskie)
Kto słucha pod cudzymi ściany, usłyszy własne przygany. (polskie)
Kto słucha prawdy nie jest wcale mniejszy od tego który ją wypowiada.(Khalil Gibran)
Kto słucha próżności, traci na wziętości. (polskie)
Kto sługę rozpuści za młodu, ten w końcu z uporem się spotyka.(Księga przysłów)
Kto służąc Panu często go napomina, ten w niełaskę popadnie
Kto służy Bogu z upodobaniem, będzie przyjęty a błaganie jego dosięgnie obłoków.(Syr 35,15 lub16)
Kto służy godzinami, temu płacą plewami. (polskie)
Kto służy każdemu, od nikogo nie otrzymuje zapłaty. (duńskie)
Kto służy każdemu, nie otrzymuje żadnej zapłaty.(duńskie)
Kto służy z łaski, ma mieszek płaski.(polskie)
Kto smaruje -ten jedzie. (polskie)
Kto snom wierzy, oszukuje siebie. (polskie)
Kto sny miewa -ten wszystkie granice przekroczy. (Jan Lechoń)
Kto sobą nie da rządzić, ten musi na urzędzie błądzić. (polskie)
Kto sobie bierze bogatą żonę, sprzedaje własną wolność.(Feliks Feldheim)
Kto sobie cudze szczęście cukruje, ten swoje bardzo gorzko czuje. (polskie)
Kto sobie długo żyć obiecuje , rzadko się jako trzeba sprawuje. (polskie)
Kto sobie każe grać, musi zapłacić. (polskie)
Kto sobie pomaga, temu i Bóg pomoże. (polskie)
Kto spaceruje z kulawym, uczy się utykać.(osmańskie)
Kto sparzył się gorącą wodą , ma prawo bać się zimnej.(włoskie)
Kto spełnia mistrzów nakazy, odróżni jedwab od gazy. (malajskie)
Kto spiera się z pijanym , jakby kłócił się z nieobecnym. (polskie)
Kto spoczywa na laurach szybko obudzi się na kaktusach.
Kto spośród was jest mądry i rozsądny? niech wykaże się w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami doskonałymi z łagodnością właściwą mądrości.(Jk 3.13)
Kto spółkuje z diablicą, płodzi też diabły. (żydowskie)
Kto sprząta ten wiele zauważa.(Piotr Szreniawski)
Kto sprzecza się z ojcem, tego usta staną się trędowate.(etiopskie)
Kto stado cudze pasie, swoje w nim owieczki miewa. (polskie)
Kto stara się na wszystkie sposoby uniknąć cierpień i nieuniknionych prób życiowych; nie ma ducha chrześcijańskiego.(św. Leopold Mandic)
Kto stara się zapomnieć o przeszłości, ten ryzykuje jej powtórzenie.(George Santayana)
Kto starą babę pocałuje, sto dni odpustu dostępuje. (polskie)
Kto starszych nie szanuje, ten biedę poczuje. (polskie) (starych)
Kto stawia głównie na intelekt ten wprawdzie może zajść daleko; myli on jednak grunt z wodą i kiedyś utonie.(Hermann Hesse)
Kto stawia Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek-nie zginie w ciemnościach.(Mieczysław Kozłowski)
Kto stawia tamy zamiast mostów, tonie na pierwszej przeprawie.
Kto ster trzyma-rządzi.
Kto stoi pod drzewem, je jego owoce.(albańskie)
Kto stoi w miejscu, ten się cofa. (polskie)
Kto stokroć kocha-stokroć cierpi. Kto ma jedną miłość–jeden ma ból; kto nie kocha nie cierpi.(Budda)
Kto stracił cierpliwość, stracił swoją wartość. (murzyńskie)
Kto stracił głowę, tego ona często boli.(Stanisław Jerzy Lec)
Kto stracił głowę, temu już tylko sznur.(białoruskie)
Kto stracił rozum, nie rozumie co stracił.(Władysław Grzeszczyk)
Kto stracił sumienie, pozbył się człowieczeństwa. (Longin Jan Okoń)
Kto stracił swój honor, już niczego więcej stracić nie może.(P. Siro)
Kto stracił wszystko, prócz entuzjazmu, ten powróci na drogę do sukcesu. (H.W Arnold)
Kto stracił żonę- może ją sobie znaleźć, kto stracił rozwagę-ten przepadł.(indonezyjskie)
Kto straci wiarę więcej stracić nie może.(Seneka)
Kto strzela z armaty do wróbla, może go najwyżej ogłuszyć. (Kazimierz Chyła)
Kto strzela złotymi kulami, wnet twierdzę zdobędzie.(niemieckie)
Kto strzeże karności ten idzie ku życiu, kto gardzi uprzedzeniem-ku zatracie.(księga Przysłów 10. 17)
Kto strzeże swego języka, strzeże swoją duszę.(św. Jan od Krzyża)
Kto stworzony do torby, ten kuferka nie będzie miał. (polskie)
Kto stworzył świat?-Dotychczas przyznawał się do tego jedynie Bóg. (Stanisław Jerzy Lec)
Kto sumienie posiada-niech cierpi skoro zdał sobie sprawę z pomyłki. Będzie mu to karą obok katorgi.( Fiodor Dostojewski)
Kto swata, ten wyswata. (rosyjskie)
Kto swego nie ma, ten cudzego nie szanuje. (polskie)
Kto swego nie szanuje, ten i o cudze nie będzie dbał. (polskie)
Kto swe modły odprawi, Pan Bóg mu błogosławi. (polskie)
Kto swe pole w czas zasiewa, ten i dobre żniwa miewa. (polskie)
Kto swoją duszę za bardzo analizuje zawsze natknie się na sito, które prowadzi do ścieków w brudnych kanałach.(Erich Maria Remarque)
Kto swoje nosi ten się nie prosi.(polskie)
Kto swoje złe postępki życzliwie gani, czyni jak ten kto błądzącemu dobra drogę wskazuje.(chińskie)
Kto swój cel osiągnie nigdy nie straci poważania.(Baltazar G. y Morales)
Kto swój ideał osiąga ten wyrasta już tym samym ponad niego.(Friedrich Nietzsche)
Kto swych rodziców poważa, tego Bóg szczęściem obdarza. (polskie)
Kto swym bogactwem się dzieli, innych weseli.
Kto syty- depcze po miodzie. (Księga przysłów)
Kto szalony-rozumie że szaleją drudzy, (polskie)
Kto szanuje samego siebie, ma pogardzie swoje namiętności. (Ali)
Kto szanuje stół, ten i jego nogi. (polskie)
Kto szanuje święta Boże, temu Pan Bóg dopomoże. (polskie)
Kto szczerze wierzy, lżej przez życie bieży. (polskie)
Kto szeląga nie szanuje, niedługo nędzę poczuje.(polskie)
Kto szuka Boga, ten już Go znalazł.(Graham Greene)