T (1001-2000)

Ten kto wyrzeka się całkowicie miłości, jest chory nie mniej od tego, kto oddaje się jej nadmiernie.( Eurypides)
Ten kto występuje w niewłaściwej sprawie, powoduje najwięcej hałasu.(Margaret Fuller)
Ten kto w życiu stara się tylko o swoje interesy,nie wszedł do winnicy Pańskiej.(św. Grzegorz Wielki)
Ten kto zaczyna się wzruszać nędzą drugiego człowieka,zaczyna porzucać grzech.(św. Ojciec Pio)
Ten kto zaczyna wojnę powinien ją przegrać.(Matylda Canetti)
Ten kto zadaje pytania nie może unikać odpowiedzi. (nigeryjskie)
Ten kto zamierza czynić dobro, nie może oczekiwać iż ludzie będą mu usuwać kamienie z drogi; ale musi być przygotowany na to, że mu je będą rzucać pod nogi.(Albert Schweitzer)
Ten kto zamknął się w nienawiści,już się skończył.A narodził się do nowego życia ten kto z piekieł nienawiści wyszedł na światło Boże.(kard. Stefan Wyszyński)
Ten kto za młodu chce być nadczłowiekiem, na starość żałuje-że nie był tylko człowiekiem.(Andrzej Majewski)
Ten kto zaniedbuje i upokarza dzieci,zabija w nich zaufanie,nadzieję i wiarę w jakąkolwiek przyszłość.(Audrey Hepburn)
Ten kto zaprzecza otrzymanemu dobrodziejstwu jest niewdzięcznikiem.Jest niewdzięcznikiem kto je tai a jeszcze większym kto go nie czyni; ale największym niewdzięcznikiem jest ten kto o nim zapomina. (Seneka)
Ten kto za Tobą nie tęskni,nie kocha Cię.
Ten kto zawsze ustępuje innym, sam nie ma żadnych zasad.(Ezop)
Ten kto zbyt długo i zbyt wygodnie umości się w roli ofiary,rzeczywiście się nią staje.(Charlotte Link)
Ten kto zgadza się na jakieś prawo,nie boi się sądu przywracającego go do porządku w który wierzy.Ale największą katuszą dla człowieka jest być sądzonym bez prawa.(Albert Camus)
Ten kto zmyśla pamięta niekiedy za dużo,to znaczy więcej niż pamiętałby człowiek działający w dobrej wierze.(Agata Christie)
Ten kto zna innych jest mądry,ten kto zna siebie jest oświecony.(Too Te Ching)
Ten kto zna innych ludzi,posiada tylko wiedzę. Ten kto zna siebie samego jest człowiekiem oświeconym. (Herbert George Tao- Te King)
Ten kto zna innych posiada tylko wiedzę.Ten kto zna samego siebie jest człowiekiem oświeconym.Ten kto zwycięża innych ludzi jest tylko silny. Ten kto zwycięstwa nad sobą samym odnosi jest człowiekiem potężnym.(TAO TE-King)
Ten kto znajduje rozkosz w zabijaniu–nigdy nie będzie rządził światem.
Ten kto zna jeden język-jest jedną osobą,a ten kto zna wiele języków-jest wieloma osobami jednocześnie. (afgańskie)
Ten kto zna ludzi-jest doświadczony,ten kto zna sam siebie jest oświecony.
Ten kto zna siebie najlepiej-najmniej siebie ceni.
Ten kto zna tylko święte pisma, to tak jakby niczego nie znał; wiedzieć znaczy być. (Nisargagatta Maharaj)
Ten kto z pełną świadomością uznaje się za ograniczonego,jest najbliższy doskonałości.
Ten kto z powodu przeżytego zawodu usiłuje wykreślić miłość ze swego życia,przypomina błazenka który chce dać sobie uciąć głowę z powodu źle dobranej czapki.(Stefan Garczyński)
Ten kto z uporem wypiera się brzydkich stron tego co robi,nigdy nie wyciąga nauki ze swych błędów.( Cassandra Clare)
Ten kto zwraca uwagę na drobne niewygody, przykrości i zmartwienia-sam je wyolbrzymia.
Ten kto zwróci człowiekowi zagubioną przez niego modlitwę,da mu to co dla niego najwartościowsze i największe.(Christian Morgenstein)
Ten kto zwycięża innych ludzi–jest(tylko) silny,ten kto zwycięża samego siebie-jest potężny. (Lao Tse)
Ten kto żałuje kija-nienawidzi syna swego,kto go kocha –karze zawczasu.(Salomon)
Ten kto życzliwie wskazuje drogę błądzącemu jest jak człowiek który drugiemu pozwala zapalić pochodnię od swojej; wszak jego własna pochodnia nie będzie przez to świecić mniej jasno.(Quintus Eniusz)
Ten kto żyje bez narzucania sobie dyscypliny-umiera bez godności. (islandzkie)
Ten kto żyje dla siebie,umiera na poróżno.
Ten kto żyje swoją własną legendą, wie to wszystko co wiedzieć powinien.I tylko jedno może unicestwić jego marzenie strach przed porażką.(Paulo Coelho)
Ten kto żyje z własnej pracy,lepszy od bogobojnego.(Talmud)
Ten którego imię jest wymawiane–żyje.(egipskie)
Ten którego kochają zostanie zbawiony,choć kocha się dlatego że się nie rozumie.(Jan Twardowski)
Ten którego kochamy krąży po naszych marzeń nieskończonej otchłani.
Ten którego myśl nie wybiega daleko, zobaczy udrękę z bliska.(Konfucjusz)
Ten którego się kocha, jest wciąż niewidzialny. (Jan Twardowski)
Ten którego twarz nie promienieje światłem, nigdy nie zmieni się w gwiazdę.(William Blake)
Ten który chce mnie skłonić do zmiany religii, czyni to bez wątpienia jedynie dlatego iż sam nie zmieniłby swojej gdyby go zmuszano.(Montesquieu)
Ten który cię stworzył wie również, co ma z tobą zrobić.(św. Augustyn)
Ten który dla nas zechciał się narodzić, nie chciał abyśmy Go nie rozpoznali.I dlatego tak się ukazuje by ten wielki sakrament dobroci Bożej, nie stał się przyczyną wielkiego pobłądzenia.(św. Piotr Chrtzolog)
Ten który jest pokonany-wygrywa. (japońskie)
Ten który jest Synem Boga stał się synem człowieka, aby człowiek zjednoczony ze słowem i przybrany–stał się dzieckiem Boga.(św. Ireneusz)
Ten który jest uczony-a nie umie nauki swej ku podobnemu zażyć, jest jako ślepy pochodnie noszący który inszym świeci–a sobie zawodzi. (polskie)
Ten który kocha powinien dzielić los tego, kogo kocha.(Michaił Afanasjewicz Bułhakow)
Ten który kocha, staje się zaślepiony wobec przedmiotu swojej miłości.(Platon)
Ten który mówi o wadach innych z innymi rozmawia o twoich.(Denis Diderot)
Ten który nic nie robi zawsze ma wielu pomocników.(Lew Tołstoj)
Ten który nie jest kochanym, jest zawsze samotny wśród tłumu.(George Sand)
Ten który nie ma nic, nie potrzebuje pomocy.
Ten który nie potrafi przebaczyć, niszczy most po którym sam musi przejść.(George Herbert)
Ten który odkłada godzinę swojego nawrócenia, podobny jest wieśniakowi, który czeka aż cała rzeka przepłynie.Lecz ona pynie i będzie płynąć bez końca.(Horacy)
Ten który otwiera drzwi szkoły, zamyka bramy więzień.(Victor Hugo)
Ten który powiedział ,,żadna praca nie hańbi,, na pewno nie znał ani jednego polityka.(Andrzej Majewski)
Ten który pragnie przekonać innych powinien zaufać nie właściwemu argumentowi, lecz właściwemu słowu.Siła dźwięku działa zawsze mocniej niż siła argumentu.(Józef Konrad Korzeniowski)
Ten który pragnie zwieźć do domu całe bogactwo Indii, musi nosić bogactwo Indii w sobie.(James Boswell)
Ten który pyta pozostaje głupcem przez parę chwil, lecz ten który nie zadaje pytań; będzie nim zawsze. (chińskie)
Ten który rodziców swych czym może wspiera, bez przyjaciela i bez dostatków umiera.
Ten który się uczy a nie myśli–jest stracony.Ten który myśli i nie uczy się-znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie.(Konfucjusz)
Ten który stworzył człowieka z błota, czyż nie potrafi przemienić go w anioła.(św. Augustyn)
Ten który trwoni cudze dobra, nigdy sam nie dojdzie do bogactwa. (wietnamskie)
Ten który ukradł wielbłąda, i ten który ukradł igłę-jednako noszą miano złodzieja.(gruzińskie)
Ten który walczy z potworami winien uważać, by samemu nie stać się jednym z nich.Kiedy spoglądasz w otchłań ona również patrzy na ciebie.
Ten który zaczyna z przekonaniem-kończy pełen wątpliwości; ale gdyby zaczynał wątpiąc skończyłby będąc pewien.(Francis Bacon)
Ten który zgadza się na jakieś prawo, nie boi się sądu przywracającego go do porządku w który wierzy; ale największą katuszą dla człowieka jest być sądzonym bez prawa.(Albert Camus)
Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie.Ale czci mnie na próżno ucząc zasad podanych przez ludzi.
Ten ma duszę jak śledź. (żydowskie)
Ten mało kocha kto jeszcze słowami potrafi wyrazić jak bardzo kocha.
Ten ma odwagę kto przyznaje się że jest tchórzem.(Fernandel)
Ten ma więcej w pięści niż tamten w głowie. (polskie)
Ten mądry który najmniej głupi jest.
Ten mądry który najmniej mędrkuje.
Ten młody co zdrów ten bogaty co nie winien, ten wesół co nie uważa-a Bogiem się cieszy. (polskie)
Ten młodzieniec tak dużo czyta że ciekawe kiedy on znajdzie czas aby coś wiedzieć. (żydowskie)
Ten mnie wnet namówi, kto czyni co mówi.
Ten moment gdy wiesz że masz rację, ale nie chcesz się kłócić z idiotą.
ten moment kiedy zakładasz słuchawki, i nagle cały świat ma ci coś do powiedzenia.
Ten moment naprawdę istnieje, to chwila w której spływa na nas cała siła gwiazd i pozwala nam czynić cuda.(Paulo Coelho)
Ten może deptać węże, głaskać lwy i tury.Kto wyrwał z siebie żądło, rogi i pazury.(Adam Mickiewicz)
Ten może kochać kto doświadczył miłości.(św. Ojciec Pio)
Ten najbardziej olśniewa talentami, kto więcej rozdaje niż otrzymuje.(Mikołaj Ostrowski)
Ten najbardziej się w prawdzie kocha, kto ją sobie rzecze. (polskie)
Ten nasz amerykański system nazwijmy go ammerykanizmem,nazwijmy go kapitalizmem,nazwijmy go jakkolwiek,daje każdemu z nas wspaniaałą okazję jeśli tylko jesteśmy w stanie osiągnąć go obydwiema rękami i wykorzystać.(Al Capone)
Ten najszczęśliwszy, czy królem czy chłopem; kto znajduje spokój w swoim domu.(Johann Wolfgang Goethe)
Ten najszczęśliwszy z ludzi któremu nic zapału do książek nie ostudzi.(Jan Kasprowicz)
Ten na zatratę niechybnie bieży, kto ludzi ma za nic i w Boga nie wierzy. (polskie)
Ten nie rozumie kto rozumieć nie chce. (polskie)
Ten nie umie mówić, kto nie potrafi milczeć.(norweskie)
Ten niewiarygodny moment, kiedy patrzysz w lustro i zadajesz sobie pytanie; co ty sobie do cholery myślałeś?-i ta uwierająca w tyłek odpowiedź; nie wiem!
Ten niezręczny moment-gdy kogoś pocieszasz, a sam jesteś w gorszej sytuacji niż on.
Ten nie żył po kim nie została sława. (Adam Mickiewicz)
Ten o którym mowa–nie wart zachodu. (żydowskie)
Ten osiągnął sukces kto pracował dobrze, śmiał się często i kochał bardzo.(Elbert Green Hubbard)
Ten pan zdaniem moim, kto przestał na swoim.
Ten pełen wad lecz idealny mężczyzna, zmienił jej życie na zawsze.(Paullina Simons)
Ten pierwszy sukces to dopiero początek klęski. (Feliks Rajczak)
Ten poniża drugiego człowieka, kto chce go sprowadzić do swojego poziomu.(Andrzej Majewski.)
Ten popełnił zbrodnię komu przynosi korzyść. (łacińskie)
Ten prezydent wstaje każdego ranka,patrzy na Amerykę i jest dumny-że może ogłosić;Mogło być gorzej.Mogło być gorzej? oczywiście że nie.To co definiuje nas jako amerykanów.
Ten przeklęty diabeł-zawołała, doprowadził mnie do stanu błogosławionego.(Karl Kraus)
Ten przyjaciel co prawdę mówi. (polskie)
Ten przyjaciel prawdziwy kto w nieszczęściu życzliwy.
Ten rok pokazał mi, że obojętne co się dzieje wstaję. Podnoszę dupę i idę dalej.
Ten rząd jest najlepszym który staje się zbędnym. (Wilhelm Humboldt)
Ten sam kamień służy i do kamieniowania i do budowy. (karaimskie)
Ten sam wicher który gasi mały płomyk, wznieca wielki pożar.(żydowskie)
Ten się chełpi, kogo inni chwalą.(Anna Maria Mianowska)
Ten się drapie kto ma paznokcie. (greckie)
Ten się kłania pierwszy, kto grzeczniejszy. (polskie)
Ten się kłopocze tym co ma, tamten kłopocze się–że nic nie ma.Kłopot zawsze wolę jednak pierwszy. (Aleksander Fredro)
Ten się myli kto nie rachuje. (polskie)
Ten się nazywa ojcem, kto wychował a nie kto zrodził.(Talmud)
Ten się nie myli kto nie rachuje. (polskie)
Ten się najbardziej cieszy kto uciechą nie grzeszy. (polskie)(najlepiej)
Ten się naprawdę śmieje kto się śmieje ostatni.(Jean Pierre Claris de Florian)
Ten się nie boi, kto złego nie broi. (polskie)
Ten się nie myli, co nic nie robi. (polskie) (kto)
Ten się sam zdradza, i zniszczeje, kto złe czyniąc ma dobrą nadzieję.
Ten się śmieje kto ma zęby.(Krystian Fred)
Ten się śmieje kto się ostatni śmieje. (polskie)
Ten się śmieje kto się śmieje ostatni. (Gilbert Cesborn)
Ten się śmieje ostatni, kto ma ryby w matni. (polskie)
Ten się śmieje ostatni kto najwolniej(wolniej) kojarzy.
Ten się śmieje sam kto się śmieje ostatni. (Gilbert Cesborn)
Ten smutek kiedy ciągle wydaje ci się,że jutro powinien być piątek; a jutro nawet nie jest środa.
Ten sobie wieku skróci,kto się nieustannie kłuci.
Ten stąpa po różach,co po grządkach depce.(Stanisław Jerzy Lec)
Ten szczęścia nie ma,komu w drewnianym kościele cegła na łeb spadnie.
Ten śpi najlepiej,kto nie wie o tym że źle śpi. (Alojzy Żółkowski)
Ten świat istnieje tu i teraz,a po śmierci będzie bez znaczenia.(Cykam)
Ten świat jest absurdem.(Aleksander Camus)
Ten świat jest do wytrzymania, trzeba tylko nauczyć się oddychać tym powietrzem.
Ten świat jest młynem, któregoś dnia nas zmiele. (osmańskie)
Ten świat ma tak wiele dla nas jeśli tylko mamy oczy które to widzą, serce które to kocha i dłonie które to dla nas zbierają.
Ten świat schodzi na psy-spytasz się dlaczego? Cóż wystarczy tylko spojrzeć na to miasto a nie tylko patrzeć na samego siebie.
Ten świat sprawia że przez otwartość stajemy się-paranoikami,indywidualistami.(Maxime Chattam)
Ten temat ma jakby dwie strony,można to porównać do splatania sznura.Jeśli bedziemy skręcali za mocno-pęknie,jeśli jednak nie skręcimy w ogóle-nie będzie liny.Chodzi o odnalezienie czegoś naturalnego pośrodku.(Lama OLe Nydahl)
Ten tka dobrą chusteczkę kto swego syna sam wychowa. (argentyńskie) (chustę)
Ten toksyczny świat funduje zdrowym ludziom chemioterapię.
Ten tylko ani jednego dnia nie utraci, kto w każdym coś dobrego zrobi dla swych braci.(Ignacy Krasicki)
Ten tylko bogaty,kto więcej nie pragnie niż ma. (polskie)
Ten tylko jest mądry, kogo dwa razy oszukać nie można.
Ten tylko jest mężczyzną kto podoba się kobiecie. (Jean de la Fontaine)
Ten tylko ma prawo karcić kto kocha. (Rabindranath. Tagore)
Ten tylko ma serce,kto ma je dla drugich.(F. Hebbel)
Ten tylko ma swe serce, który go używa. (Cyprian Kamil Norwid)
Ten tylko naprawdę poznać może wielkość i mądrość Stwórcy,kto usiłuje wyczytać Jego myśli w wielkiej księdze zwanej przyrodą.(Justus Liebig)
Ten tylko odczuwa pustkę w życiu, kto ma pustkę w sobie. (Tadeusz Kotarbiński)
Ten tylko po ludzku żyje kto pracuje i nie pije. (A. Osipowicz)
Ten tylko się nie myli kto nic nie robi.
Ten tylko stanie na wydarzeń czele,ten tylko wrogów stopom swym podściele kto wiele cierpiał i kto kochał wiele.(Zygmunt Krasiński)
Ten tylko wygrywa, kto umie wyczekiwać. (polskie)
Ten tylko zasługuje na wolność i życie,kto co dzień musi je zdobywać.(Johann Wolfgang Goethe)
Ten uczynił czyja korzyść. (łacińskie)
Ten umrze nie skarżąc się,kto posiadł kobietę którą kochał.(Alfred Musset)
Ten wiedzie życie prawe wolne od przywiązań, który się nie denerwuje i nie gniewa na nikogo.(św. Franciszek z Asyżu)
Ten wierzy naprawdę kto czynem pokazuje w co wierzy.(św. Grzegorz Wielki)
Ten winien kogo nie ma. (polskie)
Ten wróg zawsze najstraszniejszy,którego nigdzie spostrzec nie można.(Wincenty Lutosławski)
Ten wszystko może, kogo Bóg wspomoże.
Ten zasługuje na miano silnego człowieka kto umiał z wroga uczynić przyjaciela.(Aboth de Nathan)
Ten zaś co nie(ni) dla siebie mądry, ni drugiego przestróg nie szuka, nie jest zdatny do niczego.(Platon)
Ten zaś kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem.(1Kor 6.17)
Ten zdobył uznanie wszystkich, kto połaczył przyjemne z pożytecznym.(Cyceron)
Ten zrobił-komu to przynosi korzyść.
Ten zwycięża choćby był powalony i zdeptany-kto miłuje.A nie ten który w nienawiści depcze.(kard. Stefan Wyszyński)
Ten zyska kto będzie cierpliwy. (gruzińskie)
Ten żal do samego siebie kiedy chciałeś dobrze, a wyszło jak zawsze.
Ten żyje dobrze, kto żyje wyłącznie dla innych.(G. Borsara)
Ten żyje w mądrości, kto widzi siebie we wszystkim i wszystko w sobie.(Bhagawad Gita)
Teodorek wiezie ziarna worek. (polskie)
Teologia jest negacją religii, logika i matematyka negacją teologii.
Teologia powoduje w religii mniej więcej to samo, co trucizna w środkach spożywczych.(Napoleon Bonaparte)
Teologia stała się złem, gdyż nie jest tyle poszukiwaniem prawdy; ile podtrzymywaniem systemu przekonań. (Anthony de Mello)
Teologia uczy jak zdobywać niebo. ( Kartezjusz)
Teoria względności ma pełne oparcie w faktach.Żyjemy coraz szybciej i jednocześnie dłużej.(Andrzej Majewski)
Teolog który nie kocha sztuki, poezji, muzyki, natury; taki teolog może być niebezpieczny.(kard. Josef Ratzinger)
Teoretycznie istnieje możliwość doskonałego szczęścia wierzyć że jest w nas coś niezniszczalnego-i nie dążyć do tego.(Franz Kafka)
Teoretycznie jestem wolna, praktycznie uwięziona w przeszłości i wspomnieniach.
Teoretycznie królem zwierząt jest lew-ale praktycznie robak.(Aleksander Świętochowski)
Teoretycznie nie pasowali do siebie, ale praktycznie nie widzieli poza sobą świata.
Teoria ewolucji, liczy się z każdą małpą.
Teoria jest wtedy kiedy wiemy wszystko; a nic nie działa.Praktyka jest wtedy kiedy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.W tym pomieszczeniu łączymy teorię z praktyką; nic nie działa i nikt nie wie dlaczego.( prof. Jan Miodek)
Teoria; kraina w której wszystko nam się udaje.
Teoria najbujniej pleni się na ugorach. (Tadeusz Konwicki)
Teorie naukowe są sposobem patrzenia na świat.(Paul Karl Fayerabend)
Teorie też tworzą historie.(Jerzy Michał Wąsik)
Te podróże w mroku, już bez powodu.
Te prawa nigdy wszystkich naraz nie zadowalają, co nie znaczy że są złe.Kiedy na przykład tygrys zjada małpę jest to niedobre dla małpy ale dobre dla tygrysa; po prostu takie jest życie.(Winston Groom)
Terapeuciinformująże aby odnaleźć wewnętrzny spokój należy dokończyć to co się zaczęło.Dziś dokończyłam dwie butelki wina i tort;już mi lepiej.
Teraz budując zacznę od dymu z komina.(Leopold Staff)
Teraz gdy już nauczyliśmy się latać w powietrzu jak ptaki,pływać pod wodą jak ryby, brakuje nam tylko jednego; nauczyć się żyć na ziemi jak ludzie.(Bernard Shaw)
Teraz gdy już poznałem się na ludziach, wolę psy.(Fryderyk II Wielki)
Teraz gdy wszystko zrozumiała, czuła się naga i zdegustowana.(Dan Brown)
Teraz jest dla mnie oczywiste że nie zawsze to co widzisz, jest tym czym się wydaje być.
Teraz jest epoka intelektu i globalizacji a nie granic i podziałów.Gdyby mój ojciec wstał z grobu i zobaczył, że nie ma granicy polsko niemieckiej; to pewnie zmarłby na zawał serca.(Lech Wałęsa)
Teraz jest tak wiele mediów dzięki Internetowi i ludziom, tak łatwo i tanio można wystartować z gazetą lub magazynem.Są po prostu miliony głosów i ludzie chcą być wysłuchani.(Rupert Murdoch)
Teraz już sama nie wiem czy to ja mam takiego pecha, czy po prostu w tych czasach każdy facet to dupek.
Teraz już wiem na pewno że tam na końcu tęczy czeka na mnie spełnienie marzeń (Cecelia Ahern)
Teraz kiedy jestem już po pięćdziesiątce, świat z tą swoją pogonią za jakimiś układami, profitami-staje się dla mnie coraz bardziej nieznośny.(Marek Kondrat)
Teraz natomiast wiedziała, że tragedią będzie żyć dalej i znosić te długie lata samotności.(Ann Pratchett)
Teraz nie bronią, lecz rozumem zwyciężaj. (polskie) (zwyciężają)
Teraz nie dosyć jest pochlebiać–ale jeszcze trzeba posmarować. (Alojzy Żółkowski)
Teraz nie ma sensu zaczynać, ogarnę się po nowym roku.
Teraz nie pora myśleć o tym czego ci brak, lepiej pomyśl co możesz zrobić z tym co masz.
Teraz nie wierzysz w miłość, ale spotkasz kogoś przy kim zapomnisz jak się oddycha.
Teraz o Panie, pozwalasz odejść słudze twemu. (łacińskie)
Teraz pijemy.(Horacy)
Teraz pomaganie jest modne, kiedyś nie było modne; bo było oczywiste.(Bogusław Linda)
Teraz potrzebowałabym osoby która ze mną usiądzie, poda mi kubełek gorącej herbaty i nie pytając o nic pomilczy ze mną.
Teraz przyjaźń zanika na rzecz znajomości.
Teraz spójrzcie na nas wszystkich, tylko popatrzcie jacy zrobiliśmy się popaprani.(Stephen King)
Teraz też są piękne czasy, tylko musi upłynąć sto lat by tak powiedziano.(Krzysztof Kąkolewski)
Teraz trzeba pić.(Horacy)
Teraz wiem co jest miłość; nie Wenus łaskawa spłodziła ją-lecz lwica na pustyni krwawa.(Szymon Zimorowic)
Teraz wiemy że Visa, Master Card i Pay Pal są instrumentami amerykańskiej polityki zagranicznej.To coś czego do tej pory nie widzieliśmy.(Julian Assange)
Teraz wiem że jeśli ktoś czeka aż będzie gotów, to będzie czekał przez całe życie.(John Flanagan)
Teraz wiem że miłość istnieje na tym świecie.Ale jest ukrzyżowana-a my razem z nią.(Jan Mirbel)
Teraz więc pozostają wiara, nadzieja, miłość-te trzy; lecz z nich największa jest miłość.(Biblia)
Teraz wyglądamy trochę lepiej jak powiedział pewien ojciec obciąwszy głowę synowi, który zezował. (Karol Dickens)
Teraz zrobię wszystko abyś żałował.
Teraźniejszość-część wieczności która oddziela domenę rozczarowań od królestwa nadziei.(Ambrose Bierce)
Teraźniejszość jest jak rana-chyba żeby zapełnić ją rozkoszą.(Stanisław Ignacy Witkiewicz)
Teraźniejszość jest linią rozciągniętą nad przeszłością.Sekret przejścia po niej tkwi w tym, żeby nigdy nie patrzeć w dół.(Sean Stewart)
Teraźniejszość jest to poseł wysłany od tego co już zniknęło po to-co jeszcze ma zniknąć.Jest to dziecko wspomnienia–a karmicielka nadziei.
Teraźniejszość ma jedyną gwarantowaną cechę, z czasem staje się wspomnieniem.(Kazimierz. Brandys)
Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem. Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość.Tak więc nie żyjemy nigdy ale spodziewamy się żyć; gotujemy się wciąż do szczęścia a co za tym idzie – nie kosztujemy go nigdy.(Blaise Pascal)
Teraźniejszość obciążona jest przeszłością i brzemienna w przyszłość.(Gottfried Wilhelm Leibniz)
Teraźniejszość podobnie jak cisza; nie istnieje.
Teraźniejszośc przemyka niezauważona, bo wciąż gonisz za przyszłością albo żyjesz przeszłością.
Teraźniejszość to część wieczności, która oddziela zakres rozczarowania od zakresu nadziei.(Ambrose Gwinnett Bierce)
Teraźniejszość to przyszłość która właśnie staje się przeszłością.
Teraźniejszość to stan między dawnymi dobrymi czasami i piękniejszą przyszłością. (Żarko Petain)
Teraźniejszość zawsze postępuje, przyszłość ciągle się wycieńcza, przeszłość nieustannie rośnie.(Stefan Witwicki)
Tere fere kuku-strzela baba z łuku.
Terrorem władza swą słabość zdradza.
Terror jest zawsze ten sam zmienia się tylko jego pseudonim.(Maria Kuncewiczowa)
Terror ma zawsze przyczynę, tylko jego cel i środki są fałszywe. Terror to rak ducha.Komórki niszczą się wzajemnie.Terror to przeżuty. Przyczyną terroru jest bezradność. Terror to najpodlejsza z ludzkich akcji. (Anna Jokai)
Terror potęguje strach i odwagę dwie właściwości bardzo niebezpieczne dla dyktatora.(Bertold Brecht)
Te same fakty jednym dają dużo do myślenia, innym tylko do gadania.(Janusz Roś)
Te same palce które dziś salutują, jutro mogą pokazywać figę.(Zbigniew Waydyk)
Te same zdolności które ułatwiają ludziom zdobycie majątku, stają się przeszkodą w jego używaniu. (Antoine Rivarol)
Testament jest na wypadek amen.
Testosteron jest źródłem istnienia człowieka.
Teściowa i synowa w jednym domu to jak dwa koty w jednym worku. (żydowskie)
Teściowa to matka co przestała być potrzebna.(Anna Kowalska)
Teściowa umrze–synowa będzie żyć. (wietnamskie)
Teściowie jak dzwonią, to już stoją pod drzwiami.
Te upały przypominają człowiekowi, w jakiej części składa się z wody.
Te wszystkie wybory, których nie dostrzegamy. W każdym momencie są tak samo ważne.
Te wyższe przyjemności zaczynają się dość nisko. (Stanisław Nyczaj)
Tezy obrony można niekiedy oprzeć na łysinie prokuratora.(Gilbert Keith Chesterton)
Też jestem dzieckiem Boga, starym dzieckiem.(ks. Jan Twardowski)
Też mam prawo się mylić.
Też tak masz? Za dużo rozmyślasz przed snem.
Też umiem zatrzepotac rzęsami i pomachać tyłkiem, by dostać to czego chcę. Jednak wolę osiągnąć coś osobowością i inteligencją niż dupą.
Tęcza blaknie a człowiek umiera.(maoryskie)
Tęcza jest szalikiem nieba. (Ramon Gomez de la Serna)
Tęcza ludzkiego wnętrza barwi szarość życia.
Tęcza po burzy–pogodę wróży. (polskie)
Tęcza; przepięknie wygląda światło w fazie rozkładu.(Valeriu Butulescu)
Tęcza; uśmiech nieba od ucha do ucha ziemi. (Urszula Zybura)
Tęcza zaczyna się tam, gdzie zranione serce zaczyna śpiew.
Tęgie głowy mieszczą się zwykle na lichych posturach.(Lech Konopiński)
Tęgie głowy potrzebują twardego karku.
Tęgie mrozy, ratuj kozy.(polskie)
Tępa siekiera dębu nie powali. (polskie)
Tępa strona maczety jeżeli ją wytoczyć, też będzie ostra. (indonezyjskie)
Tępą siekierą niewiele narąbiesz.
Tępcie nie ludzi ale ich złe czyny. (Aleksander Świętochowski)
Tępego wzroku nie zaostrzysz.
Tępi ludzie są jak tępe noże, niby krzywdy nie robią-ale za to jak irytują.
Tępo nadaje smak życiu. (Oskar Wilde)
Tępota czasem kaleczy.
Tępy człowiek jest zawsze pewny siebie a człowiek pewny siebie jest zawsze tępy.(Henry Louis Mencken)
Tępy mężczyzna jest zawsze pewny siebie w miłości.(Lucjan Kieł)
Tępy nóż nie pokraje nawet mięsa, leniwy człowiek nie wykona nawet najlżejszej pracy. (tuwińskie) Tępy nóż zastąpi ostrą rękę. (chińskie)
Tęsknią tylko niepogodzeni.
Tęsknię-ale nie wolno Ci tego wiedzieć.
Tęsknię za czasami gdy byłem młodszy i myślałem że już ogarnę się życiowo, jak będę mieć tyle lat co mam teraz.
Tęsknię za czasami które nigdy nie wrócą.
Tęsknię za tobą-to nie przechodzi. Czasem tylko mniej boli.(Mats Strandberg)
Tęsknimy ale nie robimy nic aby to zmienić.
Tęsknimy za kimś kto kochałby nas bezwarunkowo.Ale kto mógłby nas znać i kochać bardziej od nas samych.
Tęsknisz za przeszłością nie ciesząc się teraźniejszością.A za parę lat to o teraźniejszości będziesz myśleć z tęsknotą.
Tęsknota boli, samotność przybija.Razem powoli niszczą od środka, dlaczego od środka? bo z zewnątrz udajesz zawsze że jest dobrze.
Tęsknota do pieca to ciężka choroba dla bałwana.(Hans Christian Andersen)
Tęsknota i wróblowi przypina złote pióra.(Lidia Jasińska)
Tęsknota–jedna z najgorszych kar.
Tęsknota jest częścią miłości, jeśli nigdy nie byłeś daleko, to nie wiesz jak silnie kochasz.
Tęsknota jest jedyną prawdziwą cechą człowieka.(Ernest Bloch)
Tęsknota jest najdokładniejszym sposobem, pomiaru siły miłości.(Paweł Grzonka)
Tęsknota jest osadem w kielichu życia.(Ambrose Bierce)
Tęsknota jest połową życia a obojętność połową śmierci.(Khalil Gibran)
Tęsknota jest po to żeby jej nie rozumieć.
Tęsknota jest żywiołem, podobnie jak ziemia lub wiatr.(Halina Poświatowska)
Tęsknota może zafundować nam wieczne umieranie.
Tęsknota nie jest stanem który mija, ludzie zwyczajnie się do niej przyzwyczajają i z czasem przestaje ona im przeszkadzać.
Tęsknota–słowo zużyte–otwarło mi swoją dal.Jak różne są rzeczy ukryte, w króciutkim wyrazie; żal.( Antoni Słonimski)
Tęsknota-tęsknota. Uczucie najbardziej niewypowiedziane, stan próżny wszelakiej ulgi; ucisk serca ciągły i jednostajny.(Stefan Żeromski)
Tęsknota to bliskość w oddaleniu.(Andrzej Poniedzielski)
Tęsknota to chyba najdziwniejsze uczycie na świecie.Z jednej strony obumierasz, nie możesz funkcjonować normalnie bo jest tak silna. A z drugiej strony to dzięki niej uświadamiasz sobie jak bardzo kogoś kochasz.
Tęsknota?-to jest uczucie dla zwierząt w menażerii.(Wacław Berent)
Tęsknota to najdokładniejszy sposób, pomiaru miłości.(Grzonek)
Tęsknota to piękne uczucie, gdy i ktoś ją czuje.
Tęsknota to także forma życia.(Dorota Terakowska)
Tęsknota wabi wspomnienia.
Tęsknota za człowiekiem to najgorsza kara, jaką można dostać od życia.
Tęsknota za dzieckiem przejawia się u mężczyzn tym–że sami dziecinnieją.(Magdalena Samozwaniec)
Tęsknota za kimś kogo się kocha, zawsze zaczyna się jeszcze przed rozłąką.
Tęsknota za kimś kto nas zranił,to tak naprawdę tęsknota za cząsteczką serca;którą ze sobą zabrał.
Tęsknota za kobietą jest jak długo trwające uporczywe zapalenie okostnej. (Kornel Makuszyński)
Tęsknota za Tobą to moje hobby, troska o ciebie to moja praca.Uszczęśliwianie cię to mój obowiązek, kochanie Cię to całe moje życie.
Tęsknota za ukochaną istotą jest jak ból zęba czy ucha, nie można od niej uciec.(John Galsworthy)
Tęsknota zawsze zaczyna się jeszcze przed rozstaniem.(Katarzyna Rygiel)
Tęsknotę, gorycz ogarniająca myślącego człowieka, żal do ułomności natury ludzkiej. Strach przed nieznaną pośmiertną przyszłością–łagodzi kobieta. (Edward Lubowski)
Tkamy marzenia, cerujemy rzeczywistość.(Lidia Jasińska)
Tkwić w przeszłości to tak jak iść przed siebie plecami do przodu.Zawsze przegapisz-to co jest przed tobą.
Tkwię w zawieszeniu niczym wisielec w swej pętli, ostatkiem sił bezgłośnie wierzgając jeszcze tylko nogami.
Tkwię zawieszony między piekłem i rajem-jestem w czyśćcu, czy tak się kończy moje życie.(Jeffrey)
Tkwi w człowieku pewna mistyczna zaborczość, która-widzieć utożsamia z mieć.(Karol Irzykowski)
Tlący jest zapach potrzeb.
Tłoczą się jak śledzie w beczce. (polskie)
Tłumaczenia są jak kobiety, wierne nie są piękne, piękne nie są wierne.
Tłumaczenie się jest oznaką słabości.(Agatha Christie)
Tłumaczenie tobie co to jest uczciwość, jest co najmniej tak bezsensowne; jak jedzenie zupy widelcem.
Tłumaczyć z polskiego; na nasze. (polskie)
Tłumaczył się że opluwał heretyka, aby zgasić stos.(Wiesław Brudziński)
Tłum był wielki, ale ludzi niewielu.(Diogenes z Synopy)
Tłumienie w sobie życia uczuciowego jest błędem. Każda emocja posiada wartość i wzbogaca życie.(John Galsworthy)
Tłum jest głównym wrogiem artyzmu, i chwila w której zapanuje demokracja będzie wyrokiem śmierci dla twórców.(Zofia Nałkowska)
Tłum krzyczy jednymi wielkimi ustami, ale je tysiącem małych.(Stanisław Jerzy Lec)
Tłum ludzki zawsze kieruje się emocjami, nigdy rozsądkiem.(Wiliam Alger)
Tłumom raźniej, gdy więcej w nich zer.(Wiesław Malicki)
Tłumy tworzą jednostki, nigdy odwrotnie.
Tłum zawsze bywa bezlitosny. (Henryk Sienkiewicz)
Tłusta zupa nie paruje, rozumny człowiek–nie złości się. (buriackie)
Tłuste kury mało jajek niosą. (polskie)
Tłuste życie chudy testament. (niemieckie)
Tłusty brzuch nie rodzi subtelnego konceptu.
Tłusty czwartek, i oby poszło w cycki.
Tłusty czwartek, jedyny dzień w którym wszyscy się chwalą ile zjedli a nie ile wypili.
Tłuszczem nie popsujesz smaku kaszy. (chakaskie)
Tłuszcze pełnią ważną rolę w życiu człowieka, najważniejsze z nich to olej i wazelina.(Andrzej Majewski)
Tłuszcz jest smaczny-nawet jeżeli ty go nie jesz. (kirgiskie)
Tłuszcz nie utkwi ci w gardle (czuwaskie)
Tłuściochu dajże coś chudzielcowi. (buszmeńskie)
Tnij drzewo zdrowe, a zgniłe samo upadnie. (polskie)
To absurd dzielić ludzi na dobrych i złych, ludzie są albo czarujący albo nudni.(angielskie)
To absurd twierdzić, że człowiek jest dobry albo zły; człowiek jest dobry i zły.(Elbert Green Hubbard)
Toalety są środkiem przekonania świata, że nie schodzimy niżej swego poziomu.(Louis Aragon)
To bardziej przerażające niż gdyby ktoś obcy skradał się po korytarzach.Od obcego można uciec.Nie można uciec od samego siebie.(Stephen King)
To bardzo brzydko nie mieć wielkiego ducha do mówienia dobrze ani dobrego zmysłu do milczenia.(La Bruyere)
To bardzo ładny zawód być ładną kobietą.(Bernard Fontenelle)
To bardzo niebezpieczne, gdy mąż publicznie okazuje względy swojej żonie, stwarza to podejrzenie że bije ją gdy są sami.(Oskar Wilde)
To bardzo niebezpieczne zaglądać głębiej kobiecie w serce. (Mikołaj Gogol)
To bardzo niedobrze jeżeli kobieta przeżyje najgorsze co może jej się zdarzyć, bo potem nie boi się już niczego.A to bardzo źle, gdy kobieta niczego się nie boi.(Margaret Mitchell)
To bardzo osobliwe gościć swoje wnuki, nim się jeszcze ma dzieci.(Kerstin Gier)
To bardzo pasjonujące pomagać ludziom, którzy sami umieją sobie radzić.(Margaret Mitchell)
To bardzo ważne aby człowiek umiał zmieniać od czasu do czasu punkty widzenia świata; nie wolno przywiązywać się do jednego okna.(ks. Józef Tischner)
To bardzo ważne aby mieć marzenia i umieć marzyć.(Sally Nicholls)
To bardzo ważne z której strony drzwi jest klucz. (Leopold Nowak)
To bez znaczenia, nie skończą nam sie pieniądze; dopóki mam to.(Karakalla)
To będzie zależało od was, czy wykorzystacie daną wam szansę.A trudno jest przegrywać.(Blachman Jeremy)
Tobie chyba w mózgu chomiki grają w ping ponga.
Tobie o chrześcijaninie który w sakramencie chrztu przeszedłeś fale Jordanu, słowo Boże obiecuje rzeczy daleko większe i wznioślejsze gdyż ofiaruje ci przyjście i dojście do samych niebios.(Orygenes)
To błoto nie jest mi obojętne, jest częścią mojej ojczyzny.(Valeriu Butulescu)
To bolesna prawdaale wojny są tym dla ludzkości, czym pożary lasów dla przyrody.(Andrzej Majewski)
To boli-kiedyś blisko teraz obcy sobie ludzie i trudno, tak musiało być.Nie mam złudzeń, nie mam pretensji, nie czuję nienawiści.
To boli, taka nieznajomość mojej osoby.Nawet kuzyn kolegi mojego przyjaciela wie, że najbardziej lubię goździki.Jemu nie mówiłam, tobie tak–pamiętasz.
To Bóg stworzył wieś-a miasta są dziełem człowieka. (William Cowper)
To ból sprawia, że wygrana smakuje tak dobrze.
To brak wiary w siebie sprawia że ludzie boją się podejmować wyzwania. Ja w siebie wierzę. (Muhammad Ali)
To brak zrozumienia siebie samych powoduje większość cierpień.(Dorothy Rowe)
To była jedna z pierwszych rzeczy, za które go pokochała. Świadomość tego że ten zraniony, sarkastyczny chłopiec; tak bardzo dbał o to co kocha.(Cassandra Clare)
To była pierwsza rzecz, której musiałem się o niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć- a mianowicie tego, że ona jest tylko swoją własnością, a to co mi daje, jest kwestią jej wyborów.
To był człowiek postępowo religijny, zgadzał się że człowiek pochodzi od małpy; ale tych z Arki Noego. (Stanisław Jerzy Lec)
To było wyjątkowe i niezapomniane przeżycie ale trwało zaledwie chwilę ponieważ mieliśmy dużo pracy do wykonania. Widoki były po prostu nadzwyczajne.(Neil Armstrong)
To był udany tydzień w pracy, w ciagu tych pięciu dni chciałam się zwolnić tylko cztery razy.
To były czasy, kiedy samochód i małżonka brano na całe życie.
To bzykanie coś oznacza. Takie bzyczące, bzykanie nie bzyka bez powodu. Jeżeli słyszę bzykanie to znaczy że ktoś bzyka, a jedyny powód bzykania jaki znam to ten że jest się pszczołą.(A. A. Milne ,,Kubuś Puchatek’’)
To chłopak powinien starać się o dziewczynę-a nie odwrotnie. Ale na drodze staje jego zasrana duma.
To cholerne uczucie kiedy wydaje ci się że masz coś w dupie, a tak naprawdę boli cię to zajebiście mocno.
To chyba jest właśnie miłość. Kiedy się ma kogoś w domu i zawsze się do niego wraca.(Jeffery Deaver)
To chyba smutne gdy nie ma się tego co było, i tego co będzie.(Dorota Terakowska)
To ciągła bliskość a nie separacja sprawia; że miłość przemija.(Sophie Hannah)
To ciekawe że tracimy tak dużo ludzi, a gdy umyka nam ta jedna-nasz świat się wali.
To cierpienie i tylko cierpienie otwiera człowiekowi wewnętrzne zrozumienie.(Gandhi)
To ciężko kochać bez wzajemności.
To co budujesz latami, może runąć w ciągu jednej nocy. Buduj mimo wszystko.( Matka Teresa z Kalkuty)
To co budzi lęk zwykle jest najbardziej wartościowe.
To co było już nie wróci, więc nie warto się tym smucić.
To co było już nigdy nie wróci, więc trzeba wykorzystać każdą chwilę.(Jakub Urbaniak)
To co chcesz narodzić zależy także od tego z kim spałeś.(Jan Cybis)
To co chcesz ukryć najszybciej dociera do niepowołanych uszu.
To co cię dręczy zakopujesz głęboko i myślisz-że tego nie ma.To dlaczego nie śpisz.?
To co cię nie zabije wcale cię nie wzmocni,złamane serce nigdy nie zapomni-zostaną ci rany a potem blizny.Pogódź się z tymże niektórych rzeczynigdy nie zrozumiesz,nie wybaczysz,nie bedziesz mógł zapomnieć.Pozwól sobie na żałobe.
To co cię unieszczęśliwi w starości, to złe przyzwyczajenia w młodości.(św. Jan Bosko)
To co czyni godnym pochwały nasze czyny, to nie trudności na które napotykamy w działaniu; ile miłość która nas do działania popycha.(św. C. la Colombiere)
To co czynimy nie jest nigdy zrozumiane, jedynie chwalone lub ganione.(Fryderyk Nietzsche)
To co czynimy za życia, odbija się echem w wieczności.
To co czyni się dzieciom, one uczynią społeczeństwu.(K. Menniger)
To co czyni wychowanie najtrudniejszym to niezmienność.To co czyni je skutecznym to przykład.(A. Mosso)
To co czyni życie radosnym to nieczynienie rzeczy które się nam podoba czynić.Ale znajdowanie przyjemności w rzeczach które musimy wykonywać.(Wolfgang Goethe)
To co dają za darmo, na ogół nic nie jest warte.(Małgorzata Musierowicz)
To co dajemy ze smutną duszą i z przymusu nie jest miłe; i nie ma w tym nic sympatycznego.(św. Grzegorz z Nazjanzu)
To co dla ego jest słabością, w gruncie rzeczy jest jedyną prawdziwą potęgą. (Eckhart Tolle)
To co dla gasienicy jest końcem swiata, mistrz nazywa motylem.(Richard Bach)
To co dla larwy jest końcem świata, reszta świata nazywa się motylem.(Lao- Tse)
To co dobre dla chirurga, to przedwczesna siwizna i hemorojdy.
To co dobre rzadko przychodzi łatwo.(Edward Michael Grylls.
To co do nas nie należy, nie może być nazywane wadą ani cnotą.(św. Grzegorz z Nyssy)
To co doskonałe, nie mogło mieć początku.(Friedrich Nietzsche)
To co dostaniesz z rąk drogiego i mądrego człowieka–to cukier, miód, który otrzymasz od człowieka złego i nieuczciwego–okaże się żółcią. (armeńskie)
To co dozwolone nie jest miłe, co zakazane pobudza moje pragnienie.(Owidiusz)
To co działa najlepiej,co najsilniej popycha ludzi do wysiłku,to najzwyklejsze i najprostsze dążenie do pieniędzy.(Michel Houellbecq)
To co dziś jest rzeczywistością wczoraj było nierealnym marzeniem.(Paulo Coelho)
To co dziś nas cieszy,jutro zasmucić może. (polskie)
To co dziś nas śmieszy–jutro zasmucić może. (murzyńskie)
To co dziś jest stare,kiedyś było nowe.
To co Ewa związała swoim niedowiarstwem,Maryja rozwiązała swoją wiarą.(św. Ireneusz)
To co fantastyczne,nigdy nie jest absurdalne.(Julio Cortazar)
To co inni gotują w gorącej wodzie,cierpliwy ugotuje w zimnej. (murzyńskie)
To co intuicyjne,może uzyskać potwierdzenie empiryczne.(Janusz Detrych)
To co istnieje pomiędzy przyjaciółmi,nigdy się nie kończy. (Brayan William)
To co ja lubię w meżczyznach,to jest uczucie.Powinno się je po prostu od mężczyzny…czuć.Nie musi być codziennie werbalizowane,to nie musi być codzienny dotyk,codzienny seks.(Olga Kackowska-Kora)
To co jeden poeta mówi o drugim poecie,można powiedzieć nie będąc żadnym.(Stanisław Jerzy Lec)
To co jest bardziej cywilizowane,nie znaczy że jest bardziej ludzkie.
To co jest bardziej zakazane,człowiek bardziej pożąda.(L. Ariosto)
To co jest łatwe–zawsze ktoś zrobi. (Janina. Ipohorska)
To co jest między nami jest tak samo przyjemne; jak jest trudne.
To co jest miłość? To spacer podczas bardzo drobniutkiego deszczu.Człowiek idzie i dopiero po pewnym czasie orientuje się; że przemókł do głębi serca.(Friedrich Nietzsche)
To co jest modlitwą,ukrywa się głęboko w naszej duszy i znane jest tylko Bogu.Niekoniecznie wyraża się w słowach lub w innych znakach.(Jan Zieja)
To co jest naprawdę nowe,zachwyca lub przeraża.(Julio Cortazar)
To co jest naszym panem, jest i wrogiem naszym.(Jean de La Fontaine)
To co jest piękne–jest dobre,a co jest dobre będzie z pewnością piękne. (Safona)
To co jest podobne do dobra z całą pewnością jest dobre.(św. Grzegorz z Nyssy)
To co jest podobne do miłości,jest zawsze miłością.(T. Bernard)
To co jest prawdą w pewnej(jednej) epoce,staje się błędem w innej.(Voltaire)
To co jest prawdą w świetle lampy nie zawsze jest prawdą w świetle słońca.(Joseph Joubert)
To co jest prawdziwe najczęściej nie jest rzeczywiste.(Zofia Nałkowska)
To co jest prawdziwe, nie potrzebuje rozgłosu.
To co jest prawdziwe nigdy nie przestanie istnieć.
To co jest przepełnione miłością jest zakryte przed oczyma,a widoczne dla serca.(ks. Jan Filewicz)
To co jest przyczyną największych twoich zmartwień(cierpień),jest zarazem źródłem twoich największych radości.
To co jest roztropnością w prywatnym życiu każdej rodziny,nie może być szaleństwem w życiu wielkiego królestwa.(Adam Smith)
To co jest teraz udowodnione, kiedyś sobie tylko wyobrażano.(William Blake)
To co jest używane do dowiedzenia wszystkiego innego, nie może samo być dowodzone.(Jeremy Bentham)
To co jest w kotle, znajdzie się i na warząchwi. (perskie)
To co jest w świetle oglądamy w ciemności.(Tytus Carus Lukrecjusz)
To co jest wysokie należy przekraczać w najniższym miejscu a to co szerokie w najwęższym.(buriackie)
To co jest wytworzone z formy czystej myśli, a nie mocą autorytetu; tylko to należy do filozofii.(Fryderyk Hegel)
To co jest w życiu najważniejsze, jest zawsze za darmo.
To co jest za tobą i to co jest przed tobą, jest niczym w porównaniu do tego co jest w tobie.Kieruj się sercem-reszta przyjdzie sama.
To co jest zdrowe jest najczęściej nudne, a to co jest nudne jest najczęściej zdrowe.(Tennessee Williams)
To co jest złe w życiu moralnym, jest złe także w życiu politycznym.
To co jest zrozumiałe dla nas, nie musi być takie dla innych.
To co już jest odległością albo sprawia, że oddalasz się od kogoś, albo uświadamia ci, jak bardzo go potrzebujesz.(Estelle Maskame)
To co kobieta myśli o innych kobietach, jest sprawdzianem jej charakteru.(George Meredith)
To co kochamy, mówi nam jakimi jesteśmy.(Thomas Merton)
To co kosztuje mało pracy, daje zwykle skromne wyniki.(kirgiskie)
To co leży za nami i co leży przed nami, jest niczym w porównaniu do tego; co leży w nas. (Ralph Waldo Emerson)
To co ludzie mówią o tobie za plecami, ustala twoją pozycję w społeczności.(Edgar Howe)
To co ludzie nazywają dobrocią trzeba trzymać w ryzach tak dokładnie; jak to co nazywają niegodziwością. (Georg Bernard Shaw)
To co ludzie nazywają fatalną nieuchronnością, jest zwykle tylko ich własną głupotą.(Arthur Schopenhauer)
To co ludzie nazywają wiedzą podobne jest do mgły nad polami.Kiedy słońce wzniesie się nad horyzont mgła zniknie w jego promieniach.(Khalil Gibran)
To co ludzie uważają za fantazję jest często faktem, natomiast fakty bywają uznane za fantazję; wszystko jest sprawą punktu widzenia.(Peter Weir)
To co łatwe rób jakby było trudne, to co trudne rób jakby było łatwe.(Baltazar Gracjan Y Morales)
To co łatwo przychodzi, tego poźniej się nie szanuje.
To co łączy nie powinno dzielić, a to co dzieli nie powinno rozdzielać.(Bogusław Bujak)
To co ma być w sztuce żywym, wszystko to musi przejść duszę twórcy.(Stanisław Witkiewicz-ojciec)
To co ma dawać światło, musi ciągle płonąć.(Victor Frankl)
To co ma grzywę–jest koniem, to co ma kołnierz-kożuchem. (ałtajskie)
To co mało kosztuje, mało też jest cenione.(Miguel de Cervantes)
To co mamy w rękach jest chwilowe, to co mamy w sercu zostanie tam na zawsze
To co mamy w sercu jest dużo więcej warte, od tego co posiadamy.
To co marzec sobie marzy–to jest sęk dla gospodarzy. (polskie)
To co masz do powiedzenia–powiedz w odpowiednim czasie. (gruzińskie)
To co matka śpiewa do kołyski idzie za człowiekiem, całą drogę aż do trumny.(H.W. Beecher)
To co miałam w sobie najcenniejszego, już bardzo dawno umarło i żyję jedynie wspomnieniami.(Haruki Mutakami)
To co mnie nie boli innych dotyka.
To co monarcha każe drukować w gazetach-nie prezentuje się dobrze.Władza powinna działać a nie przemawiać.(Johann Wolfgang Goethe)
To co moralne rozumie się samo przez się. (Friedrich Theodor Vischer)
To co możemy przechować na półkach, możemy wyrzucić z pamięci.(Auguste Forel)
To co może się nie udać–nie uda się na pewno.
To co możesz uczynić nie jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym co nadaje znaczenie twojemu życiu.(Albert Schweitzer)
To co możesz zawsze dać, to twój uśmiech.Zawsze jest cię na niego stać.
To co możesz zrobić sam–zrób sam, nie czekaj na drugiego.(niemieckie, rosyjskie, angielskie hiszpańskie, francuskie, włoskie)
To co możliwe w młodości tego nie można na ogół mieć w pełnych rozmiarach i wszystkich formach.Dlatego niemal wszyscy są ofiarami złudzenia, że utracili młodość; która przecież mogła być o tyle lepsza- nie, nie mogła.(Leszek Kołakowski)
To co można stracić w ciągu chwili, buduje się najdłużej.
To co mówisz i robisz powinno być tym samym co myślisz i czujesz.(Beata Pawlikowska)
To co musiałeś odkryć samodzielnie zostawia w tym umyśle ścieżkę, którą w razie potrzeby możesz pójść jeszcze raz.( Georg Christoph Lichtenberg)
To co my nazywamy przypadkiem, jest być może logiką Bożą. (Georges Bernanos)
To co nadaje sens życiu, nadaje także sens śmierci.(Antoine de Saint Exupery)
To co najbardziej liczy się w życiu to wprowadzenie chociaż odrobiny szczęścia do życia innych.(Powel)
To co najbardziej tajemnicze w człowieku; głupota. (Stefan Napierski)
To co najlepsze bywa zazwyczaj bardzo delikatne, a wszystko co kosztowne wymaga większej ostrożności i starannej opieki.(św. Kolumban–opat)
To co najlepsze, może dobrem nie być.(Tadeusz Kotarbiński)
To co najprzeźroczystsze jest już pierwszym stopniem mętności.(Johann Wolfgang Goethe)
To co najtrwalsze łatwo może zmienić się w nietrwałe, jeśli nie będzie pielęgnowane.(Kamil Ejsmont)
To co najważniejsze, nie może być na łasce tego co mniej ważne.(Johan Wolfgang Goethe)
To co należy do naszej przeszłości nigdy nie powinno być naszą przyszłością.
To co na pierwszy rzut oka wydaje się ogromnie ciężkie, miłość uczyni bardzo lekkim.(Christopher Harvey)
To co naprawdę bawi, to też i wzrusza.(Jadwiga Skibińska Podbielska)
To co naprawdę nowe, zachwyca lub przeraża.(Julio Cortazar)
To co naród wyłania z siebie najlepszego, daje o nim dostateczne świadectwo.(Zofia Nałkowska)
To co nas łaczyło, wybitnie(łudząco) przypominało miłość.
To co nas łączy to historia która nigdy się nie kończy.
To co nas najbardziej odróżnia od siebie, to częstotliwość zadawania pytań; na które nie ma gotowych odpowiedzi.
To co nas spotyka przychodzi spoza nas.(Jan Twardowski)
To co naturalne–nie przynosi wstydu.(łacińskie)
To co nazywacie w starcu roztropnością to jedynie paniczny lęk, zastrupiała i nadęta bojaźń przed każdym przedsięwzięciem.(Savinien Cyrano de Bergerac)
To co nazywamy człowieczeństwem, bywa często zezwierzęceniem.(Piotr Rudnicki)
To co nazywamy hojnością jest zwykle próżnością robienia prezentów.(La Rochefoucauld)
To co nazywamy zarządzaniem, w ogromnej mierze polega na utrudnianiu ludziom pracy.(Peter Drucker)
To co nie boli to nie życie, to co nie przemija to nie szczęście.
To co nie jest dla wieczności, jest z pewnością dla próżności.(św. Franciszek Salezy)
To co nie jest w stanie mnie zniszczyć; umacnia mnie jedynie.(Friedrich Nietzsche)
To co nie mieści się w głowie odbija się w oczach, a nieraz wychodzi na zewnątrz słowem ujęte.
To co nie spełnia nie zawsze spełnia to co miało spełniać.
To co niszczy indywidualność to żądza panowania; niezależnie od tego jak ją ochrzcimy.(John Stuart Mill)
To co nosimy na twarzy jest o wiele ważniejsze od ubrań które nosimy na grzbiecie.
To co nowe jest już stare.
To co oczywiste przeczytaj jeszcze raz.(Piotr Szreniawski)
To co odczuwa się jako pewność bezwzględną, nigdy nie jest prawdą.(Oskar Wilde)
To co odeszło w płomieniach, zazieleni się na nowo.(Agnieszka Janczy)
To co odróżnia człowieka który studiował od samouka, to nie miara wiedzy ale inny stopień witalności i pewności siebie.(Milan Kundera)
To co odróżnia zwykłą kobietę od damy, to-to samo co odróżnia jednego mężczyznę od drugiego; szczegóły.
To co odziedziczyłeś po swoim ojcu musisz na nowo zdobyć.W przeciwnym razie to nie będzie twoje. (Johan Wolfgang Goethe)
To co ongiś zwano sławą, laurami, trofeami, triumfami, wieńcami; zamieniło się dziś w gotówkę. (Montes1uieu)
To co otrzymujesz osiągając swój cel, nie jest nawet w przyblizeniu tak ważne-jak to czym się stajesz w procesie dążenia do niego.(Zig Ziglar)
To co piszemy otwiera się w nas jak ciemność rozdarta błyskawicą(Anna Kamieńska)
To co piszesz, jest najbardziej do ciebie podobne.(arabskie)
To co płynie z głębi naszego serca, nie wymaga wysiłku.
To co podtrzymuje cierpliwość, musi być nadzieją nagrody.(św. Jan Bosko)
To co pogrąża człowieka to wcale nie upadek do wody, lecz pozostawanie pod wodą.(Paulo Coelho)
To co ponad dobrymi jest często dużo gorsze niż złe. (wschodnie)
To co prawdziwe jest w stanie przetrwać wszystko, sztuczne i tak prędzej czy później się rozleci.
To co przed oczami, najczęściej bywa niewidoczne
To co przeraża nas w ciemną burzliwą noc, za dna wydaje się zaledwie interesujące.(Stephen King)
To co przeznaczone, tego się przecież i tak nie uniknie.(Andrzej Sapkowski)
To co przychodzi nam zbyt łatwo-nisko cenimy.(Thomas Paine)
To co przychodzi-szczęście, to co odchodzi-męka. (karakałpackie)
To co przydarza(yło się) jednemu człowiekowi, spotyka większość z nas.Życie ludzi nie różni się aż tak bardzo, chociaż jesteśmy skłonni wierzyć w swoją niepowtarzalność.(Charles Bukowski)
To co przykryte wydaje się ciekawsze, niż to co na wierzchu.(Dorota Terakowska)
To co raduje i podnosi ciało musi mieć na celu łatwiejsze poddanie go duszy.(św. Jan Bosko)
To co robię jest niemal niszowe.Nie liczę że nagle wywalę hit na miarę Budki Suflera, wiem że to jest niemożliwe.Nie mam umiejętności komunikowania się z tak szeroką publicznością. Z tym trzeba się raz na zawsze pogodzić i traktować to jako specyfikę swojej pracy.(Grzegorz Ciechowski)
To co robię nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną.Na tym polega piękno szaleństwa.
To co robimy dla siebie-umiera razem z nami. To co robimy dla świata dla innych jest wieczne.(Albert Einstein)
To co robimy na płótnie jest tylko wehikułem dla wyobraźni; obraz powinien wprowadzić ją w ruch. Tak jest w dobrym malarstwie.(Jan Cybis)
To co rośnie nie robi wiele hałasu.
To co się dzieje z nami, nie zawsze jest tym-co dzieje się w nas.
To co się liczy dla nas nie musi się liczyć dla innych, nawet jeśli jesteśmy sobie bliscy.(Jonathan Carroll)
To co się liczy to nie czynić wiele ale wkładać dużo miłości w to co się czyni.(Bł. Matka Teresa z Kalkuty)
To co się mieści w duszy każdego z wierzących, jest daleko ważniejsze niż to co podziwiamy na niebie. (św. Leon Wielki)
To co się mówi od siebie, jest zawsze poezją.(Ernest Renan)
To co się odkłada na później–stygnie. (chakaskie)
To co się pisze w winiarni-czyta się w piekle. (osmańskie)
To co się posiada nigdy nie zrekompensuje tego; co się utraciło.(Jodi Picoult)
To co się pospolicie nazywa intelektualizmem, powinno się raczej nazywać szablonem.U nas ludzie myślą że każdy który myśli tym samym już dobrze myśli.(Karol Irzykowski)
To co się powie człowiekowi prosto w twarz, nie jest plotką. (chińskie)
To co się robi w łóżku nigdy nie jest niemoralne, jeśli przyczynia się do utrwalenia miłości.(Gabriel Garcia Marquez)
To co się robi ze smutkiem lub z przymusem, jest niemiłe i odarte ze wspaniałomyślności.(św. Grzegorz z Nazjanzu)
To co się spełnia, nie zawsze spełnia to, co miało spełniać.
To co się śpieszy–zawsze się spóźnia. (polskie)
To co się w największym wysiłku tworzy winno wyglądać tak, jakby powstało szybko- prawie bez wysiłku, z zupełną łatwością na przekór prawdzie.(Michał Anioł)
To co się źle zaczyna, może się skończyć tylko lepiej.(Carlos Ruiz Zafon)
To co siła niszczy, wola odbudowuje.(E. M. de Freitas Moura Guedes)
To co słuszne i to co łatwe; to dwie różne rzeczy.(Kami Garcia)
To co słyszymy tysiąc razy, dobrze jest zobaczyć choć jeden raz. (buriackie)
To co sprowadziły wiatry, uniosły ze sobą huragany. (arabskie)
To co szkodzi-uczy. (łacińskie)
To co świat dał wiatr z plewą rozwieje.(Elżbieta Drużbacka)
To co teraz jest stare, kiedyś było nowe.(łacińskie)
To co teraz wydaje ci się trudne, pewnego dnia będzie rozgrzewką
To co trzyma mnie przy życiu, jednocześnie mnie zabija.(Angelina Jolie)
To co u innych nazywamy grzechem w naszym wykonaniu, jest jedynie doświadczeniem życiowym. (Ralph. Waldo. Emerson)
To co ukrywasz, tłumisz i osądzasz żyje swoim życiem w twojej nieświadomości.Jeśli masz się przebudzić, musisz objąć to świadomością pozbawioną osądu.(L. Jacobson)
To co u możnych tego świata nazywa się silną wolą, u osłów zwiemy uporem.(Julian Tuwim)
To co uszy słyszą ma pozostać między nimi.
To co uważamy za cnoty, jest tylko zbiorem różnych postępków i interesów, które los albo nasza zręczność umiały zespolić.I nie zawsze dzielność i czystość są przyczyną że dany mężczyzna jest dzielny a kobieta czysta.
To co uważamy za okazję–nierzadko jest prowokacją losu.(Józef Bułatowicz)
To co warto zrobić zasługuje też na to aby zrobić to dobrze.(Nicolas Poussin)
To co wciąż robimy stanowi o nas.(Arystoteles)
To co w człowieku jest naprawdę ludzkie, jest w historii milionów lat ewolucji, bardzo świeżego pochodzenia.(Antoni Kępiński)
To co wewnątrz człowieka.Co z tego że poznaję przepiękną dziewczynę, jeśli ona jest fałszywa, nieprzychylna i nadąsana.(Joanna Krupa)
To co widziane jest doczesne, a to co niewidziane-wieczne.(Jeri Smith Ready)
To co widzimy jest zawsze kwstią perspektywy.
To co wiecznie kobiece-pociąga nas wzwyż.(Johan Wolfgang Goethe)
To co wiecznie zawodzi–wiecznie jest przedmiotem nadziei. (Maria Dąbrowska)
To co w jednym ogrodzie uchodzi za chwast, w innym jest najważniejszą rośliną.(Anne Bishop)
To co wiem pojąć może każdy, tylko serce me jest moją wyłączną własnością.(Johan Wolfgang Goethe)
To co w jednym ogrodzie uchodzi za chwast, w innym jest najważniejszą rośliną.(Anne Bishop)
To co w kobiecie (nas) pociąga, rzadko nas do niej przywiązuje.(Joseph. Collins)
To co włoży starsza siostra–włoży i młodsza. (kirgiskie)
To co w polityce zaczyna się od lęku, kończy się szaleństwem.(Samuel. Taylor. Coleridge)
To co wydaje nam się takie groźne w mroku, staje się przyjazne gdy oświetlimy je światłem.(Avatar)
To co wydaje się straszne-można przetrwać, ponieważ jesteśmy tak niezniszczalni; jak nam się wydaje.(John Green)
To co wygląda łatwo jest trudne.
To co wygląda na koniec, może być nowym początkiem.
To co wygląda na niemożliwe potrafi rozwiązać moja teściowa, i to bez pomocy komputera.
To co wygląda trudno-jest niemożliwe.
To co wylało się z czarki-już do niej nie wróci. (buriackie)
To co wypowiadają usta, niech uzna umysł; to co oznajmia słowo niech czuje i serce.(św. Ambroży)
To co wystarcza jest nadmiarem dla mądrego. (Eurypides)
To co wywołuje płacz przyjaciela, wywołuje również śmiech wroga. (uzbeckie)
To co w życiu doczesnym najcenniejsze, może okazać się bez znaczenia dla życia wiecznego.(Józef Stanisław Tischner)
To co za nami, i to co przed nami ma niewielkie znaczenie w porównaniu z tym, co jest w nas.(Oliver. Wendell. Holmes)
To co zazwyczaj uważamy w człowieku za dojrzałość, jest rodzajem zrezygnowanego rozsądku.(Albert Schweitzer)
To co zbudowano przemocą, będzie zniszczone sprawiedliwością. (azerbejdżańskie)
To co zbyt głupie by je powiedzieć, śpiewa się jako libretto operowe.(Pierre Augustin Beaumarchais)
To co zbywa bogatym powinno służyć jako konieczne ubogim.Natomiast to co konieczne ubogim często służy jako zbytek bogatym.(Domat)
To co zdobyliśmy z najwyższym trudem–najbardziej kochamy. (Seneka)
To co ze szczerego serca jest zawsze odpuszczone.
To co zjadłeś w gościnie–starczy tylko do progu. (jakuckie)
To co z lwa srogiego czyni, chytrego lisa to-konieczność. (perskie)
To co znaczy już wiele, nie znaczy już nic.
To co znajduje się za nami i to co znajduje się przed nami, jest drobnostką w porównaniu z tym co jest w nas.(Ralph Waldo Emerson)
To co znamy–jest kroplą, czego nie znamy-morzem. (łacińskie)
To co znane nie jest jeszcze przez to, że jest znane czymś poznanym.(Fryderyk Hegel)
To co zostało już raz wyjawione, musi pozostać zapamiętane.
To co zostało przygotowane latem–przyda się zimą, to czego człowiek się nauczy za młodu przydaje się na starość. (buriackie)
To co zostało spisane na papierze może mieć wpływ na historię, ale nie na życie.Życie to zupełnie inna historia.(Don Croce Malo)
To co zwiemy różą, pod inną nazwą równie by pachniało.(William Szekspir)
To cudowna rzecz widzieć jak mąż i żona razem spostrzegają i czują że zakochują się od nowa.To jest to–co nazywa się prawdziwym małżeństwem.(Paul Tournier)
To cudowne uczucie kiedy budzisz się rano ze świadomością, że możesz przewrócić się na drugi bok i spać dalej.
To czas uczy nas jak żyć bez osób, które kiedyś były dla nas ważne.
To czego boimy sie najbardziej, jest z reguły tym, co właśnie powinniśmy zrobić.(Ralph Waldo Emerson)
To czego brakuje nadaje znaczenia temu co istnieje
To czego człowiek pragnie dla siebie, niech pragnie też dla drugiego.Nie dążcie do wywyższania się nad innymi, ale przyzwyczajcie się do rzeczy skromnych.(św Paweł)
To czego człowiek pragnie-zawsze jest lepsze od tego co ma.
To czego dokonałeś trzymaj w tajemnicy, lecz jeszcze bardziej to czego masz dokonać.(Andrzej Maksymilian Fredro)
To czego dokonuje się z miłości, dzieje się zawsze poza dobrem i złem.
To czego faceci nie ogarniają umysłem, muszą objąć ramieniem.
To czego faceci nie potrafią objąć umysłem, na szczęście potrafią objąć ramieniem.
To czego jeszcze nie posiadasz, jest zawsze więcej warte dla ciebie–niż to co już posiadasz.(ordoskie)
To czego kobieta pragnie dla siebie najbardziej; to ozdoby.(Talmud)
To czego mężczyźni nie potrafią objąć rozumem, na szczęście potrafią objąć ramieniem.
To czego można dotknąć, nie może trwać wiecznie.
To czego nauczyłeś się w młodości nigdy nie zapomnisz.
To czego nie da się wyleczyć, trzeba znieść.(meksykańskie)
To czego nie lubię u biednych, to ich nachalność.Nic się im nie daje, a oni się wciąż upominają.(Maurice Chevalier)
To czego nie mamy, z łatwością zastąpimy tym-co mamy.To wyłacznie kwestia inicjatywy i myślenia pozytywnego.(Andrzej Sapkowski)
To czego nie ma–też ma swoją historię. (Wiesław Malicki)
To czego nie może znaleźć w dzień człowiek mający wzrok-ślepy znajdzie w nocy. (mongolskie)
To czego nie zrobiłeś jest zawsze ważniejsze od tego co zrobiłeś.(prawo Murphy’ego)
To czego nie zrobisz dla pieniędzy, zrobisz z miłości.
To czego nie zrobisz jest zawsze ważniejsze od tego co zrobiłeś.
To czego pragniesz, zdarzy się gdy już tego nie będziesz pragnął.(Krzysztof Kąkolewski)
To czego się pragnie, i to co się otrzymuje; to zwykle dwie całkiem różne rzeczy.(Nicholas Sparks)
To czego się uczymy z przyjemnością–nigdy nie zapominamy.(ks. Kard. Desire Mercier)
To czego sobie wyobrazić nie można; można sobie często kupić.(Stanisław Jerzy Lec)
To czego szukasz, także szuka ciebie.(Clarissa Pinkola Estes)
To czego szukasz, znajdzie się w ostatnim spośród możliwych miejsc.
To czego twórcom brakuje w głębi zwracają nam w długości.(Charles Louis Montesquieu)
To czego uczymy się z przyjemnością, nigdy nie zapominamy.(A. Mercier)
To czego warto się trzymać, nie pozwoliłoby ci odejść.
To człowiek a nie Bóg stworzył ideę grzechu pierworodnego.(Dan Brown)
To człowiek chory tak jak i ty, on nie pogardza–tylko nikomu nie wierzy.(Fiodor Dostojewski)
To człowiek(jest)człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia.(Paul Thiry. Holbach)
To człowiek odwraca się od Boga, nie Bóg od człowieka(Ellen G White)
To człowiek zawsze stwarzał swoich bogów, nie zaś oni jego.(Anton Szandor LaVey)
To czy człowiek jest inteligentny poznaje się po odpowiedziach, to czy jest mądry–po pytaniach.(Naguib. Mahfuz)
To czym jesteśmy dla ludzi jest ważniejsze niż to czym jesteśmy we własnych oczach. (Zofia Nałkowska)
To czym jesteś woła do mnie tak głośno że nie słyszę nic z tego co mówisz.(R. W. Emerson)
To czysta przyjemność kochać się z wzajemnością.
Toć i kij o tyle jest w ruchu; o ile nim ręka wywija.
Toć takim samym szaleństwem jest płakać iż za sto lat nie będziemy żyli, jak płakać iż nie żyliśmy przed stu laty.
To dla kobiety katastrofa, być kochaną przez literata.(Simone de Beauvoir)
To dla miłości ludzie są stworzeni, to ona jest w życiu jedynie najważniejsza.I człowiek jest nieszczęśliwy naprawdę, tylko przez jej brak. Więc jej szuka jeśli ma wiarę-że znajdzie, że może ją znaleźć. Więc myli się, więc błądzi, więc bywa często ślepy albo po prostu nie widzi w sposób doskonały i myli się; czy tak nie jest.(Anka Kowalska)
To dobre opowiadać w mieście o rozkoszach wsi; ale co za nuda je przeżywać.(Anna Kowalska)
To dobry człowiek–tylko pies do niego nie dopuszcza. (żydowskie)
To dobry koń który i na górę i z góry pociągnąć może. (polskie)
To dobrze kiedy człowiek jest wrażliwy, ale wyobrażam sobie że żyje się wtedy ciężko.(Marisha Pessl)
To dobrze że fałszywi ludzie przestają się do ciebie odzywać, to tak jakby śmieci wyrzuciły się same.
To duch religijny i moralny tworzy ludzką jedność.(Andre Frossard)
To dusza czyni ludzi bogatymi. (łacińskie-Seneka Młodszy)
To dzięki głupocie narodziła się mądrość.
To dzięki przyjaźni, mamy w sobie tyle radości.
To dziwne ale kiedy człowiek się czegoś boi i oddałby wszystko, byle tylko spowolnić upływ czasu, czas ma okropny zwyczaj przyśpieszania swego biegu.(Joanne Kathleen Rowling)
To dziwne ale nie boję się węży czy pająków.Boję się motyli, one są w pewien sposób straszne, dziwne.(Nicole Kidman)
To dziwne ale wyborca nigdy nie czuje się odpowiedzialny za zawód jaki sprawia rząd przez niego wybrany. (Alberto Moravia)
To dziwne jak człowiek zakochany, pragnie każdemu sprawić przyjemność.(P. G. Woodehouse)
To dziwne–jak okrutni są porządni ludzie.(Maria Kuncewicz)
To dziwne jak szybko można przyzwyczaić się do szczęścia, mimo tylu długich chwil samotności i smutku.
To dziwne jak trudno wywołać echo w najbardziej pustych głowach.(Stanisław Jerzy Lec)
To dziwne kiedy pomagasz komuś rozwiązać jego problemy.A sam nie możesz rozwiązać swoich.
To dziwne patrzeć na własne marzenia, które spełniają się komuś innemu.
To dziwne uczucie gdy twoje marzenia, spełniają się komuś innemu.
To dziwne uczucie kiedy boję się, żemogę stracić coś czego nie posiadam.
To dziwne źródło samotności wiedzieć o ludziach rzeczy, których sami o sobie nie wiedzą.(Ann Brashares)
To dziwne ale łateiej pchać czyjś samochód niż swój.(Andrzej Majewski)
To era w której mężczyzna nie powie, że przeprasza, że tęskni, że popełnił błąd.To eraw której mężczyzna wzdycha, wzrusza ramionami i mówi,,trudno,,
To erudyta, wiedzę ma w jednym palcu-którym dłubie w nosie.
To fikcja sprawia że rozpływamy się we łzach.(Aleksander Puszkin)
To gdy Ona Cię denerwuje jak cholera, a ty nadal masz ochotę ją przytulać.
To głównie pręgi powodują że ludzie boją się tygrysa.(afrykańskie)
To hańba i grzech znosić wszystko z pokorą.
To inna para kaloszy.
To irytujące że zazwyczaj ludzie którzy nie mają za co przepraszać, przepraszają za wszystko.A ci którzy powinni przepraszać, nigdy tego nie robią.
To ja jestem tu barbarzyńcą którego nikt nie rozumie i śmieją się głupi Getowie z brzmienia łacińskich słów.(Owidiusz)
To jak bardzo moje serce przywiązane jest do moich dzieci, jak ich radość staje się moją radością muszą one odnajdywać od rana do wieczora na mojej twarzy i w moich słowach.(Johann Heinrich Pestalozzi)
To jak człowiek przyjmuje swój los, jest oczywiście ważniejsze od tego jaki on jest.(Wilhelm von Humboldt)
To jak daleko zajdziesz nie zależy od Ciebie, co od ludzi jakich spotkasz na swej drodze.
To jakie będziemy mieli życie w sporej mierze zależy od nas samych rzadko komu zdarza się żyć; większość ludzi co najwyżej egzystuje.(Oskar Wilde)
To jakimi barwami spoglądamy na świat który nas otacza, zależy od naszego nastroju.
To jakim jesteś człowiekiem jest nieskończenie ważniejsze, od tego co posiadam.(Phil Bosmans)
To jaki styl życia ludzie wybierają i w kim się zakochują, nigdy nie powinno być kwestionowane przez innych.
To jak o sobie myślisz, kreuje Twoją rzeczywistość.
To jak traktujesz koty, decyduje o twoim miejscu w niebie.(Robert. A. Heinlein)
To jak wyglądam nie zmieni tego kim jestem.
To jak wyglądamy nie świadczy o tym, jacy naprawdę jesteśmy.
To jak wyglądasz zagłusza to co chcesz powiedzieć. (amerykańskie)
To ja was zabiłam-myślę, mijając stertę trupów; i was–was też.(Suzanne Collins)
To jeden z przywilejów młodości.Gdy masz siedemnaście lat, śmierć wydaje ci się gwiazdą odległą o tyle lat świetlnych, że nawet przez potężny teleskop ledwie ją widać. Potem starzejesz się i odkrywasz, że to nie gwiazda tylko wielki jak nieszczęście asteroid. Który leci prosto na ciebie i jeszcze trochę a przyładuje ci w ciemię.(Jonathan Carroll)
To jedna z charakterystycznych cech prawdziwego głęboko wierzącego katolika, chce swoim szczęściem dzielić się z bliźnimi.(św. Urszula Ledóchowska)
To jedna z tajemnic; jeżeli człowiek dużo daje–to dużo otrzymuje.(Jan Twardowski)
To jedna z uniwersalnych prawd; cokolwiek by się działo, życie toczy się dalej.(Luiz Miguel Rocha)
To jest cała tajemnica szczęścia i cnoty, lubić to co się musi robić.Wszelkie warunkowanie zmierza do jednej rzeczy; do sprawienia by ludzie polubili swe nieuniknione przeznaczenie społeczne.(Aldous Huxley)
To jest chyba nadużycie, osiemdziesiąt lat przez życie.(Jan Toni)
To jest coś w rodzaju osiągnięcia nieśmiertelności za życia.(Ernest Hemingway)
To jest czas w którym trzeba poświęcić wiele, żeby wszystko ocalić.(Tadeusz Kościuszko)
To jest częstowanie psa sianem. (żydowskie)
To jest dużo jeśli się z prawdą flirtuje, ożenić się z nią i tak nie można.(George Bernard Shaw)
To jest fatalne–że przypadkowe głupstwa pociągają zazwyczaj za sobą świadome. (Kazimierz Przerwa Tetmajer)
To jest fortuny moim zdaniem każdy, który na równem dobrej myśli zawżdy.(Mikołaj Rej)
To jest jedno wielkie złodziejstwo, gdy chrześcijanie wydają bezmyślnie pieniądze, podczas gdy wokół nich panuje bieda i nędza.(Rupert Mayer)
To jest jak prawdziwa miłość, kiedy na całym świecie interesuje cię tylko jedna kobieta.Jesteś gotów kochać w niej całą ludzkość, bez niej zaś ludzkość nie ma dla ciebie żadnej wartości.(Boris Akunin)
To jest jak wybór miedzy czekoladą a szpinakiem.(Stephenie Meyer)
To jest jedno wielkie złodziejstwo, gdy chrześcijanie wydają bezmyślnie pieniądze, podczas gdy wokół nich panuje biedai nędza.(Rupert Mayer)
To jest krzyk ciała, to jest znak że żyjesz i opierasz się.(Mitsukazu Mihara)
To jest mały zakompleksiony człowiek, który próbuje zniszczyć tamten dorobek.Całe życie Lech Kaczyński trząsł się ze strachu, a teraz kiedy mu wolno-pokazuje jaki jest ważny. Są takie łajniki które można przystawić do miodu, ale one i tak zawsze wrócą do łajna. I sa tacy ludzie w Polsce jak Kaczyńscy i Zybertowicze, którzy zawsze w łajnie grzebać będą.(Lech Wałęsa)
To jest męski zew więc ty miła siedź ja zatańczę.W Czeczenii tańczę taniec z bratem, ojciec dał nam broń. (Grzegorz Ciechowski)
To jest moje zdanie, a ja je całkowicie popieram.(Jean Baptiste Colberg)
To jest moralny przymus do niemoralności.(Sławomir Mrożek)
To jest możliwe; być samym ale nie samotnym.(Phil Bosmans)
To jest największe nieszczęście; nie wyżyć życia.(Bruno Schultz)
To jest niestety niezaprzeczalna prawda, że zdrowy rozsądek cierpi tam, gdzie do gry wkracza miłość.(Kierstin Gier)
To jest nieszczęście i muszę je znosić a nie kazać niewinnemu otaczającemu mnie światu, cierpieć wraz ze mną. (Mario Puzo)
To jest obyczaj tyranów żądać aby ich wola zastąpiła miejsce słuszności.(Francis Rabelais)
To jest okropne; nie wierzę w Boga, a jednak żyję, myślę tak jakbym w niego wierzył.(Wiktor Welskij)
To jest prawda, to jest fakt gdzie są jajka tam jest ptak.
To jest prawdziwa przyjaźń osłaniać innych; nawet kosztem siebie.(kard. Stefan Wyszyński)
To jest przykre, byliśmy dla siebie wszystkim; teraz się nie znamy.
To jest sprawa oczywista że nie każda bywa czysta.(Jan Toni)
To jest szczęście cierpieć przez drugiego człowieka.(Zofia Nałkowska)
To jest trudna miłość, ale wolę taką z nią; niż łatwą z kimś innym.
To jest ukryta zasada naszego życia, na naszej drodze.We właściwej godzinie właściwy człowiek, właściwe przeżycie, właściwe słowo.(Lulu von Strauss)
To jest wasza godzina i panowanie ciemności.A zatem grzesznicy mają swoją godzinę? Tak.a Bóg ma swoją wieczność.(Josemaria Escriwa de Balaguer)
To jest wielka sztuka uśmiechnąć się, a w środku być rozdartym na miliony kawałków.
To jest właśnie prawdziwa miłość,kiedy kochasz bez względu na wszystko.Kiedy potrafisz wybaczać,nawet wtedy gdy bardzo cierpiałeś.Kiedy w tej jednej osobie skupia się twój cały świat.Kiedy jej szczęścia pragniesz najbardziej, czasem nawet kosztem własnego.
To jest w ogóle trudne, emocje to trudna część życia.(Jacek Krawczyk)
To jest zrozumienie wynikające z podobnych doświadczeń, z tego że oboje wiemy co znaczy być wybrakowanym.(Paula Hawkins)
To jest zwyczaj białogłów; albo nader miłować, albo nader nienawidzić.(Łukasz Górnicki)
To jeszcze nie dosyć aby żyć, człowiek musi czuć że żyje.(Pierre La Mure)
To już czas, w którym trzeba poświęcić wiele-żeby wszystko ocalić.(Tadeusz Kościuszko)
To już dużo jeżeli się z prawdą flirtuje; ożenić się z nią i tak nie można.(Georg Bernard Shaw)
To już jest okropne; nie wierzę w Boga, a jednak żyję i myślę tak jakbym w Niego wierzył.(Wiktor Welskij)
To już się robi chore,powinnam była sobie odpuścić-kiedy mogłam.Ale oczywiście że nie, ja musiałam poczuć coś więcej-kurwa musiałam.
To już tylko wspomnienia, a ty ciągle jakby obecny-tęsknię.
To kariera wybiera człowieka nie odwrotnie.
To każdy powinien robić, do czego go Bóg przeznaczył.(Zofia Kossak Szczucka Szatkowska)
To kiedy się jest siostrą i bratem-to dwie dusze co się dotykają nie zlewając w jedną; to dwa palce u ręki. (Wiktor Hugo)
To kim jestem dzisiaj nie sprawiło to kim bedę wczoraj; ale to kim stanę się jutro.
To kim jesteś jest niezmiernie ważniejsze od tego co posiadasz.
To kim jesteś przemawia do mnie tak stanowczo, że nie słyszę co starasz się mi powiedzieć.(Ralph Waldo Emerson)
To kim jesteś krzyczy tak głośno, że nie słyszę co mówisz.(Ralph Waldo Emerson)
To kim jesteś zbyt często jest wynikiem tego-skąd jesteś.
To kim naprawdę jesteś ujawnia się wtedy gdy jesteś zły lub sfrustrowany. (H. Jackson Brown)
To kim się stajesz jest ważniejsze od tego co osiągniesz.(H. Jackson Brown)
To kim się urodziliśmy, czyni nas tym kim jesteśmy.(Cassandra Clare)
To kobieta decyduje o życiu mężczyzny to ona go pozbawia rozumu, siły, woli.
To kobieta wybiera mężczyznę, który ją wybierze. (Paul. Geraldy)
To kobieta wywiodła mężczyznę z raju, i tylko ona może go do niego zaprowadzić.
To kobietę Bóg uznał za dzieło skończone…pamietajcie mężczyćni.
To kogo masz w głowie nigdy nie będzie ważniejsze od tego kogo masz w sercu. Pamiętaj.
To koniec zabiliśmy w sobie wszystko, to koniec m,ogliśmy więcej-przykro.
To koszula wybiera właściciela.
To krew żołnierzy tworzy wielkość generałów. (włoskie)
To ledwo jeden krok dla człowieka, lecz olbrzymi krok dla ludzkości.(Neil Armstrong 21 VII 1969)
To lepiej że nieznane pozostaje nieznanym, niż gdyby ilość tajemnic miała by się powiększyć.(Bertold Brecht)
Tolerancja dla wiary innych ludzi jest ważniejsza niż pytanie, dlaczego nie wszyscy wierzą w to samo.( Jostein Gaarder)
Tolerancja jest cnotą ludzi bez przekonań.(Gilbert Keith Chesterton)
Tolerancja jest córką wątpliwości. Oto dlaczego pani z całą swoją wiarą jest bardziej napastliwa w stosunku do mnie niż ja; zatracony bezbożnik w stosunku do pani.(Eric Maria Remarque)
Tolerancja jest największym darem umysłu, a wymaga takiego samego wysiłku mózgu co utrzymanie równowagi na rowerze.(Helen Keller Adams)
Tolerancja jest przede wszystkim świadomością, że nie ma sensu się denerwować.(Helmut Qualtinger)
Tolerancja jest to gotowość przyznania przedstawicielowi innego światopoglądu tej samej dozy inteligencji i dobrej woli co sobie. (Karl Rahner)
Tolerancja jest przede wszystkim świadomością, że nie ma sensu sie denerwować.(Helmuit Qualtinger)
Tolerancja jest tylko inną nazwą obojętności.(William Somerset Maugham)
Tolerancja to dążenie do rozumienia innych.(Karel Ćapek)
Tolerancja to najwspanialsza idea na świecie. Spróbuj być innego zdania.(Andrzej Majewski)
Tolerancja wobec samego siebie–nie ma granic.
Tolerancji granicą, miejsce gdzie myśli z pokorą się rozminą.
Tolerować nie znaczy zapomnieć że to co tolerujemy na nic więcej nie zasługuje.(Mikołaj Gomez Davilla)
To lęk przed śmiercią a nie pragnienie życia trzyma głupiego w przywiązaniu do własnego ciała.(M. Montaigne)
To los wyznacza, gdzie się obracasz.(Jan Toni)
To łatwe wywołać uśmiech na czyjejś twarzy. Sztuką jest sprawić, by uśmiechało się serce.
Tołstoj mówi-że im bardziej człowiek oddaje się pięknu, tym bardziej oddala się od dobra-jest odwrotnie. (Borys Pasternak)
To małe ptaki śpiewają najpiękniej.
To małostkowość okazywać wdzięczność z umiarem.(Roberto Begnini)
To ma ręce i nogi co zrobione z głową.
To masz–co zrobisz na czas.
Tomasz jaśnieje–duszę chłopu wywieje.(polskie)
To męczennicy czynią wiarę, a nie wiara czyni męczenników.(M. de Unamuno)
To mężczyzna musi kochać-kobieta musi akceptować.
To miasto ma czarodziejską moc. Zanim się człowiek obejrzy, wejdzie mu pod skórę i skradnie duszę. (Carlos Ruiz Zafon)
To miasto potrafi pożreć człowieka.(J.D. Robb)
To miłe kiedy się trafia, w czyjąś chwilę twoją chwilą.
To miłość jest kombinacją podziwu, szacunku i namiętności.Jeśli żywe jest choć jedno z tych uczuć to nie ma o co robić szumu.Jeżeli dwa to może nie jest to mistrzostwo świata-ale blisko.A jeśli wszystkie trzy to śmierć jest już niepotrzebna; trafiłaś do nieba za życia.(William Wharton)
To miłość każe mi pamiętać, że tylko miłość czyni mnie świadomym.(Leonardo da Vinci)
To miłość każe śpiewać życiu, (Chautard)
To miłość każe żyć, bez niej człowiek umiera; ponieważ umiera z głodu.(Michel Quoist)
To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła,egoizmu i strachu.(Jan Paweł II)
To miłość nie bez powodu, jest silniejsza niż śmierć.(Thomas Mann)
To miłość powinna inspirować współczesnego człowieka, współczesną ludzkość.Aby mogła stawić czoło kryzysowi sensu życia.(Jan Paweł II)
To miłość zapewnia poczucie jedności ze światem przyrodniczym i ludzkim.(Erich Fromm)
To minie, pewnego dnia popatrzysz wstecz;i nie będziesz mogła zrozumieć o co było to całe zamieszanie.
To moi najlepsi parafianie-mówi ksiądz proboszcz oprowadzając po cmentarzu.Nie obmawiaj mnie, nie piszą na mnie anonimów i najwięcej przynoszą dochodów.(ks. Jan Twardowski)
To moja najlepsza przyjaciółka, jeśli ty złamiesz jej serce; to ja połamię ci kości.
To moja przestrzeń, i mogę w niej odwrócić się tyłkiem do świata.
To moje światło widzi mnie w waszych oczach.To wasze światło widzi was w oku moim.Gdybym był całkowitą ciemnością,oko wasze patrząc na mnie, byłoby całkowitą ciemnością.(księga Mirdada)
To moje ulubione zajęcie, wymyślanie sobie takiego życia, jakiego nie mam.(Wanda Lachowicz)
To moje życie nie twoje, sama piszę instrukcje obsługi.(Jaume Cabre)
To może poważnie brzmi ale są dramaty, które kończą się happy endem.(Krystyna Siesicka)
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku; to widać na zewnątrz.(Angelina Jolie)
To możliwość spełniania marzeń sprawia, że życie jest takie fascynujące.(Paulo Coelho)
To mój anioł stróż, moja bogini.Warto przejść przez piekło aby znaleźć schronienie, pod jej cudownym skrzydłem.(Barbara Mujica)
To mój dom, to mój świat, to moje życie zmieniło ten czas.(Paweł Rychlica)
To mówi Pan. Zamienię ich smutek w radość, pocieszę i rozweselę po ich troskach.(Jeremiasz)
To musi być bardzo szokujące dla Amerykanów,ale nie rozumiem dlaczego nie możesz zobaczyć nagiego ciała na ekranie,ale można zobaczyć zabójstwo dziecka.To dość dziwne oni są zbyt purytańscy,zbyt spięci.(Eva Green)
To my nie dojrzeliśmy do bólu, czy ból nie dojrzał do nas? Zatrzymaj się tak jak byś szedł.
To na co czekamy-nadchodzi. (polskie)
To na co się najbardziej czeka, pojawia się czasem w życiu nieoczekiwanie.(Pierre Lamaitre)
To nadzwyczajne że wszystko zawsze okazuje się inne, niż się sobie wcześniej wyobrażało.(Agatha Christie)
To najrzadsze co się zdarza na świecie-aby znaleźć mężczyznę, który by nieustannie wynagradzał za licznych kochanków których się z jego powodu nie wysłuchało. (Peter Altenberg)
To największy dar jaki może człowieka spotkać w życiu, kiedy otaczają go ludzie których kocha.(Jonathan Carroll)
To najzimniejszy dzień świata, i to właśnie dziś zamierzam się urodzić.(Mathias Malzieu)
To na karku starszego ostrze się zatrzymało. (afrykańskie)
To naprawdę dziwne, czego miłość uczy człowieka o jego niedoskonałościach.(Maggie Stiefvater)
To narody tworzą muzykę, kompozytorzy ją jedynie porządkują. (Michał Glinka)
To nasze blizny czynią nas tym kim jesteśmy.(Andrew Davidson)
To nasze podejście do życia determinuje podejście do życia w stosunku do nas.(Nightingale Earl)
To nasze wybory ukazują kim naprawdę jesteśmy, o wiele bardziej niż nasze zdolności.(Joanne Kathleen Rowling)
To naturalne że chcesz pomóc tym których kochasz.Ale nie naprawisz wszystkiego.(Richelle Mead)
Tonącego nie wypada pytać o kartę pływacką. (Zbigniew Hołodiuk)
Tonący antysemita; brzytwy się chwyta.(Andrzej Coryell)
Tonący brzytwy się chwyta. (polskie)
Tonący chwyta się brzytwy, niekiedy po to by po raz ostatni pogrozić wrogom.(Krzysztof Martyna)
Tonącym we łzach rzuca się także koło ratunkowe. (Elżbieta. Grabosz)
Tonący rad by się słomki chwycić. (czuwaskie)
Tonący świat może wyleczyć się dzięki przyjaźni.(Zenta Maurina)
Tonący źdźbła słomy się chwyta. (niemieckie)
Tonem podstawowym w harmonii rodzinnej musi być zawsze krzyk dziecka, inaczej będzie brakować-najważniejszego głosu.(Johann Nestroy)
To nic przyjemnego być dzieckiem. (afrykańskie)
To nic trudnego zakochać się, trwanie w miłości to dopiero prawdziwe wyzwanie.
To nic złego być tym kim jesteś i być tego świadomym, ponieważ sama świadomość jest szczęściem.(Anthony de Mello)
To nic złego popełniać błędy, przecież jesteśmy tylko ludźmi.
To nic że czas przemija; miłość nie ustanie.
To nic że jest mróz, zawżdy bliżej wiosny.(polskie)
To nic że urodziłem się na kaczym podwórku, ważne że wylęgłem się z łabędziego jaja.(Hans Christian Andersen)
To niebezpieczne być szczerym chyba że jesteś jednocześnie głupi.(Orion Marden)
To nie bohaterowie lecz żebracy obnażają swe rany. (polskie)
To nie ból lecz strach przed bólem zmusza człowieka do uległości.(Jo Nesbo)
To nie brak miłości,lecz brak przyjaźni-czyni małżeństwo tak nieszczęśliwym.(Friedrich Nietzsche)
To nie buntowniicy z Wall Street są antyamerykańscy, oni chcą po prostu by ich wysłuchano.Prawdziwymi ekstremistami są oligarchowie Ameryki,którzy próbują zdusić wszelką krytykę i dociekanie źródeł ich bogactwa.(Paul Krugman)
To nie cierń na drodze ukłuł cię, to ty nim się ukłułeś.
To nie cuda udowadniają wiarę, to wiara sprawia że wierzymy w cuda.(Pierre Henri Simon)
To nie czas leczy rany, tylko naradzająca się w duszy wola przetrwania.(Credula Bellis)
To nie czekanie jest problemem; tylko to na kogo się czeka.(Fabio Volo)
To nie częste spowiedzi czynią nas dobrymi ale owoc który z nich wynosimy.(św. Jan Bosko)
To nie człowiek ma służyć idei–ale idea człowiekowi. (Agnieszka Lisak)
To nie doskonali–lecz niedoskonali potrzebują naszej miłości.(Oskar Wilde)
To niedoskonałości czynią miłość doskonałą.(Richelle Mead)
To nie do wiary z jak przymkniętymi oczyma, przytępionymi uszami i senną myślą idziemy przez życie. (Joseph Conrad)
To nie dzięki mowie człowiek jest człowiekiem, tylko dzięki mowie innych ludzi.
To nie inteligencja wyróżnia człowieka spośród zwierząt, tylko pazerność.(Andrzej Majewski)
To nie ja dałem ci życie,to życie dało mi ciebie.
To nie jest bałagan tylko bardzo skomplikowany porządek.(Puchatek)
To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca; to dopiero koniec początku.(Winston Churchill)
To nie jest kryzys-to rezultat.( Stefan Kisielewski)
To nie jest kwestia naiwności, po prostu masz nadzieję że tym razem będzie inaczej; lepiej-cokolwiek to znaczy.
To nie jest przyjaciółka, to jest siostra od innej matki.
To nie jest takie proste, gdy rany próbuje wyleczyć ta sama osoba która je zadała.(Cecelia Ahern)
To nie jest tak jak powiedział któryś z poetów ze Środkowego Zachodu,,Trzeba kochać życie żeby je mieć i trzeba je mieć żeby je móc kochać”; to właśnie nazywa się zaklętym kręgiem.(Thornton Wilder)
To nie jest tak prosto zapomnieć o ludziach, których kiedyś się kochało.
To nie jest tak że brak mi cierpliwości, ja tylko mam cholerne uczulenie na bezsensowne pier*olenie.
To nie jest tak że brak mi opanowania, ono po prostu nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.
To nie jest tak że jestem dla ludzi nieuprzejma, poprostu za długo byłam dla nich miła.
To nie jest tak że mężczyzna marzy o kobiecie, która będzie zołzowata na okrągło, albo będzie narzekała na wszystkie swoje życiowe niepowodzenia.On chce kobiety która nie boi się z nim nie zgadzać i która wyraża własne zdanie.(Sherry Argov)
To nie jest tak, że z upływem(biegiem) czasu tracimy naszych przyjaciół.Z wiekiem uświadamiamy sobie, kto spośród nich zasłużył na to miano.
To nie jest traktat pokojowy, to jest zawieszenie broni na dwadzieścia lat.(Ferdynand Foch)
To nie jeździec co nigdy nie spadł z konia.
To nie kapelusz przekręcony–tylko głowa. (żydowskie)
To nie Karol Marks uwolnił dzieci i kobiety z szybów węglowych w Anglii, uczyniły to silnik parowy i nowoczesna technika.(Ronald Regan)
To nie kilometry dzielą ludzi, tylko obojętność.
To nie klęska przegrać jedną z bitew, klęska to przestać walczyć i przegrać całe życie.
To nie kobiety są niezrozumiałe, tylko mężczyźni niedomyślni.
To nie kolor oczu się liczy, a prawda w nich zawarta.
To nie koniec podróży, śmierć to tylko kolejna ścieżka; którą wszyscy musimy podążyć.
To nie konto w banku określa bogactwo człowieka, ale to co ma on w sercu.(Cilin P. Sisson)
To nie korporacje robią interesy, lecz ludzie..
To nie kwestia naiwności-po prostu masz nadzieję; że tym razem będzie inaczej. Lepiej-cokolwiek to znaczy.
To nie ludzie się starzeją, lecz świat z wiekiem staje się dla nich za młody.
To nie ludzie ulegają zepsuciu; to psuje się w nich człowiek.(Antoine de Sain Exupery)
To nie łapacze snów łapią nasze sny, ale odwaga i ciężka praca.
To niemal definicja dżentelmena powiedzieć o kimś, że jest tym który nigdy nie zadaje bólu.(angielskie)
To niemal straszne mieć męża uszczęśliwiającego wszystkich samych–swoim istnieniem.(Maria Dąbrowska)
To nie marmurowe przedsionki w przybytkach wiedzy świadczą o świetności intelektualnej; lecz duch i inteligencja badaczy.(Aleksander Fleming)
To nie martwi ludzie krzywdzą innych-Roy, tylko żywi.(Peter James)
To nie ma znaczenia że malarz nie wie dokładnie-czego chce; byle by dokładnie wiedział czego nie chce. (Pablo Picasso)
To nie miejsce ani spełnienie jakiegoś warunku, ale sam umysł jest tym co może uczynić każdego szczęśliwym lub nieszczęśliwym.(Roger L’Estrange)
To nie miłość jest ślepa, lecz zazdrość.(Lawrence Durrell)
To nie miłość jest ślepa, tylko ludzie są ślepi na miłość.(Arthur)
To nie miłość rządzi światem, tylko pieniądze.(Virginia Cleo Andrews)
To nie młodzi muszą zrozumieć nas, ale to my musimy zrozumieć ich; oni nie znają starości podczas gdy my znamy młodość.(A. Marcel)
To niemożliwe ażeby w końcu nie stać się tym, za kogo inni cię mają.(Gajus Juliusz Cezar)
To niemożliwe by kochać i być rozsądnym.(Franciszek Bacon)
To niemożliwe powiedział rozsądek, to ryzykowne powiedziało serce, to bezsensowne powiedziała duma.Mimo wszystko spróbuj-powiedziało serce.
Toniemy nie dlatego że się zanurzamy, lecz dlatego że pozostajemy pod wodą.(Paulo Coelho)
Toniemy w postulatach, niepomni że wiele z nich udałoby się spełnić może dopiero po stu latach.(Witold Zechenter)
To nie my znajdujemy głębokie prawdy życiowe, to one nas znajdują.(Ernest Hemingway)
To nie namiętność niszczy dzieło sztuki, to chęć dowiedzenia.(Andre Malraux)
To nie nasza biurokracja jest za duża na nasze państwo, tylko nasze państwo jest za małe na naszą biurokrację.(Żarko Petan)
To nie nasze możliwości sprawiają że jesteśmy niebezpieczni, tylko nasze wybory.(Josephine Angelini)
To nie nasze nogi, lecz nasze myśli kopią się pod stołem.(Mieczysław Michał Szargan)
To nie nasze życie jest krótkie, to my czynimy je krótkimi zajmując się sprawami niepotrzebnymi. (Seneka)
To nie nazwisko nadaje znaczenia człowiekowi, ale człowiek nazwisku.(Agnieszka Lisak)
To nie od ilosci zarobionych pieniędzy zależy jakość twojego myślenia i życia, ale od jakości twojego myślenia zależy ilość pieniędzy, które zatrzymasz i jakość twojego życia.(Rober Krool)
To nie ona jest daleko od nas, lecz nam jest daleko do niej.(Eric Emmanuel Schmitt)
To nieostrożność nazbyt ufać ludziom.(Fafik z Przekroju)
To nie paranoja kiedy wróg istnieje.
To nie piekło mnie tak przeraża ale świadomość że tam na dole nie ma miłości.(św. Ojciec Pio)
To nie pieniądze dają szczęście, ale to co dzięki nim możesz zrobić ze swoim życiem. (Lois Frankel)
To nie pieniądze odbierają lub dają godność, to człowiek który je posiada lub nie.
To nie pieniadz rządzi światem, światem rządzi kredyt.(Andrzej Majewski)
To nie piękne słowa są najważniejsze w trakcie trwania modlitwy; ale twoja wiara.
To nie piosenki sprawiają że płaczesz.To przez ludzi,miejsca i rzeczy.Piosenki tylko ci o nich przypominają.
To niepojętne jak można tęsknić za osobą, zapachem, gestami, przytulaniem, bliskością.(Barbara Rosiek)
To nie porażka a nisko wyznaczony cel jest grzechem.(Benjamin Mays)
To nie postać urzeczywistnia się w aktorze, lecz aktor urzeczywistnia się w postaci.(Jean Paul Sartre)
To nie praca hańbi człowieka, lecz człowiek pracę.Zwłaszcza gdy pracę drugiego człowieka pohańbić chce.
To nieprawda że chrześcijańska nadzieja nie dostrzega zła, ale wierzy ona w ostateczne zwycięstwo woli Boga.(Bernhard Harling)
To nieprawda że cierpienie uszlachetnia charakter.Szczęście owszem, lecz cierpienie w większości przypadków czyni ludzi małostkowymi i mściwymi.(William. S. Maugham)
To nieprawda że droga do serca mężczyzny prowadzi przez żoładek, myślicie że faceci chodzą do kucharki(kochanki) na pierogi.
To nieprawda że kobiety nie mają swojego charaktreu, mają lecz codziennie inny.(Heinrich Heine)
To nieprawda że ludzie są tak niewdzięczni jak się na ogół mówi.Zapewne żalimy się tak często na niewdzięczność, ponieważ dobroczyńcy oczekują zwykle więcej niż dają.
To nieprawda że miłość aby była prawdziwa, musi być niezwykła.To czego potrzebujemy to ciągłość miłości od osoby-którą kochamy.Spójrz lampa oliwna pali się poprzez nieustanne zużywanie kropelek oliwy.Kiedy tych kropelek zabraknie–światło zgaśnie.(Matka Teresa z Kalkuty)
To nieprawda że miłość jest ślepa, skoro zakłada różowe okulary.(Andrzej Majewski)
To nieprawda że myśl jest najszybsza u wielu osób język jest szybszy.(Stefan Garczyński)
To nieprawda że najkrótszą linią jest zawsze linia prosta.(Gotthold Ephraim Lessing)
To nieprawda że niektórzy nasi znajomi cierpią na tzw. kompleks mniejszej wartości.Oni są naprawdę mniej warci.(Janina Ipohorska)
To nieprawda że obcowanie z młodzieżą odmładza.Po kilku godzinach patrzenia na młode, gładkie twarze, wydaję się sobie dopiero stara i brzydka.(Zofia Kucówna)
To nieprawda że od miłości jest blisko do nienawiści, rozdziela je chiński mur, z wartownikami co pięć metrów.(Dr. House)
To nieprawda że prawdopodobieństwo śmierci w czasie wojny jest większe.Ono jest zawsze takie samo-stuprocentowe.(Clive Staples Lewis)
To nieprawda że trzeba pielęgnować miłość, ona rośnie jak ziele.(Teresa Nietyksza)
To nieprawda że zawsze trzeba dać szansę, morderca będzie zawsze mordercą. Nie wierzę w to że recydywistę można wyedukować.Człowiek który raz zabije, zabija zawsze. To jest tak jak z alkoholizmem, można wyjść z nałogu, nie pić; ale całe życie jesteś niepijącym alkoholikiem. Nie ćpasz ale jesteś ćpunem. Tak samo z prostytucją, puściłaś się raz za pieniądze, potem już się nie puszczasz –ale jesteś dziwką.(Agnieszka Chylińska)
To nie prawdziwe szczęście-być na siłę szczęśliwą z nim, kiedy kocha się innego.
To nie przypadek zrządził, że znaleźliśmy się na tym świecie.W nim dane jest nam wzrastać i dojrzewać, aby osiągnąć inny świat.(Matthias Claudius (Asmus)
To nie przysięga sprawia że wierzymy człowiekowi; ale człowiek że wierzymy przysiędze.(Ajschylos)
To nie rany po ciosach się goją najdłużej, lecz po słowach naszych bliskich.
To nie rozum określa naszą świadomość, to żołądek.(Walter Moers)
To nie ryby trzeba uczyć pływać. (angielskie)
To niesamowite co może zrobić sercu, brzmienie głosu, dotyk za którym tak się teskniło.
To niesamowite ile rzeczy musi się wydarzyć, żeby dwie osoby mogły się spotkać.(Asha Miro i Anna Soler Pont)
To niesamowite jak garść pieniędzy czyni nędzę znośną.(Georg, Bernard Shaw)
To niesamowite, jak głupi potrafisz być kiedy jesteś zakochany.
To niesamowite, jak łatwo człowiek uzależnia się od drugiej osoby.
To niesamowite jak wiele możesz ukryć; tylko się uśmiechając.
To niesamowite że w jednej osobie mieści się cały świat.
To nie sam strach tylko to co jest przed nim, cofa nas w byciu; tam dokąd chcemy iść.
To nie słowa ranią, lecz sposób w jaki je wypowiadamy.(Anne Dauphine Julliand)
To niesprawiedliwe, jeśli jedno z nas powinno ocaleć, jeśli jedno powinno otrzymać szansę na dalsze życie; to właśnie on.(Gayle Forman)
To niesprawiedliwe że będąc dobrym, cierpisz najbardziej.
To nie sprawy niepokoją ludzi, lecz poglądy na te sprawy.(Eurypides)
To nieszczęście kiedy wszystko zależy od szczęścia.
To nieszczęście że tak mały odstęp dzieli czas gdy jesteśmy zbyt młodzi-do czasu gdy jesteśmy zbyt starzy. (Phil Bosmans lub Monteskiusz)
To nie sztuka być dobrym człowiekiem, jak się co dzień je zupę, jarzynę i mięso.(Georg Buchner)
To nie sztuka iść przez życie, kiedy radość zewsząd tryska.Ale iść z pogodną miną, kiedy ból za serce ściska.
To nie ślady rozwiązują sprawy, tylko detektywi.(Jonathan Kellerman)
To nie śmierć jest straszna lecz brak powrotu, nie naprawisz już swego życia i tego się ludzie boją.(Irracja)
To nie świat i ludzie wokół ciebie czynią cię szczęśliwym lub nieszczęśliwym, ale twoje myśli.(Anthony de Mello)
To nie świat jest zły, ludzie są źli.(Anthony Burgess)
To nie świat stał się gorszy, to serwis informacyjny jest o wiele lepszy.
To nie takie proste wytłumaczyć w paru zdaniach;co czuję.
To nietakt duży-pokrzywom mówić o róży.
To nie tak że boję się umrzeć.Po prostu nie chciałbym być w pobliżu kiedy to się stanie.(Woody Allen)
To nie tak że miłość to klatka, to musi wyfrunąć z nas.
To nie tak że zbyt poważnie traktuję życie, po prostu głupota innych już dawno przestała mnie bawić.
To nie tłuszcz, to erotyczna powierzchnia użytkowa.
To nie to że z wiekiem stajemy się dziećmi, wiek po prostu pokazuje jakimi dziećmi pozostaliśmy.(Johan Wolfgang Goethe)
To nie twoja sprawa co myślą o tobie inni.
To nie twoje pragnienia ale czyny sprawiają, że jesteś dobrym człowiekiem.(Matthew Quick)
To nie ty głodny jesteś wiedzy, to wiedza pożarła ciebie.(John Williams)
To nie ty kroczysz drogą, ta droga wiedzie przez ciebie.(Jacek Adamas)
To nie ty marnujesz czas, to czas marnuje ciebie.(Gene Fowler)
To nie ubóstwo nas nęka, tylko pragnienie bogactwa.(Marek Aureliusz)