S (6001+)

Świat z pozorów nie sądzi.
Świat zupełnie inaczej by wyglądał, gdyby wszyscy głupcy byli leniwi. (Chamfort)
Świat zwykł po niebiosa wychwalać ludzi przyzwoitych i hojnych li tylko dlatego; że na ich zgubie żeruje.(Ivo Andrić)
Świeca gore lichtarz ziębi. (polskie)
Świeca pieca nie rozgrzeje. (polskie)
Świecące niebo, złote gwiazdy, góry morze i migocząca dal, łąki pełne kwiatów, drzewa w rozkwicie-wszystko jest odbiciem Boskiej dobroci.(Arno Potzsch)
Świecenie dobrym przykładem nie wymaga ani świeczki ani ogarka.
Świecie zaśnij wreszcie, zemdlej i nie rań więcej.(Marcin Świetlicki)
Świeci słońce–wystaw brzuch, pada deszcz-wystaw plecy. (pigmejskie)
Świeczka nie należy do wyposażenia słońca. (Antoni Regulski)
Świeczka przed słońcem gaśnie. (polskie)
Świeć pomimo wszystko, bierz przykład ze słońca-ma w dupie czy kogoś razi.
Świerzbi język tego co wie coś tajemnego. (polskie)
Świetny materiał na randkę-pomyślała, wampir z syndromem stadionowego chuligana.(J. R. Ward)
Świeże cierpienia zagłuszają dawne.(Talmud)
Świeże powietrze czyni lekarza biedakiem. (duńskie)
Święci mają sympatyczne wady i niesympatyczne zalety.(Jan Twardowski)
Święci mężowie powiadają że życie to tajemnica. I wierzą w ten koncept z radosnym obliczem. Lecz są tajemnice co gryzą z wściekłości i pragną cię dopaść wśród nocnej ciemności.(Dean Koontz)
Święci Pankracy, Serwacy, Bonifacy to ostatni dworacy.(polskie)
Święci potrafili kochać, i to jest ich cała tajemnica.(Jean Baptiste Henri Lacordaire)
Święci rozpamiętując swoje grzechy nie myślą o swoich winach, ale o miłosierdziu Bożym.(św. Tomasz Merton)
Święci są od świąt, grzeszni świętują co dzień. (Gustaw Sajdok)
Święci są prawdziwymi ludźmi, młodszymi braćmi Zbawiciela, ku nim wędrujemy zawsze przez całe życie zbliżamy się do nich każdym dobrym uczynkiem, każdą odważną myślą i wszelką miłością.
Święci to ludzie wielkiego formatu, którzy ujrzawszy w Bogu swoją wielkość-postawili wszystko na Niego. (Chiara Lubich)
Święta Agata chatę wymiata. (polskie)
Święta Agata w zimę bogata.(polskie)
Święta Agnieszka dogrzeje kamyszka.(polskie)
Święta Agnieszka łaskawa–wypuszcza ptaki z rękawa.(polskie)
Święta Agnieszka–pół zimy końskiej.(polskie)
Święta Agnieszka–wypuszcza skowronka z mieszka. (polskie)
Święta Anka pasie baranka. (polskie)
Święta Anna grzyby sieje.(polskie)
Święta Anna–rola jak panna.(polskie)
Święta Anno uproś wnuka niech ma każdy czego szuka. (polskie)
Święta Barbara chłopa utopi-albo umrozi. (polskie)
Święta Barbara po lodzie-Boże Narodzenie po wodzie. (polskie) (święto Barbary)
Święta Barbara po wodzie–Boże Narodzenie po lodzie. (polskie)
Święta bojaźń chroni i zchowuje w duszy dary otrzymane od Boga, tłumi pychę i poszerza serce na nadzieję. A więc można powiedzieć, że bojaźń Boża jest ojcem nadziei.(Św. Albert)
Święta Cecylia jesień nam umila. (polskie)
Święta Dorota wypuszcza skowronka za wrota.(polskie)
Święta Dorota zapowiada śnieg i błota. (polskie)
Święta Elżbieta śniegiem pokryta.(polskie)
Święta Gertruda–zaprzęgaj woły do pługa. (polskie)
Święta Hanna to już jesienna panna. (polskie)
Święta Honorata figle płata. (polskie)
Święta Jadwiga bydło z pola ściga. (polskie)
Święta Jadwiga ostatnie jabłko dźwiga.(polskie)
Święta Jadwiga szczapy na ogień dźwiga.
Święta Katarzyna adwent rozpoczyna.(polskie)
Święta Katarzyna adwent zawiązała–dziewucha nieszczęśliwa co się nie wydała. (polskie)
Święta Katarzyna adwent zawiązuje–święty Andrzej poprawuje. (polskie)
Święta Katarzyna pokazuje jaka pogodę na(nam) styczeń zgotuje. (polskie)
Święta Katarzyna śluby ucina. (polskie)
Święta Katarzyna śmiechem, święty Andrzej grzechem.(polskie)
Święta Łuca dnia przyrzuca. (polskie)
Święta Łuca dnia dorzuca albo go ukróca. (polskie)
Święta Łuca dni ukróca.(polskie)
Święta Łucja dnia przyrzuca, lecz i zimy nam przyrzuca.(polskie)
Święta Łucja głosi, jaką pogodę styczeń przynosi.(polskie)
Święta Małgorzata pierwsza żniwiarka.(polskie)
Święta Małgorzata w roje pszczół bogata. (polskie)
Święta Małgorzata zapowiada koniec lata.(polskie)
Święta Małgorzata zapowiada środek lata.(polskie)
Święta Marta wodzi głód do czarta.(polskie)
Święta miłości kochanej ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe! Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, Dla ciebie peta–więzy niezelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe. Byle cię można wspomóc, byle wspierać, Nie żal żyć w nędzy nie żal i umierać. (Ignacy Krasicki)
Święta prawda; prawda za która można zostać męczennikiem. (Tadeusz Gicgier)
Święta Pryska, to i lód pryska. (polskie)
Święta Regina–gałęzie ugina. (polskie)
Święta Regina mgły rozpina.(polskie)
Święta–święta–i po świętach. (polskie)
Święta-święta i po świętach, a dupa spuchnięta.
Święta Teresa i Jadwiga, bydło z pola ściga. (polskie)
Święta to czas żeby się spotkać i żeby być razem z tymi których najbardziej kochamy; i którzy nas kochają.
Święta to nie tylko czas na otwarcie pięknych prezentów, ale przede wszystkim czas na otwarcie swoich serc.
Święta Urszula i Kordula, dzieci do pieca przytula.
Święta Urszula perły rozsypała(zamarzła rosa)księżyc wiedział nie powiedział-słońce wstało–pozbierało. (polskie)
Święta Urszula perły rozsypała, rano wstała wszystkie pozbierała.(polskie)
Święta Urszula perły szronu rozsnuła, miesiąc wiedział nie powiedział słońce wstał pozbierało.(polskie)
Święta Urszula przychodzi, ptaki do cieplic wywodzi. (polskie)
Święta Weronika słonko pomyka. (polskie) (wciąż)
Święta ziemia wszystko utrzyma. (polskie)(wszystkich)
Święta Zofija ciepło rozwija.(polskie)
Święta Zofija kłosy rozwija. (polskie)
Święta Zofija śniegiem wywija. (polskie)
Święte dusze czyśćcowe z obowiązku miłości i sprawiedliwości i usprawiedliwionego egoizmu są tak mocne przed Bogiem; niech będą obecne w twoich ofiarach i modlitwie. Aby je nazwać mógłbyś powiedzieć, moje dobre przyjaciółki dusze czyśccowe.(J. Escriva)
Świętego Marka–buchnie ciepło jak z garnka. (polskie)
Świętego Marka–ostatek grochu do garnka. (polskie)
Świętej Agnieszki–pół zimy końskiej. (polskie)
Świętej Agnieszki uschną pieluszki, świętej Agaty-uschną i szmaty.(polskie)
Świętej Halszki dzionek-nuci już skowronek.(polskie)
Święte krowy też mają rogi. (Elżbieta. Grabosz)
Święto Cecylii jesień nam umili.(polskie)
Święto na ręce–post na zęby. (polskie)
Świętości nie szargać trza, żeby święte były. (polskie)
Świętości są potrzebne–cóż byśmy szargali. (Henryk Jagodziński)
Świętość i pokora są godne podziwu, ale rewanż niesie ze sobą dużo większe pocieszenie.(Jill Mansel)
Świętość nie jest luksusem zarezerwowanym dla wybranych, ale naszym najzwyklejszym obowiązkiem. (św. Matka Teresa z Kalkuty)
Świętość nie obawia się manifestowaną obecnością w świątyni, lecz życiem zgodnym z dekalogiem. (Longin Jan okoń)
Świętość nie pozostaje nigdy tak ukryta, by nie znalazła serc które ją łączą.(św. Edyta Stein)
Świętość nigdy nie wychodzi z mody.(Krystyna Perkowska Mazerska)
Świętość tego który ewangelizuje jest źródłem i warunkiem owocnego apostołowania.(ks. Biskup. Jan Szkodoń)
Świętość to dobrowolne i zupełne wybranie Boga w nieustającym akcie miłości i konsekwentne pełnienie Jego woli całym swym życiem w każdej chwili.(Antoni Gołubiew)
Święta to nie tylko czas na otwieranie prezentów,ale przede wszystkim na otwarcie swoich serc.
Święty Alojzy–miód w plastrach dojrzy. (polskie)
Święty Ambroży zimy przysporzy. (polskie)
Święty Andrzej grzechem, święta Katarzyna śmiechem.(polskie)
Święty Antoni od zguby broni. (polskie)
Święty Antoni o gryce siać przypomni. (polskie)
Święty Antoni złodzieja goni. (polskie)(złodziei)
Święty Bartłomiej dorzuć drewek na płomień.(polskie)
Święty Bartłomiej gdy jasny, pogodny; da piękną jesień i zbiór winogron dorodny.(polskie)
Święty Bartłomiej pogodny-jesień pogodna. (polskie)
Święty Bartłomiej szczery, pod koniec roku ostrzy siekiery. (polskie)
Święty Bartłomiej wiele rzeczy umie, bąki dusi, muchy tłumi.(polskie)
Święty Bartłomiej zwiastuje jaka jesień następuje. (polskie)
Święty Błażej–gardła zagrzej.(polskie)
Święty Boże nie pomoże. (polskie)
Świętych co stoją w słońcu, znajdujemy w cieniu.(Jan Twardowski)
Święty Chrzciciel gdy deszczem hojnie skropi pola, nie nagrodzi niepłodno pracy chłopu rola.(polskie)
Świętych rzeczy nie trzeba pospolitować. (polskie)
Świętych z kalendarza nie wyrzucają. (polskie)
Święty epoki; wstrzymuje się z grzeszeniem czekając na wytyczne.(Zbigniew Waydyk)
Święty Eugenii pogodę w czerwcu odmieni.(polskie)
Święty Eugenii pogodę w styczniu odmieni.(polskie)
Święty Gaweł choć nie Paweł, ręczy przecież za to, jaki Gaweł jaki Paweł-takie będzie przyszłe lato. (polskie)
Święty Gaweł ręczy za to, jakie będzie przyszłe lato. (polskie)
Święty Hubert idzie za to, jakie będzie przyszłe lato.(polskie)
Święty Idzi cały miesiąc widzi.(polskie)
Święty Idzi gruszkę na drzewie widzi.(polskie)
Święty Idzi nastręcza, albo już zaręcza. (polskie)
Święty Idzi nic już w polu nie widzi.(polskie)
Święty Idzi wiedzie wrzesień, wnet nadejdzie dżdżysta jesień.(polskie)
Święty Idzi–żyto w stodole widzi. (polskie)
Święty Izydor wołkami orze a kto go prosi to mu pomoże. (polskie)
Święty Jakub bierze kopę za czub.(polskie)
Święty Jakub jasny, zima sucha.(polskie)
Święty Jakub zwykle się z pogodą głosi ale nieraz ulewą wody z rzek podnosi.(polskie)
Święty Jan Jagód dzban.(polskie)
Święty Jan żołądź sadzi a święty Wawrzyniec gładzi. (polskie)
Święty Jerzy zwykle z chłodem bieży. (polskie)
Święty Józef kiwnie brodą, pójdzie(idzie) zima razem z wodą.(polskie)
Święty Józef laską ziemię kole–idziemy chłopy orać w pole. (polskie)
Święty Józef pogodny–będzie roczek urodny.(wodny) (dorodny)(polskie)
Święty Józek wiezie trawy wózek, ale czasami zasmuci –bo śniegiem zarzuci.(przyrzuci) (polskie)
Święty Kajetanie, strzeż od deszczu sprzątanie.(polskie)
Święty Kazimierz groch dmie.(polskie)
Święty który wie że jest świętym, nie jest świętym albo mówiąc inaczej; już nim nie jest.(Elie Wiesel)
Święty Maciej albo topi lody, albo też je robi z wody.(polskie)
Święty Maciej gdy nie zastaje zimy-to ją czyni, gdy zastaje-gubi.(polskie)
Święty Maciej lód z rzek porusza i traci. (polskie)
Święty Maciej zimę straci–albo ją zbogaci. (polskie)
Święty Marcin lody gładzi, gdy ich nie ma–to je sadzi.(polskie)
Święty Marcin mknąc na koniu lubi śniegiem siać po błoniu. (polskie)
Święty Marcin po lodzie, Boże Narodzenie po wodzie.(polskie)
Święty Mateusz dodaje chłodu i raz ostatni podbiera miodu. (polskie)
Święty Mateusz, Marek Łukasz, Jan kręgiem obsiedli ambonę i namiętnie rozprawiają. Czas płynie wiekami a oni o tym samym-o Bogu.(ksiądz W. Oszajca)
Święty Medard gdy pogodny zbiór będzie pewnie dorodny. (polskie)
Święty Medard kropi, czterdzieści dni w deszczu chłopi.(polskie)
Święty Medard w sobie mieści słot, lub pogód dni czterdzieści.(polskie)
Święty Michał blisko-posiałeś już wszystko.(polskie)
Święty Michał kapustę do beczki wpychał.(polskie)
Święty Michał kopy do stodół z pola pospychał. (polskie)
Święty Michał lato przekichał.(polskie)
Święty Michał nie dmucha–chłop w zimie nie chucha. (polskie)
Święty Mikołaj połamie koła a zima nastanie zbuduje sanie.(polskie)
Świętym jest na ziemi kto umiał przyjaźń zabrać ze świętymi. (polskie)
Święty Piotr tak powiada kto nie robi niech nie jada. (polskie)
Święty pomimo tego że chrześcijanin; to jednak wzór do naśladowania.
Święty Prokop, marchwi ukop.(polskie)
Święty spokój-najpierw go pragniesz, a później okazuje się że jest zbyt cicho.
Święty świętego tak nie kocha, jak pijak pijaka. (polskie)
Święty to grosz co zań sobie pokój kupić może. (polskie)
Święty Walek–może narobić kalek. (polskie)
Święty Walenty bywa nieugięty. (polskie)(mroźny)
Święty Walenty gdy odmrozi pięty, na wyżywienie sprzedaj sprzęty.(polskie)
Święty Walenty rad odmrozi pięty. (polskie)
Święty Walenty tych powali, co patronem go nie zwali.(polskie)
Święty Wawrzyniec i święty Bartłomiej jeśli pogody przynoszą, jesień pogodną i niezbyt chłodną ludziom na ten rok uproszą.(polskie)
Święty Wawrzyniec pokazuje, jaka jesień następuje.(polskie)
Święty Wawrzyniec uwija z orzechów wieniec.(polskie)
Święty za młodu-diabeł na starość.(włoskie)
Świnia je przeżute–pies łyka surowe. (żydowskie)
Świnia jest mądrzejsza od pijaka. (polskie)
Świnia która ma dwóch właścicieli z całą pewnością zdechnie z głodu. (angielskie)
Świnia nie chce długo żyć, tylko(jeno) dobrze jeść i pić. (polskie)
Świnia nie mówi do żółwia–popatrz na moje przepiórki. (pigmejskie)
Świnia nie odwyknie od tarzania się w błocie. (gruzińskie)
Świnia potrzebuje wina.
Świnia poucza Minerwę. (łacińskie)
Świnia ryje także pod własnym korytem. (Michał Mieczysław. Szargan)
Świnia się nie myje–i żyje. (polskie)
Świnia świnią będzie.
Świnia świnią zawsze będzie równie w chlewie jak w urzędzie.
Świnia świni dupę ślini.
Świnia świni-nie.Człowiek człowiekowi świadomie.
Świnia świni-świni nieświadomie, człowiek świadomie.
Świnia to stworzenie Boże i nie każdy nią być może. (polskie)
Świnia zostanie świnią choćby na sobie złote siodło miała. (czeskie)(pozostanie)
Świnię, kobietę i pszczoły; trudno ukryć. (angielskie)
Świnię poznać w chlewie, głupca w gniewie. (polskie)
Świństwo nabiera tuszy; kanty zaokrąglają się.(Zbigniew Waydyk)
Świństw się nie robi–one same wyłażą z człowieka.(Wiesław Czermak Nowina)
Świt przerywa często najpiękniejsze sny o nim.(Stanisław Jerzy Lec)
Świt zbiera żniwa nocnych słabości.